اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

اس ام اس کاریکلماتور
اس ام اس کاریکلماتور

 

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

موش توی سوراخ نمی رفت ، گربه گفت آخ جون

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

مرگم را از چشم تولدم می بینم

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

گربه ها نوازندگان خوبی هستند

چون خوب چنگ می زنند

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

کاکتوس صادق تر از آنست که

مانند گل سرخ خارهایش را نهان کند

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

وقتی گوشم سنگین میشه ، وزنم تغیری نمی کنه

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

مردم می گویند حالت را می گیرم

نمی گویند دیروز یا فردایت را می گیرم …

چون اگر حال را بگیرند فردا را هم گرفته اند و دیروز را بی فایده کرده اند !

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

درخت تا زنده است دسته تبر نمی شود

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

با این که کچل بود کلکسیون سشوار داشت

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

شکوفه پاداش درختانی است

که سختی سرمای زمستان را به جان خریده اند

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

مهمترین هوادارانش ریه هایش بودند

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

نگاه خشمگین ، از دیدن لبخند عاجز است

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

در بازار عشق هیچگاه عرضه با تقاضا تناسب ندارد

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند

اس ام اس کاریکلماتور سیاسی

SMS Karikalamator Siasi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.