اس ام اس پشت ماشینی طنز

اس ام اس پشت ماشینی
اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست

از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

منتظرم باش دخترم

بهار

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

سخت نگیر اینم می گذره

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

پشت خاور:

سربالایی شرمندم سرپایینی پرندم

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

پشت کامیون :

خودتی!

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

پشت وانت عهد بوق :

Don’t race with me babi

( دقیقا baby رو با i نوشته بود! )

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

هرگزم نقش تو از لوح دل وجان نرود

در غرور اشک من یاد تو بود

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

الهی دستم گیر که دست اویز ندارم

وعذرم بپذیر که پای گریز ندارم

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

اره تو محشری

از ولوو سری

(پشت یه اتوبوس )

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

ای عاشق دلسوخته اندوه مدار

روزی به مراد عاشقان گردد کار

اس ام اس پشت ماشینی طنز

SMS Posht Mashini Tanz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.