تعبیر خواب بال فرشته داشتن

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب بال اگر خواب ببينيد كه بال درآورده ايد ، علامت آن است كه به خاطر جدايي از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است تعبیر خواب بال ، احساس ناامني و اضطراب خواهيد كرد .
تعبیر خواب بال يدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستي و فقر غلبه خواهيد كرد تعبیر خواب بال و به ثروت و افتخار دست خواهيد يافت .

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه مثل پرندگان، بال و پر داريد، يعنى تعبیر خواب بال غم و ناراحتى شما را تهديد مى‏كند

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

 

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال اچ ميلر مى‏گويد: مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. تعبیر خواب بال 

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال بالهاي پرنده هاي اهلي : يك عشق بزرگ و خوشبخت
شما خودتان بال داريد : موانع متعدد سر راهتان پديدار مي شوند .
تعبیر خواب بال بچه ها بال دارند : ثروت
بالهاي شكسته : ضرر مالي

تعبیر خواب بال

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.