خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب ببر
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396 - 19:45

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر | تعبیرخواب ببر | tabire khab

تعبیر خواب ببر,تعبیر خواب ببر اهلی,تعبیر خواب ببر و پلنگ,تعبیر خواب ببر سیاه,تعبیر خواب ببر زرد,تعبیر خواب ببر سفید,تعبیر خواب ببر و شیر,تعبیر خواب ببر در خانه,تعبیر خواب ببر وحشی,تعبیر خواب ببر بزرگ,تعبیر خواب ببر اهلی,تعبیر خواب بچه ببر اهلی,تعبیر خواب ببر و پلنگ,تعبیر خواب ببر پلنگ,تعبیر خواب ببر یا پلنگ,تعبیر خواب ببر سیاه و سفید,تعبیر خواب ببر سیاه,تعبیر خواب ببر مشکی,تعبیر خواب حمله ببر سیاه,تعبیر ببر زرد در خواب,تعبیر خواب ببر سفید رنگ,تعبیر خواب ببر سفید,تعبیر خواب دیدن ببر سفید,تعبیر ببر سفید در خواب,تعبیر دیدن ببر سفید در خواب,تعبیر خواب پلنگ و شیر,تعبیر خواب ببر و شیر,تعبیر خواب دیدن شیر و ببر,تعبیر خواب دیدن ببر در خانه

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر سفید

خواب ببر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ببر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ببر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ببر را مطالعه نمایید و متوجه شوید ببر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ببر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب جنگ کردن با ببر ، چیرگی بر دشمن است

تعبیر خواب بر از شما بترسد این است که از دشمن ایمن می شوی

تعبیر خواب ببر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پوست و استخوان و موی ببر ، مال و منفعت از دشمن است

تعبیر خواب سوار ببر بودن ، چیرگی بر دشمن است

تعبیر خواب ببر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جنگ با ببر دست و پنچه نرم کردن با دشمن است

تعبیر خواب حمله ببر به شما ، مورد تجاوز قرار گرفتن است

تعبیر خواب پوست ببر مالی است بدون زحمت

تعبیر خواب روی پوست ببر نشستن پولی به شما رسیدن است

تعبیر خواب ببر از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن ببر ، آزار دشمنان است

تعبیر خواب ببری که شما را تعقیب می کند این است که شخصی به شما ضرر می زند

تعبیر خواب ببر از دید هانس کورت

تعبیر خواب حمله ببر این است که در اثر یک شکست دچار نا امیدی می شوید

تعبیر خواب گرفتن جلوی حمله ببر ، رسیدن به اهداف است

تعبیر خواب دیدن ببر در قفس ، شکست دشمنان است

تعبیر خواب ببر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ببر به سمت شما بیاید ، آزار از دست دشمنان است

تعبیر خواب ببر به شما حمله کند ، عدم موفقیت است

تعبیر خواب دفع کردن حمله ببر ، پیروزی در کارهاست

تعبیر خواب ببر از شما فرار کند ، پیروزی بر مخالفان است

تعبیر خواب ببرهای محبوس در قفس ، پیورزی بر دشمنان است

تعبیر خواب زیرانداز از ببر ، آرامش و تفریح است

تعبیر خواب ببر از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خواب ببر ، دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند

تعبیر خواب به یک ببر نگاه می کنید ، شانس در خانواده است

تعبیر خواب یک ببر می دود ، یک بیماری خطرناک است

تعبیر خواب یک ببر را می کشید ، مراقب حسود باشید .

تعبیر خواب یک ببر ماده بعد از زایمان می میرد ، پول بدست می آورید .

تعبیر خواب یک ببر در سیرک ، دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت .

تعبیر خواب یک ببر شما را غافلگیر می کند ، پریشانی و اضطراب بزرگ است

تعبیر خواب شما یک بچه ببر اهلی دارید ، از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

تعبیر خواب یک ببر در قفس ، مرگ یک شخصیت مهم است

تعبیر خواب صدای غرش یک ببر را می شنوید ، غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود.

تعبیر خواب یک ببر زنجیره شده ، یک دشمن شما را غافلگیر میکند .

تعبیر خواب یک ببر در حال غذا خوردن ، ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود

تعبیر خواب ببر | ببر در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 59 نظر ثبت شده است.

 1. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است.

 2. اگر در خواب ببینی با ببر جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر ببر تو را شکست داده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).

 3. اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.

 4. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب پوست و استخوان و موی ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.

 5. اگر ببینی سوار ببر شده‌ای و آن ببر رام و فرمانبردار می‌باشد، یـعـنـی دشمن مطیع و فرمانبردار تو خواهد شد.

 6. سلام خواب دیدم در کوه پایه ای پر از درختچه وبوته حیوانی سیاه شبیه ببر یا پلنگ یا کفتار یا سگ البته جثه درشتی داشت به سمت من آمد وکمی درگیر شدیم ومن خیلی ترسیده بودم طوری که صبح از ترس لبم تبخال زده بود وفکر کنم بعد از درگیری با حیوان او رفت من همان جا ماندم وبعد بیدار شدم .

 7. برای دور شدن از دشمنی هر روز به مرتب سوره های فلق و ناس را بخوانید و همچنین صدقه بدهید (صدقه هم فقط پول دادن به فقیر نیست و شامل هر کار خیری برای دیگران می شود).
  علاوه بر اینها تا جایی که می توانید از دشمنی کردن دوری کنید.

 8. محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است.

 9. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

 10. ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

 11. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم.

 12. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

 13. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید

 14. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد

 15. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

 16. آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

 17. اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد

 18. اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد

 19. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 20. لیلا برایت میگوید: اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند

 21. هانس کورت میگوید: حمله‏ى ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید

 22. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است

 23. اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید .

 24. اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت

 25. اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد

 26. اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد

 27. دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید

 28. دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 29. ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

 30. محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد. ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت. آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . 

 31. اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند. هانس کورت میگوید: حمله‏ى ببر در خواب ، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است. آنلی بیتون میگوید: 1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . 2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . 3ـ اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . 4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . 5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . 6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 32. پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

 33. هرچه ببر سفید تر باشد کرامتش بیشتر است و ممکن است آسیب کمتری ببینید . ببر سیاه در خواب از کمترین بخشندگی برخوردار است . و دیدن ببر زرد در خواب تعبیرش دشمن با بخشندگی متوسط است .

 34. دیدن شیر و ببر کنار هم در خواب هر دو دشمنان شما هستند ، با این تفاوت که ببر ممکن است بعد از پیروزی بر شما آسیبی به شما نزند و بر حسب کرامت از شما بگذرد ولی شیر اینگونه نیست .

 35. دیدن خرس و ببر کنار هم در خواب هر تعبیرش هر دو دشمن هستند اما ببر دشمنی باهوش و خرس دشمنی کودن و احمق است .

 36. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

 37. تعبیر خواب ببر و پلنگ : هر دو دشمن هستند و هر دو باهوش . پلنگ در خواب دشمنیست که خیلی آرام به شما نزدیک می شود و با برنامه قبلی و یکدفعه به شما صدمه زیادی وارد می کند .

 38. اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواهید شد . اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 39. هانس کورت میگوید: حمله‏ ى ببر در خواب ، تعبیرش آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

 40. خواب دیدم که یکی از اعضای فامیلم ببر میشود و از داخل دیوار بیرون میاد و با همه حرف میزند

 41. خواب دیدم یه بچه ببر سفید نمیدونم از کجا اوردیمش تو خونمون و من با او بازی میکردم و نگهداری میکردم بعد هم رفتیم تحویلش دادیم

 42. سلام من ساعت 4 صبح بود که خواب دیدم یه طویله پر از گاو دارم که همه گرسنه بودن اما من میتونستم فقط به یکیشون غذا بدم وقتی داشتم از بین گاوا رد میشدم به هر کدوم که میخوردم می افتادن زمین بعد از خواب پریدم خیلی احساس بدی دارم میشه تعبیرشو بگین

 43. خواب دیدم پلنگ وببر وشیر تو خوابم بودند با من کاری نداشتند پلنگ و ببر یکم اورلش بهم حمله میکردند شیر که اومد دیگه کاری نداشتند بهم دیگه

 44. خواب دیدم دو تا ببر بزرگ به من حمله مکردند و یک دفعه دیدم سگم مکس که الان دیگه ندارمش ان ها را از من دور کرد

 45. خواب دیدم وانتی پر از بچه ببر است ومن دوتا از ان ها را می خرم واز ان ها نگهداری می کنم 😕 😡

 46. خواب دیدم ببری به سمت من اومد.فرار کردم

 47. من خواب دیدم تعدادی ببر به سمت من می آیند و آنها از من میگریزند

 48. خواب دیدم با بچه ببر بسیار دوست بودم و با او زیاد بازی میکردم

 49. عززززززززززززیز م، شما احتمالا زیاد پلنگ صورتی میبینی خخخخخخخخخخخخ 😆

 50. اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید .

 51. اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

 52. اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد .

 53. اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد .

 54. دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید .

 55. دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 56. سلام . اگه تو خواب ببینی ببر از شما محافظت می کنه معنیش چیه ؟

 57. سلام اگر تو خواب ببینی یک جفت ببر از آدم محافظت می کنند و با آدم دوست هستند معنیش چی میشه ؟

 58. من خواب دیدم یه ببر رنگ روشن خیلی بزرگ رو نوازش میکنم وکاملا اهلی بود
  انگار از من خوشش میومد.
  یعنی چی حالا؟

 59. من خواب دیدیم یه ببر سیاه رنگ توی قفس بزرگ روی زمین دراز کشیده، ببره میخواست حمله کنه یه گربه سیاه رنگ پیشم بود اون انداختم تو قفس فرار کردم دیدم گربه سیاه رنگه الان افتاده دنبالم 😐

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ