اس ام اس های کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

مخرب ترین اسلحه زمان

زبان است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دست زیاد است

اما به صدا در نمی آید

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی غمگینم

نگاهم کدر می شود

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دلم برای آدم های گرسنه کباب است

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی افراد شکمو

فقط کتاب آشپزی را می خوانند

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای باز شدن بختش کلید ساز آورد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بیشتر اوقات،

موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

گاهی

به نحو ناهنجاری به هنجارها می رسیم

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

خیلی ها بزرگ می شوند

اما به بزرگی نمی رسند

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

پشه ها با پوست تنم دارت بازی می کنند

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.