گلچین زیباترین شعر در مورد ایستادگی

گلچین زیباترین شعر در مورد ایستادگی

شعر در مورد ایستادگی شعر ایستادگی،شعر ایستادگی در برابر ظلم،شعر در باره ایستادگی،شعر ایستادگی، شعر در مورد ایستادگی ،شعر برای ایستادگی،شعر نو ایستادگی،شعر در وصف ایستادگی،شعر در باب ایستادگی،شعری در مورد ایستادگی،شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد طوطی

گلچین زیباترین شعر در مورد طوطی

شعر در مورد طوطی شعر در مورد طوطی ،شعری در مورد طوطی،شعر کودکانه در مورد طوطی،شعر درباره طوطی،شعر مولانا در مورد طوطی،شعری درباره طوطی،شعر درباره ی طوطی،شعری درباره ی طوطی،شعر طوطی و …

گلچین زیباترین شعر در مورد گل شمعدانی

گلچین زیباترین شعر در مورد گل شمعدانی

شعر در مورد گل شمعدانی شعر در مورد گل شمعدانی , شعری در مورد گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی,شعر در باره گل شمعدانی,شعر نو درباره گل شمعدانی,شعری درباره گل …

اشعار ناظم حکمت

اشعار ناظم حکمت,اشعار ناظم حکمت,شعر ناظم حکمت ترکی,اشعار ترکی ناظم حکمت,ترجمه اشعار ناظم حکمت,شعر ناظم حکمت,قصائد ناظم حکمت,شعر ناظم حکمت عن الحب,من اشعار ناظم حکمت,شعر ترکیه ناظم حکمت,ترجمه شعر ناظم حکمت,ترجمه فارسی اشعار ناظم حکمت,ترجمه شعر های ناظم حکمت,اشعار ناظم حکمت ترجمه شاملو,شعر ناظم حکمت,شعر ناظم حکمت ترکی,ترجمه شعر ناظم حکمت,شعرهای کوتاه ناظم حکمت,شعر ناظم حکمت Pdf,زیباترین شعر ناظم حکمت,شعر زیبای ناظم حکمت,متن شعر ناظم حکمت,شعر ترکیه ناظم حکمت,ناظم حکمت شعر فارسی,ناظم حکمت شعر ترجمه,قصائد ناظم حکمت,من شعر ناظم حکمت,شعر های ناظم حکمت,تحمیل شعر ناظم حکمت,ترجمه اشعار ناظم حکمت,ترجمه شعر های ناظم حکمت,ترجمه فارسی اشعار ناظم حکمت,شعری کوتاه از ناظم حکمت,زیباترین شعرهای ناظم حکمت,زیباترین اشعار ناظم حکمت,شعر زیبا ناظم حکمت

اشعار ناظم حکمت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ناظم حکمت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چشم های تو …

خواه در زندان به دیدارم بیایی

خواه در مریض خانه

چشم های تو هماره در آفتابند

آنسان که کشتزاران اطراف آنتالیا

در صبحگاهان اواخر ماه مِی

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

اشعار ناظم حکمت

چشم های تو …

بارها در برابرم گریستند

خالی شدند

چونان چشم های درشت کودکی شش ماهه

اما یک روز هم بی آفتاب نماندند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر ناظم حکمت ترکی

چشم های تو …

بگذار خمار آلوده و خوشبخت بنگرند، چشم های تو

و تا جایی که در می یابند،

دلبستگی انسان ها را به دنیا ببینند

که چگونه افسانه ای می شوند و زبان به زبان می چرخند.

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

اشعار ترکی ناظم حکمت

چشم های تو …

بلوط زاران “بورصه” اند در پاییز

برگ های درختانند بعد از باران تابستان

و “استانبول” اند ـ در هر فصل و هر ساعت ـ

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

ترجمه اشعار ناظم حکمت

چشم های تو …

گل من! روزی خواهد رسید

روزی خواهد رسید که

انسان های برادر

با چشم های تو همدیگر را خواهند نگریست

با چشم های تو خواهند نگریست …

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر ناظم حکمت

به خاطر آوردنت را

دوست دارم …

چه زیبا

مرا از هم می پاشی!

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

قصائد ناظم حکمت

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

ﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ

ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﯼ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻢ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﮔﻨﺠﻪ ﺧﺎﻟﯽ …

ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻢ

ﺟﺎﯼ ﺳﺮﻡ ﭼﻨﺎﺭﯼ ﺑﮑﺎﺭﻡ

ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻡ …

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر ناظم حکمت عن الحب

ﻣﻦ ﻫﻨوز

ﮔﺎﻫﯽ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ

ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

من اشعار ناظم حکمت

ســرم را نــه ظلــم مــی تــواند خــم کنــد

نــه مــرگ،

نــه تــرس!

ســرم فقــط بــرای بــوسیــدن دســت‌هــای تــو

خــم مــی شــود

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر ترکیه ناظم حکمت

خوردن یک سیب رسیده‌ی سفید

در یک روز شفاف و

روشن زمستانی

محبوب من!

دل بستن به تو

مثل شادمانی نفس کشیدن است

در یک درختزار پوشیده از برف

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

ترجمه شعر ناظم حکمت

زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب من !

زندگی

مشغله‌ای جدی است

درست مثل دوست داشتن تو

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

ترجمه فارسی اشعار ناظم حکمت

تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می‌آموزد

اما تو نرو…

بگذار من نادان بمانم!

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

ترجمه شعر های ناظم حکمت

من، در تو، ماجرای به قطب رفتن یک کشتی را

من، در تو، کشف تقدیر قمارباز را

در تو، فاصله ها را

من، در تو،

ناممکنی ها را دوست می دارم

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

اشعار ناظم حکمت ترجمه شاملو

خیره در چشمانت که می شوم

بوی خاک آفتاب خورده به مشامم می خورد.

گم می شوم در گندمزار

میان خوشه ها

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر ناظم حکمت

بال به بال شراره های سبز در بیکران ها به پرواز در می آیم

چشمان تو چون تغییر مداوم ماده

هر روز پاره ای از رازش را می نماید

اما هرگز

تن به تسلیمی تمام نمی دهد

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر ناظم حکمت ترکی

درختان پر شکوفه بادام را دیگر فراموش کن، اهمیتی ندارد

در این روزگار

آنچه را که نمی توانی بازیابی به خاطر نیاور

موهایت را در آفتاب خشک کن

عطر دیرپای میوه ها را بر آن بزن

عشق من، عشق من

فصل پاییز است…

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

ترجمه شعر ناظم حکمت

زیباترین دریا

دریایى است که هنوز در آن نرانده‏ایم

زیباترین کودک

هنوز شیرخواره است

زیباترین روز

هنوز فرا نرسیده است

و زیباتر سخنى که می‌‏خواهم با تو گفته باشم

هنوز بر زبانم نیامده است

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعرهای کوتاه ناظم حکمت

اندیشیدن به تو زیباست

و امید بخش

چون گوش سپردن به زیباترین صدا در دنیا

زمانی که زیباترین ترانه ها را می‌خواند

اما امید برایم بس نیست

دیگر نمی‌خواهم گوش دهم

می خواهم خود نغمه سر دهم …

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر ناظم حکمت Pdf

لباسی را که در نخستین دیدارمان به تن داشتی بپوش

خود را زیبا کن

بر موهایت اطلسی بزن

آن را که در نامه فرستاده بودم

و پیشانی باز و سفید و بوسه خواهت را بلند کن

امروز ، نه ملال نه اندوه

امروز محبوب ناظم حکمت باید که زیبا باشد

چونان پرچم انقلاب

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

زیباترین شعر ناظم حکمت

تو را دوست دارم

چون نان و نمک

چون لبان گر گرفته از تب

که نیمه شبان در التهاب قطره ای آب

بر شیر آبی بچسبد!

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر زیبای ناظم حکمت

تو را دوست دارم

چون دقایق شک ّ

انتظار و دل واپسی

هنگام گشودن بسته ای بزرگ

که از درون آن بی خبری!

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

متن شعر ناظم حکمت

تو را دوست دارم

چون اولین سفر با هواپیما

بر فراز اقیانوس

چون هیاهوی درونم

لرزش دل و دستم

در آستانه دیداری در استانبول!

تو را دوست دارم چون گفتن: “شکر خدا زنده‌ام”

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر ترکیه ناظم حکمت

چه زیباست اندیشیدن به تو

در میان اخبار مرگ و پیروزی

در زندان

زمانی که از مرز چهل سالگی می‌گذرم

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

ناظم حکمت شعر فارسی

چه زیباست اندیشیدن به تو

به دستانت روی پارچه آبی

به موهایت نرم و ابریشم گون

چون خاک دلداده‌ام استانبول…

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

ناظم حکمت شعر ترجمه

شوق دوست داشتنت

چون من دیگری در درونم…

عطر برگهای شمعدانی بر سرانگشتانم

آرامشی آفتابی

و نیاز تن

چون تاریکی ژرف و گرم

شکافته با خطوط سرخ و روشن…

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

قصائد ناظم حکمت

چه زیباست اندیشیدن به تو

نوشتن در باره تو

به پشت خوابیدن در زندان و به خاطر آوردن تو؛

آنچه را که آن روز در آنجا گفتی

نه خود واژه هایت

بلکه عطر دنیای آن روزهایت …

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

من شعر ناظم حکمت

چه زیباست اندیشیدن به تو

باید از چوب

_ جعبه ای

_ حلقه ای

چیزی برایت بسازم

و سه متر ابریشم نرم برایت ببافم

آنگاه بالا بپرم

از میله های پنجره آویزان شوم

و آنچه را که برایت می‌نویسم

به آبی زلال آزادی فریاد زنم…

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر های ناظم حکمت

این هم سرنوشت من است

که دنیا را بگردم بدونِ تو

چه مى شود کرد

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

تحمیل شعر ناظم حکمت

نه در نگاه اول

بلکه عشق در آخرین نگاه است

زمانی که می خواهد از تو جدا شود

آن گونه که به تو می نگرد

به همان اندازه دوستت داشته است

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

ترجمه اشعار ناظم حکمت

عشقمان چنان باید باشد

که ناراحتیها و جاروجنجال مان نیز توام با محبت باشد

چنان عاشق یکدیگر باشیم که

همگان مفهوم عشق را در ما دریابند

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

ترجمه شعر های ناظم حکمت

چه شکوهمندانه

مرا از هم می پاشی

دوست دارم

مدام تو را به خاطر بیاورم

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

ترجمه فارسی اشعار ناظم حکمت

به پیری خو می‌گیرم

به دشوارترین هنر دنیا،

کوبه ای به در برای آخرین بار

و جدایی بی انتها.

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعری کوتاه از ناظم حکمت

دنیا مزه سیگار ناشتا دارد

مرگ پیش از همه چیز تنهایی اش را برایم فرستاده.

حسرت می برم به آنان که حتی نمی دانند دارند پیر می شوند

بس که سرشان گرم کارشان است.

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

زیباترین شعرهای ناظم حکمت

کتابی می خوانم

تو در آنی

ترانه ای می شنوم

تو در آنی

نان می خورم

در برابرم توئی

کار می کنم

می نشینی و چشم در من می دوزی

ای همیشه حاضر من

با همدیگر سخن نمی گوئیم

صدای همدیگر را نمی شنویم

ای بیوه ی هشت ساله ی من

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

زیباترین اشعار ناظم حکمت

تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می‌آموزد

اما تو نرو…

بگذار من نادان بمانم!

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر زیبا ناظم حکمت

در آنسوی میله ها

شش زن زیبا

در اینسوی میله ها

ششصد مرد

از این ششصد مرد

یکی من بودم

از آن شش زن

یکی تو نبودی

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

اشعار ناظم حکمت

تو اسارت و آزادی منی

تو گوشت ِ تن ِسوزان منی

برهنه در شبی تابستانی

تو سرزمین ِ منی

پدیده ی شگرف چشمان ات ،فندق های سبز

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر ناظم حکمت ترکی

بزرگ، زیبا، پیروز

و در دوردست ،دست نیافتنی آرزوی ِمنی

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

اشعار ترکی ناظم حکمت

شادی کوچکی می خواهم

آنقدر کوچک

که کسی نخواهد

آن را از من بگیرد

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

ترجمه اشعار ناظم حکمت

عزیزم، به شهر من بیـــا.

همین فـردا راهی شو بیـــا

رهـــا کن هـمـه چیز را

بگو “یکی منتظرم هست” …ُ بیــا!

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر ناظم حکمت

ترانه ها را به هر زبانی که خوانده شد فهمیدم

دراین دنیا آنچه خوردم و نوشیدم

آنچه گشتم و جستم

آنچه دیدم و شنیدم

آنچه لمس کردم و فهمیدم

هیچکدام و هیچکدام

مرا بقدر ترانه ها خوشبخت نکرد

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

قصائد ناظم حکمت

گفت به پیشم بیا

گفت برایم بمان

گفت به رویم بخند

گفت برایم بمیر

آمدم

ماندم

خندیدم

مردم .

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر ناظم حکمت عن الحب

چشمانم را می بندم

در تاریکی تو هستی

به پشت خوابیده ای

پیشانی و مچهایت

مثلثی از طلا

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

من اشعار ناظم حکمت

روزی می آید

ناگهان روزی می آید

که سنگینی رد پاهایم را

در درونت حس می کنی

رد پاهایی که دور می شوند

و این سنگینی

از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر ترکیه ناظم حکمت

من در دنیای ممنوع زندگی می‌کنم

بوئیدن گونه دلبندم

ممنوع

ناهار با فرزندان سر یک سفره

ممنوع

همکلامی با مادر و برادر

بی‌نگهبان و دیواره سیمی

ممنوع

بستن نامه‌ای که نوشته‌ای

یا نامه سربسته تحویل گرفتن

ممنوع

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

ترجمه شعر ناظم حکمت

خاموش کردن چراغ ، آنگاه که پلک‌هایت به هم می‌آیند

ممنوع

بازی تخته نرد

ممنوع

اما چیزهای ممنوعی هم هست

که می‌توانی گوشه  قلبت پنهان کنی

عشق ، اندیشیدن ، دریافتن

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

ترجمه فارسی اشعار ناظم حکمت

آن‌ها دشمنان امیدند ، عشق من

دشمنان زلالی آب

و درخت پر شکوفه

دشمنان زندگی در تب و تاب

آن‌ها برچسب ِ مرگ بر خود دارند

دندانهائی پوسیده و گوشتی فاسد

بزودی می‌میرند و برای همیشه می‌روند

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

ترجمه شعر های ناظم حکمت

آری عشق من

آزادی

نغمه خوان

در جامه نوروزی

بازو گشاده می‌آید

آزادی در این کشور

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

اشعار ناظم حکمت ترجمه شاملو

محل تولدش کجاست

چند ساله است 

نمی دانم

و در پی دانستنش نیستم

هرگز نپرسیدم

و به آن نیندیشیدم

نمی دانم

همسرم

بهترین زن دنیاست

درباره ی او واقعیت های دیگر اهمیتی ندارد

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر ناظم حکمت

از به دوش کشیدن من خسته شدی

سنگین بودم

از دست هایم خسته شدی

و از چشم هایم

و از سایه ام

حرف هایم تند و آتشین بودند

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر ناظم حکمت ترکی

روزی می آید

ناگهان روزی می آید

که سنگینی ردپاهایم را

در درونت حس کنی

رد پاهایی که دور می شوند

و این سنگینی

از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

ترجمه شعر ناظم حکمت

ساعت‌ها می‌گذرند ، می گذرند ، می گذرند

می خواهم بیشتر بفهمم حتی به قیمت ایمانم

خواستم چیزی برایت بگویم نتوانستم

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعرهای کوتاه ناظم حکمت

مرد گفت : دوستت دارم

سخت ، دیوانه وار

انگار که قلبم را شبیه شیشه ای

در مشت فشرده و انگشتهایم را بریده باشم

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر ناظم حکمت Pdf

مرد گفت : دوستت دارم

به عمق، به گسترای کیلومترها دوستت دارم

صد در صد

هزار و پانصد در صد

صد در بی نهایت ، در بی کران در صد

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

زیباترین شعر ناظم حکمت

تو چون نجوایی در تاریکی مرا آموختی

وخوب می دانم

که خاک چگونه چونان مادری با گونه های آفتابی اش

آخرین و زیبا ترین کودکش را شیر خواهد داد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر زیبای ناظم حکمت

گیسوانم پیچیده بر انگشتان کسی است که

روی بر مرگ نهاده

و این سر را رهایی ممکن نیست

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

متن شعر ناظم حکمت

تو

رفتنی هستی

حال اگر چه مرا رها سازی

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر ترکیه ناظم حکمت

کتابی بر زمین افتاد

پنجره ای بسته شد

از هم جدا شدند

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

ناظم حکمت شعر فارسی

آنقدر بر شیشه های بخار گرفته شهر

حرف اول نام تو را نوشته ام

دیگر مردم شهر می دانند

نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شود

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

ناظم حکمت شعر ترجمه

صد سال شد

که روی تو را ندیده ام

در آغوشت نگرفته ام

حسرت دوری ام از چشمانت

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

قصائد ناظم حکمت

از شاخه های یک درخت بودیم

و از شاخه های یک درخت

افتاده و

جدا شدیم

و میان مان

صدها سال زمان

صدها سال فاصله

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

من شعر ناظم حکمت

محبوبم اگر به تو دروغ بگویم

قطع گردد و ناکام شود زبانم

از خوشبختیِ گفتنِ دوستت دارم

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر های ناظم حکمت

محبوبم اگر به تو دروغ بنویسم

خشک شود و محروم بماند دستم

از خوشبختیِ نوازشِ تن تو

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

تحمیل شعر ناظم حکمت

محبوبم اگر چشمانم به تو دروغ بگویند

مثل اشک های دو چشم پشیمان

بر دست هایم جاری شوند

و هرگز تو را نبینند

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

ترجمه اشعار ناظم حکمت

همسرم

زندگی ام

پیرایه ام

به مرگ می اندیشم

رگ های قلبم بیشتر می گیرد

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

ترجمه شعر های ناظم حکمت

آه ، لبخند پنهانی من

تو چقدر زیبا و سخت و غیر ممکنی

تو در میان آتش شعرهایم شکفته می شوی

و من

بوسه زندگی بخش و جاودانه شدن

را همینجا به تو خواهم داد

تو به اندازه زادگاه من زیبایی

زیبا بمان

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

ترجمه فارسی اشعار ناظم حکمت

اینکه می گویند

من بدون تو نمی توانم زندگی کنم

من از آن دسته نیستم

من بی تو هم می توانم زندگی کنم

اما

با تو جور دیگری زندگی خواهم کرد

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعری کوتاه از ناظم حکمت

نه در نگاه اول

بلکه عشق در آخرین نگاه است

زمانی که می خواهد از تو جدا شود

آن گونه که به تو می نگرد

به همان اندازه دوستت داشته است

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

زیباترین شعرهای ناظم حکمت

حسرت تو را

نبودنت را

بی‌تو بودن را

مثل داغی در قلبم احساس کردم

آن‌گونه تلخ

که این داغ رفته‌رفته بزرگ شد

رفته‌رفته عمیق شد

دیگر تاب تحمل نداشتم

طوری‌که

می‌توانستم خفه‌ات کنم

تا از دستت راحت شوم

آخر من خیلی دوستت دارم

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

زیباترین اشعار ناظم حکمت

رفتن کار ساده ایی ست

در حالیکه

فراموش کردن

انقلابی ست بزرگ

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر زیبا ناظم حکمت

از فرازِ بامِ خانه ها در شهرِ دوردستِ من

از درونِ دریای مرمره

از میانِ پائیزِ غم زده

صدای تو آمد      

گرم و روان

تنها سه دقیقه

و بعد تلفن خاموش شد

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

اشعار ناظم حکمت

زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب من

زندگی

مشغله ای جدی است

درست مثل دوست داشتن تو

اشعار ناظم حکمت

آخرین بروز رسانی در : جمعه 3 آذر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.