خانه » تعبیر خواب » همه چیز در مورد “تعبیر خواب کله پاچه” خام و پخته
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 19:24

همه چیز در مورد “تعبیر خواب کله پاچه” خام و پخته

تعبیر خواب کله پاچه | تعبیرخواب کله پاچه | tabire khab

تعبیر خواب کله پاچه,تعبیر خواب کله پاچه دیدن,تعبیر خواب کله پاچه خام,تعبیر خواب کله پاچه گاو,تعبیر خواب کله پاچه خریدن,تعبیر خواب کله پاچه پخته,تعبیر خواب کله پاچه انسان,تعبیر خواب کله پاچه چیست,تعبیر خواب کله پاچه پختن,تعبیر خواب کله پاچه نذری,تعبیر خواب دیدن کله پاچه در خواب,تعبیر خواب دیدن کله پاچه پخته,تعبیر خواب دیدن کله و پاچه,تعبیر دیدن کله پاچه خوردن در خواب,تعبیر دیدن پختن کله پاچه در خواب,تعبیر خواب کله پاچه گوساله,تعبیر خواب خوردن کله پاچه گاو,تعبیر خواب کله و پاچه خریدن,تعبیر خواب کله پاچه پخته شده,تعبیر خواب کله پاچه پخته در خواب,تعبیر خواب کله پاچه خوردن چیست,تعبیر خوردن کله پاچه در خواب چیست,تعبیر خواب کله پاچه پخته,تعبیر پختن کله پاچه در خواب,تعبیرخواب کله پاچه پختن,تعبیر خواب پختن کله و پاچه

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه

خواب کله پاچه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کله پاچه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کله پاچه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کله پاچه را مطالعه نمایید و متوجه شوید کله پاچه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کله پاچه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خوردن کله پاچه  گوسفند سودی است که جنبه مالی دارد جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد

تعبیر خواب کله پاچه گاو  باز شدن روزی و امرار معاش است

تعبیر خواب کله پاچه گاو برای فرد فقیر، ثروت است

تعبیر خواب خوردن کله پاچه گاو خیلی خوب است

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه دیدن

تعبیر خواب خوردن کله پاچه شتر مسافرتی سودبخش است و جایی میرود که جیبش پرپول می شود

تعبیر خواب خوردن کله پاچه خیلی خوب است

تعبیر خواب خوردن کله پاچه نپخته و خام خوب نیست و تجاوز به مال دیگران است

تعبیر خواب کله پاچه خام خوردن ، خوردن مال یتیم هم تعبیر شده است.

تعبیر خواب کله پاچه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوردن کله پاچه گوسفند نعمت است.

تعبیر خواب خوردن کله پاچه گاو گستردگی نعمت و روزی است

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه خام

تعبیر خواب کله پاچه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن کله پاچه خوردن مال یتیم است به خصوص که کله پاچه خام باشد

هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند…

تعبیر خواب کله پاچه , تعبیرخواب کله پاچه , دیدن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه گاو

این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود. چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.

تعبیر خواب کله پاچه | کله پاچه در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 48 نظر ثبت شده است.

 1. هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند…

  این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد.

 2. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد.

 3. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود.

 4. چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد

 5. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد.

 6. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد.

 7. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.

 8. خواب دیدم که با خانمم داخل طباخی که خیلی بزرگ و اتفاقا اون روز برای بیرون خیلی کله پاچه درست کرده بودن رفتیم و من دوتا چشم و زبان و.. سفارش دادم .

 9. من خواب دیدم خونه عمم بودم بعد خالم واسم کله پاچه گوسفند خام اورد مو هم داشت .دقیقا تو خواب گفتم کله پاچه واسه گوسفند کوچیکه اما چاق

 10. خواب دیدم داماد و پسر عمه ام نصف کله گوسفند در دست داشتند.معنی اون چیه

 11. تعبیر خواب کله پاچه پاک کردن در شب عاشورا چیست؟

 12. ومن هم اصلا به هیچوجه کله پاچه دوست ندارم ونمیخورم

 13. سلام،من درخواب دیدم که درهمین زمان محرم بصورت اتفاقی دم خانه یکی از اشنایان ظرف نذرکسی رو که نمیدونم کی بود هم میزدم یه دفعه نگاه کردم سه چهارتا کله پاچه تو دیگ بود یه زنی اومد همه رو یکباره بردبایه ملاقه این تعبیرش چی هست!

 14. خواب دیدم خالم کله پاچه درست کرده ب همه میده ب من نداد.این یعنی چی ؟

 15. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند. این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود. چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.

 16. خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.
  اول: مال.
  دوم: میراث.
  سوم: توانگری.
  چهارم: مصیبت دیدن.

  گوشت هر جانوری که حلال بود، دلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

 17. گر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد.
  خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است.

 18. اگر بیند سر مجهول خورد، دلیل که سرمایه کسی را بخورد. اگر بیند سر مرغی می خورد، دلیل که مال پادشاه خورد. اگر بیند سر مرده پیش او آوردند باسرهای دیگر، دلیل که سرکرده آن گروه پیش او آیند و از ایشان خیر ونیکی بیند، خاصه که از گوشت سرها بخورد. اگر زنی در خواب بیند، دلیل بود که از توانگر خیر و نیکی بیند.

 19. اگر بیند سر گوسفند میخورد، دلیل که عمرش دراز بود و مال حلال یابد. اگر بیند سرگاو میخورد، دلیل است در آن سال مال و نعمت فراوان یابد. اگر بیند سر بزی می خورد، دلیل است از مهتری سخی و جوانمرد او را مال حاصل شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی سر خود را بزرگ بیند، دلیل که از مهتری جاه و بزرگی یابد. اگر خود را دو سر بیند، دلیل که کارش قوی شود و عمرش دراز شود و بعضی ازمعبران گویند کاری بزرگ پیش گیرد، لکن در آن کار منفعت نباشد.

 20. اگر بیند سر او چون سر خرس شد، دلیل است از بخت کامکاری یابد. اگر بیند سر او چون سر گوسفند شد، دلیل است که جهل بر وی غلبه کند. اگر بیند سر او چون سر شتر شد، دلیل است فرمانروائی یابد و دشمن را قهر کند. اگر دید چون سر خرس شد و به کافران میل نمود، دلیل است که میل به کفر دارد. اگر بیند سر وی از آبگینه بود، دلیل است بر هلاک او.

 21. اگر دید سر او سیمین بود یا زرین، دلیل است مال یابد. اگر دید سر او برنجین بود، دلیل است بر خطر و هلاک او. اگر بیند سر او آهنین یا سنگی بود، دلیل است خدمت مردی لاف زن کند. اگر بیند از سر او آتش می افروخت، دلیل که کارش بالا گیرد. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند سر او چون سر چهارپایانی شد، دلیل بر غم و اندوه او کند.

 22. اگر بیند سر او چون سر ددان شد، دلیل است ولایتی از گزاف بگیرد و دشمن را قهر کند. اگر بیند سر او چون سر مرغان شد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند سر او پخته بود و می خورد، دلیل است که سرمایه خود را بخورد. اگر دید کسی سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جای خود نهاد و درست شد، دلیل است که سرانجام درجه شهیدان یابد.

  • در خواب دیدم مادرم ک مرده توی سینی بزرگ کله چند تا گوسفند و پخته گذاشته منم فقط نگاه میکردم مادرم برای من اورده بود

 23. اگر بیند سری درکنار داشت و زنش آبستن بود، دلیل است پسری آورد. اگر کسی سر خود را تراشیده بیند، دلیل که شوهرش بمیرد. اگر بیند که سربریان می خورد، دلیل کند که مال یابد. جابرمغربی گوید: اگر دید سر بریان می خورد، به تاویل رئیس باشد. اگر بیند سر بریان می خرید یا کسی بدو داد، دلیل است از کسی فائده بدو رسد.

 24. اگر بیند سرهای بریده در پیش داشت و رقص می کرد، دلیل که مهتر آن دیار را غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر سر پادشاهی بر دوش خود بیند، دلیل که دو هزار درم بیابد به رنج و سختی بسیار. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است. اول: رئیس. دوم: مهتر. سوم: پدر. چهارم: مادر. پنجم: امیر. ششم: عالم.

 25. هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند…

  این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود. چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.

 26. خواب دیدم که با خانمم داخل طباخی که خیلی بزرگ و اتفاقا اون روز برای بیرون خیلی کله پاچه درست کرده بودن رفتیم و من دوتا چشم و زبان و.. سفارش دادم .

 27. من خواب دیدم خونه عمم بودم بعد خالم واسم کله پاچه گوسفند خام اورد مو هم داشت .دقیقا تو خواب گفتم کله پاچه واسه گوسفند کوچیکه اما چاق

 28. خواب دیدم داماد و پسر عمه ام نصف کله گوسفند در دست داشتند.معنی اون چیه

 29. تعبیر خواب کله پاچه پاک کردن در شب عاشورا چیست؟

 30. سلام،من درخواب دیدم که درهمین زمان محرم بصورت اتفاقی دم خانه یکی از اشنایان ظرف نذرکسی رو که نمیدونم کی بود هم میزدم یه دفعه نگاه کردم سه چهارتا کله پاچه تو دیگ بود یه زنی اومد همه رو یکباره بردبایه ملاقه این تعبیرش چی هست!

 31. خواب دیدم خالم کله پاچه درست کرده ب همه میده ب من نداد.این یعنی چی ؟

 32. حضرت دانیال گوید: سر در خواب دیدن مهتر گروه باشد. اگر بیند سر بریده فرا گرفت، دلیل که کسی دوست و مهتر وی گردد و او را خواستگار بود و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند که بی زخم سر از تن او جدا گردید، اگر توانگر است درویش شود، اگر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج یابد، اگر بنده است آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد، اگر در علتی بی درمان گرفتار است زود بمیرد. اگر مهتری سر بریده بیند ولایت یابد. اگر غلام این خواب بیند، دلیل که زنی توانگر بخواهد.

 33. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی سر بریده را به جائی افکنده بیند، دلیل است جمعی مهتران در آنجا جمع شوند. اگر بیند پوست سرچارپائی یا ددی می خورد، دلیل است بر یافتن مال. اگر بیند پوست سر مردم را خام همی خورد، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر بیند سر مجهول خورد، دلیل که سرمایه کسی را بخورد. اگر بیند سر مرغی می خورد، دلیل که مال پادشاه خورد. اگر بیند سر مرده پیش او آوردند باسرهای دیگر، دلیل که سرکرده آن گروه پیش او آیند و از ایشان خیر ونیکی بیند، خاصه که از گوشت سرها بخورد. اگر زنی در خواب بیند، دلیل بود که از توانگر خیر و نیکی بیند. اگر بیند سر گوسفند میخورد، دلیل که عمرش دراز بود و مال حلال یابد. اگر بیند سرگاو میخورد، دلیل است در آن سال مال و نعمت فراوان یابد. اگر بیند سر بزی می خورد، دلیل است از مهتری سخی و جوانمرد او را مال حاصل شود.

 34. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی سر خود را بزرگ بیند، دلیل که از مهتری جاه و بزرگی یابد. اگر خود را دو سر بیند، دلیل که کارش قوی شود و عمرش دراز شود و بعضی ازمعبران گویند کاری بزرگ پیش گیرد، لکن در آن کار منفعت نباشد. اگر سر خویش را برهنه بیند، دلیل است در شغلی که بود معزول شود و غمگین و مستمند شود. اگر بیند که از سر او مغز بیرون آمد و بر زمین افتاد، دلیل که سرمایه از دست او برود. اگر بیند مغز را باز جای نهاد، دلیل که سرمایه او بازآید. و اگر سر خویش را چرب بیند. دلیل است توفیق کارهای خیر یابد. اگر بیند سر بریده در دست داشت و ندانست از کیست، دلیل که ده هزار درم سیم بیابد. اگر بیند سر را بر زمین افکند، دلیل است مال را به خیر هزینه کند، یامال از او ضایع شود و اگر سر بریده بیند که در دست داشت، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که سر با وی سخن نیکو گفت، دلیل که داد و انصاف دهد. اگر بیند سر با وی سخن زشت گفت، دلیل که انصاف ندارد. اگر بیند که سر او دو نیمه بود، چنانکه نیمه ای در دست راست و نیمه ای دردست چپ بود، دلیل که مادر و پدرش بمیرد. اگر سر خویش را در دست بیند، دلیل است از مهتری خیر و برکت یابد. اگر سر دو نیمه بود و درست شد، دلیل که پدر و مادرش بیمار شوند و عاقبت شفا یابند.

 35. جابر مغربی گوید: اگر دید سر او چون سر فیل بود، دلیل است مال و ولایت یابد. اگر دید سر او چون سر شیر شد، دلیل که به فساد و حرام گراید. اگر دید که سر او چون سر اسب شد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند سر او چون سر خرس شد، دلیل است از بخت کامکاری یابد. اگر بیند سر او چون سر گوسفند شد، دلیل است که جهل بر وی غلبه کند. اگر بیند سر او چون سر شتر شد، دلیل است فرمانروائی یابد و دشمن را قهر کند. اگر دید چون سر خرس شد و به کافران میل نمود، دلیل است که میل به کفر دارد. اگر بیند سر وی از آبگینه بود، دلیل است بر هلاک او. اگر دید سر او سیمین بود یا زرین، دلیل است مال یابد. اگر دید سر او برنجین بود، دلیل است بر خطر و هلاک او. اگر بیند سر او آهنین یا سنگی بود، دلیل است خدمت مردی لاف زن کند. اگر بیند از سر او آتش می افروخت، دلیل که کارش بالا گیرد.

 36. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند سر او چون سر چهارپایانی شد، دلیل بر غم و اندوه او کند. اگر بیند سر او چون سر ددان شد، دلیل است ولایتی از گزاف بگیرد و دشمن را قهر کند. اگر بیند سر او چون سر مرغان شد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند سر او پخته بود و می خورد، دلیل است که سرمایه خود را بخورد. اگر دید کسی سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جای خود نهاد و درست شد، دلیل است که سرانجام درجه شهیدان یابد. اگر بیند سری درکنار داشت و زنش آبستن بود، دلیل است پسری آورد. اگر کسی سر خود را تراشیده بیند، دلیل که شوهرش بمیرد. اگر بیند که سربریان می خورد، دلیل کند که مال یابد.

 37. جابرمغربی گوید: اگر دید سر بریان می خورد، به تاویل رئیس باشد. اگر بیند سر بریان می خرید یا کسی بدو داد، دلیل است از کسی فائده بدو رسد. اگر دید سر خام می خورد، مهتری غیبت کند و سر پخته بهتر از خام باشد.

 38. اصفهانی گوید: سرِ مردم به خواب، پدر بود یا مهتر یا پسر. اگر سرِ خویش را بریده بیند، دلیل که از پدر یا مادر جدا شود. اگر سرِ خود بر دست خود دید، دلیل که با ایشان پیوندد. اگر دید سرِ خود را به گردن باز بست، دلیل که از کسی بضاعت ستاند یا وام کند. اگر بیند سرهای بریده در پیش داشت و رقص می کرد، دلیل که مهتر آن دیار را غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر سر پادشاهی بر دوش خود بیند، دلیل که دو هزار درم بیابد به رنج و سختی بسیار.

 39. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است. اول: رئیس. دوم: مهتر. سوم: پدر. چهارم: مادر. پنجم: امیر. ششم: عالم. هفتم: ده هزار درم. هشتم: پسر. نهم: غلام یا کنیز. دهم: زن. یازدهم: توانگری. اگر کسی بیند سر او درد می کرد و جامه پاک پوشیده بود، دلیل که او را با مهتران صحبت افتد و کار او نیکو شود و دولت یابد. اگر چرکین پوشیده بود چنانکه قصابان پوشند، دلیل که او را به سبب مهتری غم و اندوه رسد.

 40. 1ـ دیدن سَرِ آدمی مشهور در خواب ، علامت آن است که با افراد بسیار پرنفوذ و قدرتمندی آشنا می شوید و آنها شما را در انجام کارهایی مهم یاری می کنند .

  2ـ اگر سر خودتان را در خواب ببینید ، نشانه آن است که به بیماری مغز و اعصاب دچار می شوید .

  3ـ دیدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین امیدهای شما با نومیدی از بین می رود .

  4ـ اگر خواب ببینید دو یا چند سر دارید ، نشانه آن است که در زندگی به سرعت ارتقاء می یابید .

  5ـ اگر در خواب احساس کنید سردرد دارید ، علامت آن است که تشویشِ خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

  6ـ دیدن سرِ ورم کرده در خواب ، علامت آن است که در زندگی بیشتر خیر می بینید ،تا بدی .

  7ـ دیدن سر کودک در خواب ، نشانه آن است که در آینده به ثروت و لذتهای بسیار دست خواهید یافت .

  8ـ دیدن سر یک حیوان در خواب ، علامت آن است که خواسته های شما حول محورهای مادی و لذتهای دنیوی می گردد .

  9ـ اگر در خواب سر خود را بشویید ، نشانه آن است که بخاطر نظرات منصفانه ، دیگران به دنبال شما خواهند آمد .

 41. من خواب دیدم روی سر همسرم پر از سنگ های ریز و درشت است, وقتی سنگهای قسمت پشت سر را برداشتم دیدم داخل سرش خالی هستش و فقط یک صفحه الکتریکی که دو تا میله بهش وصل هست توی سرش وجود داره, در عین اینکه خیلی واقعی به نظر می رسید یعنی گویی تازه از خواب بیدار شدیم ولی باز هم من تکرار می کردم نترسین این همش یه خوابه

 42. من خواب دیدم کله یک بره (بدون شاخ) را با آب جوش تمیز میکنم و برای درست کردن کله پاچه پوست میکنم . البته مقداری بوی تعفن میداد و همسرم نیز متوجه بوی بد کله شد . بعد برای اینکه بینی آنرا تمیز کنم به طرف حیاط رفتم که بیدار شدم

 43. من خواب دیدم یک حیوانی زنده که سرش شبیه جوجه تیغی و بدنش دارای موهایی مثل بز را در آب داغ انداخته و مو هایش را می کندن.میشه بگین تعبیرش چیه؟

 44. من شب گذشته خواب دیدم دوتا کله گوسفند توی آب گذاشتیم که کله پاچه درست کنیم و یک گوسفند زنده هم در کنارمون بود-لطف کنید تعبیرش رو برام بفرستید ممنون میشم

 45. کله پاچه گوسفند و ماهی و خوک با هم تعبیرش چی میشه
  نخوردم. فقط خریدم

 46. من خواب دیدم مادر بزرگ خواهر زادم که زنی سیده هست کله گوسفندی که برای خواهر زادم قربانی کرده بودیم پخت و آبش رو تیلیت کرد و به خواهر زادم داد که بخوره.خواهر زادم بیماری لاعلاجی داره. تعبیرش چیه

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ