تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ | تعبیرخواب جنگ | tabire khab

تعبیر خواب جنگ,تعبیر خواب جنگل,تعبیر خواب جنگ و دعوا,تعبیر خواب جنگ با تفنگ,تعبیر خواب جنگل در شب,تعبیر خواب جنگ و بمباران,تعبیر خواب جنگ و خونریزی,تعبیر خواب جنگ در کشور,تعبیر خواب جنگ بین دو کشور,تعبیر خواب جنگ با پدر,تعبیر خواب جنگل دکتر آرام,تعبیر خواب جنگل و رودخانه,تعبیر خواب جنگل زیبا,تعبیر خواب جنگل و حیوانات,تعبیر خواب جنگل حیوانات,تعبیر خواب جنگل بارانی,تعبیر خواب جنگل سوخته,تعبیر خواب شیر جنگل,تعبير خواب جنگ و دعوا,تعبیر خواب جنگ و جدال,تعبیر خواب جنگ دعوا,تعبیر جنگ و دعوا در خواب,تعبير خواب جنگ و بمباران,تعبیر خواب جنگ بمباران,تعبیر خواب جنگ و خون,تعبیر خواب جنگ کشور,تعبیر خواب جنگ دو کشور

تعبیر خواب جنگ

خواب جنگ کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جنگ کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جنگ کردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جنگ کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید جنگ کردن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جنگ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب جنگ ، غم و ناراحتی است

تعبیر خواب دیدن خون در جنگ ، دوری از دشمنان است

تعبیر خواب جنگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب جنگ کردن با حیوان و انسان در صورت برتری ، برتری بر دشمن است

تعبیر خواب جنگ از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جنگ ، نگرانی و غم و غصه ای در آینده است و اگر خودمان جنگ کنیم بدتر است

تعبیر خواب پیروزی در جنگ ، پیروزی بر مشکلات زندگی است

تعبیر خواب جنگ با تفنگ و تجهیزات کامل این است که برای رویایی با گرفتاری و غم اماده شده اید

تعبیر خواب جنگ در نفایس الفنون ، اضطراب و فتنه است

تعبیر خواب جنگ بدون تجهیزات ، تنها ماندن در برابر غم و مشکلات است

تعبیر خواب مجروح شدن در جنگ خوب است و تعبیرش پایان غم و غصه و آشتی و امنیت است

تعبیر خواب جنگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جنگ ، بی نظمی و اغتشاش است

تعبیر خواب نامزدت به جنگ برود ، خبرهای دردناک از شخصیت نامزدش است

تعبیر خواب کشورت در جنگ شکست بخورد ، به خطر افتادن منافع شخصی است

تعبیر خواب کشور شما در جنگ پیروز شود ، خانواده یکدل و شاد دارید

تعبیر خواب جنگ | جنگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 69 عدد

 • چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد

 • صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.

 • ابن سیرین می گوید در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

 • چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود.

 • در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است

 • چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد.

 • مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند.

 • این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

 • چنان چه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم که روح ما از نگراني هايي که پيش مي آيد خبر مي دهد

 • صرف ديدن صحنه اي از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهي است که در روزهاي آينده پيش مي آيد و اين تشديد مي شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشيم

  • شما تا حالا این خواب رو دیدید

 • ابن سيرين مي گويد در جنگ هر کسي پيروز شود در جنگ و جدال زندگي و در بيداري نيز پيروز و برنده است

 • چنان چه در خواب زره پوشيده بوديد و شمشير و سپر داشتيد يا در سنگر بوديد و اسلحه و مهمات به قدر کفايت در اختيارتان قرار داشت

 • چنان چه جنگي در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتيد اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بوديد خواب شما مي گويد که تنها مي مانيد و در مشکلي که پيش مي آيد هيچ دستي دست شما را نمي گيرد

 • مجروح شدن در خواب خوب است و نبايد نگراني ايجاد کند. اين نشان اين است و گوياي اين که غم و اندوه شما پايان يافته و آشتي و امنيت خانوادگي است و نبايد نگران شويد.

 • ديدن دشمني به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگي كارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال.

 • اگر كسي بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد، دليل كه در بلا و مصيبت افتد و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد، تا از آن برهد.

 • دشمن قيافه مشخص و معيني ندارد که در خواب بتوان ديد، مي توان احساس کرد. مي توان فهميد که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردي دوستانه و صميمانه است. اگر در خواب کسي را دشمن انگاشتيد و اين دشمن به طرف شما آمد، دوستي است که به سوي شما مي آيد و ترسي از او احساس مي کنيد شادي و شعفي است که او به شما مي بخشد. اگر فکر کرديد که خودتان با کسي دشمن شده ايد. در واقع نسبت به او محبت خواهيد کرد.

 • ديدن جنگ غم واندوه شود

 • ديدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر بايد نمود و زبان از غيبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

 • مرسی خیلی خوب بود

 • salam mer30 kheli khobe tashakor

 • سلام دیشب خواب دیدم کفش قهوه ای خوشگلی پوشیدم مدیر مون منو می بینه میگه چه کفش خوشگلی می رم سوار ماشین بشم درش و پیدا نمی کنم بهم می گن زیر زمین نگاه می کنم و پیدا می کنم و سوار می شم و می رم تبریز شوهر خاله هم بود فقط از جاهای قدیمی میره و من می گم از راه قدیمی می ره
  از خواب بیدار می شم دوباره که خوابیدم دیدم یک روح نا آشنا اومده خونمون و من دنبال ش می کنم و می ترسونمش که بره اون فرار می کنه و من دنبالش می دوم و می ترسونمش .

 • من خواب دیدم بین دو دسته از هم محلی ها دعوا شده کار کشید به قمه اوردن بعد از هر دسته 3 نفرانتخاب کردن که برن قمه هارو بردارن و دعوا کنن ولی لونا اول قمه هارو برداشتن و نوحه و شاه حسین می گفتن و میزدن تو سر خودشون که از خواب پریدم
  لطفا” راهنمایی بفرمایین

 • منم خیلی خواب تعقیب و گریز می بینم، با افرادی که ظاهری آدم نما دارن، اغلب هم می بینم که بیشتر از یک نفرن و همیشه کار به تعقیب و گریز می کشه و دنبالم می کنن و همین داستان ادامه داره.
  میدونم شاید ذهنم درگیر باشه و توو زندگی انسانی باشه که با مشکلات می جنگه، ولی بخدا اصلا” شخص ستیزه جو و پرخاشگر و دشم تراشی نیستم و با هییییچ کسی دشمنی ندارم, گرچه شاید از یه چند نفری خوشم نیاد ولی این خواب از دوران کودکی و نوجوانی دست از سرم بر نمی داره و کلافه ام کرده…
  شمارو بخدا اگه کسی چیزی به ذهنش می رسه بگه…

 • به نظر من به خاطر تعلق خاطرت و دلبستگیت به دنیاس.میتونه اصرار در انجام یک گناهم باشه.

  • الان دارم میام

 • با سلام. من دیشب خواب دیدم، بین ایران و عراق جنگ شده، و من و کل خانوادم هم تو جنگ حضور داشتیم، داشتیم میجنگیدیم، و یادم میاد تقریبا جنگ به نفع ما تموم شده. لطفا اگه میشه تعبیرشو به ایمیلم بفرستید. ممنون

 • چه خواب عجیبی بوده

 • دیشب خواب دیدم خونه قدیمون هستم و ماشین همسایه خراب شده دارم هل میدم وقتی ماشین روشن شد یه سوپری اونجا بود رفتم سیگار بگیرم اشتباهی بهم قهوه داد منم بو کردم خیلی بوی خوبی داشت پس دادم و ازش خواستم بهم سیگار بده اونم داشت سیگار میاورد که از خواب بیدار شدم
  میشه تعبیرشو بهم بگید؟؟؟؟

  • ب نظر من یعنی دیگه سیگارنکش چون اول چیزی
   که میخواستی بهت ندادوراستی بخاطره اینکه خواب د

   دیدی داری به کسی کمک میکنی اگه واقعاخوشحال

   بودی یعنی تو ادم نیکو کاری هستی واگرناراحت بودی

   یعنی باید بیشتر به مردم کمک کنی واگر هیچ حسی

   نداشتی اون فردی که گفته کمکم کن جن بوده وتو

   نمیدونستی چون داخل خونه قدیمیتون بودیداین

   اتفاقات برای یکی از فامیل هامون پیش اومده بود

   واقعیه بهش فکر کن .

   • سلام من دیشب خواب دیدم خواهرم من ودخترم باهم داریم با عراقیا نیجنگیم بد اونا به ما کاری نداشتن ولی من خیلی میترسیدم

 • سلام من خواب دیدم که جنگ شده و من در خانه پدربزرگم که به تازگی فوت شده اند هستم و اون افراد با زور وارده خانه میشوند تمامه وسایل و همه چی رو میدوزدند و ما رو شکنجه میدهند و به زور ما رو میبرند….و خانه زیر و رو میشود و همه در نگرانی و گریه هستند
  لطفا بگویید تعبیرش چیست.ممنونم.

 • مادرم بین ساعات 14-17 بعد از ظهر خواب دید که ایران با گروهی وارد جنگ شده وما کنار یک رود به همراه عده ای زن وبچه دیگر به تونل هلی زیر زمینی پناه میبردیم تعبیر این خواب چیه لطفا اگه میدونید تعبیر کنید بخدا تو فکرم

 • ای بابا دوباره غم در آینده
  انگار غم و غصه نمیخاد دست از سر ما برداره

 • سه بارخواب جنگ دیدم یعنی قراره همش ناراحتی بکشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 • سلام منم خواب جنگ دیدم که ایران بدجور درگیر شده بود منم با عده ای میجنگیدیم نمیدونم فکر کنم عراقی بودن ولی بدجور اومده بودن و اشغال کرده بودن

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دشمن غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که بر دشمن غلبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر برعکس این حالت را ببینی، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن، تو را خورده‌ است، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوی (و باید توبه کنی و صدقه بدهی تا دفع بلا بشود).

 • جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی بی‌جهت با مردم درگیر شده‌ای، یـعـنـی مردم را با حرف‌هایت رنجیده و ناراحت می‌کنی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از آن حاکم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی برای تو رنج و سختی و ضرر و زیان به وجود می‌آورد.

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردم آن سرزمین به جنگ با دشمنان دین رفته‌اند، تعبیرش این است که آن مردم عزت و جاه و منزلت به دست می‌آورند و دشمن را به هلاکت و نابودی می‌رسانند، و یا اگر ببینی تو به جنگ با دشمنان دین رفته‌ای، یـعـنـی بزرگی و برتری به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی با دشمنان دین در حال جنگ کردن هستی، یـعـنـی به بی‌نیازی می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَمَن یُهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللّهِ یَجِدْ فِی الاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً _و کسی که در راه خدا از وطن چشم می‌پوشد و مهاجرت می‌کند، اگر به موانعی بر می‌خورد به گشایش‌هائی نیز برخورد می‌نماید ( نساء-100)، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به تنهائی به جنگ با کفار رفته‌ای و جنگ کرده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و از روزی حلال استفاده خواهی کرد.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کافر به تو حمله‌ور شده است، یـعـنـی در راه کسب رزق و روزی، سختی و مشقت می‌کشی.

 • اگر ببینی در جنگ، توسط کفار کشته شده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و رزق و روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. _ البته نپندارید كه شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلكه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران – 169).
  اگر ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است، یـعـنـی کفار دچار مصیبت می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی لشکر کفر سرزمین مسلمانان را غارت کرده است، یـعـنـی اسلام دچار اندوهی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از جنگ با دشمنان دین رویگردان شدی و جنگ نکردی، یـعـنـی از رساندن سود و منفعت به فرزندان و بستگانت خودداری می‌کنی و به آن‌ها فائده‌ای نمی‌رسانی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَهَلْ عَسَیْتُمْ اِن تَوَلَّیْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ _ باید به ایشان گفت اگر تصدیق نکنید انتظاری جز این از شما نمی‌رود که در زمین فساد راه انداخته رحم خود را قطع کنید (محمد (ص) -22).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جنگ با دشمنان دین عبارتند از: 1- خیر و برکت 2- سنت پیغمبر (ص) 3- پیروز شدن 4- شفا و بهبودی 5- اطاعت از «پادشاه» عادل 6- به دست آوردن غنیمت.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس افراد مبارز را پوشیده‌ای، تعبیرش این است که با کسی دشمنی پیدا می‌کنی.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طاعون و سرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگر ببینی آن آتش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

 • تعبیرهای مربوط به “دشمن” عبارتند از: 1- گره خوردن و توقف در کارها 2- غم و اندوه 3- ضرر و زیان مالی (دفع بلا و گرفتاری).

 • سلام دیشب خواب دیدم تو خونه هم عروسم یک سگ با یک گربه خیلی وحشتناک دعوا می کنن. لطفا تعبیرش کنن خیلی ممنون

 • یک تعبیرش این است که شاید بین دو نفر درگیری شود ولی بهتر است برای آگاهی بیشتر به تعبیر سگ و همچنین تعبیر گربه مراجعه کرده و ببینید که تعبیر سگ مربوط به چه کسی است و تعبیر گربه مربوط به چه کس دیگری می باشد و از روش جدید تعبیر خواب استفاده نمایید.

 • مطیعی تهرانی: مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

 • اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.
  اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

 • من خواب دیدم جنگیدر مقابل دشمن بود و من تنهایی ان ها را می کشتم

 • سلام خواب دیدم دارم بین اهل جهنم و بهشت می جنگم نمی دونم دقیقا با کدوم ولی از همه برتر بودم و اینکه بعدش چند نفر بهشتی کشتی جهنم رو به من نشون و بعد من به سمت کشتی بهشتیان رفتم و وارد شدم و داخلش خوردم زمین و بیدار شدم خوبه یا بد؟

 • سلام بودن در جنگ و گروهی با تیر و کمان بر او حمله ور شدن و فردی ضامن آن شده و فرد ضامن می گوید اگر آسیبی به آن نمیر سد بخاطر زن و فرزندان آن می باشد

 • سلام،خواب دیدم با اسلحه گرم در کوچه های شهری غریبه ،اما در ایران در ولع جنگ با گروهی در مقابل گروه دیگر، بصورتیکه مردم به دو دسته تفسیم شده بودند،در حالیکه نمیشد ایشان را از هم مجزا کرد، ولی من با ایکه دسمن خویش را کاملا میشناختم و آماده کشته شدن بودم وهیچ ترسی از جنگیدن و مرگ نداشتم، لاکن وقتی با دشمن روبرو میشدم،او را هم وطن میدیدم،و نمیتوانستم خودم را برای کشتنش قانع کنم،بعبارتی بیشتر،مایل بودم کشته شوم،چون دشمن وطن را نابود کرده بود،[ دشمن داخلی]
  و نیمی از مردم برای نجات کشور اقدام به جنگ کرده بودند.

 • خخخخ چه خوابای با حالی دید

 • سلام من همش خواب بازیگرا میبینم خوبه یا بد ؟؟

 • سلام
  دقیقا نمیدونم حیات بود یا کوچه یا …
  یه منطقه مسکونی که من و یه عده داریم با عده ای که نمیدونم چه کسانی بودند میجنگیم(حالت جنگ) که یک نفر از دشمن از کوچه ای باریک اومد سمت من و من بلافاصه با اسلحه زدم به پیشونیش
  از خوابی ک دیدم در شگفتم. واقعا نمیدونم تعبیرش چیست که چنین خوابی دیدم
  )هیچ یک از طرفین خودم و دشمن و حتی کسی که زدمش قیافه هاشون پدیدار نبود)
  خدایا هر چه داریم از توست. پس توکل برتو

 • خواب دیدم با چند نفر به شدت درگیر شدم. فضای اطراف هم مثل یک راهروی بزرگ بود. در دودستم دو چاقوی تقریبا” بلندو باریک و بسیار تیز بود. اولش با این چند نفر می جنگیدم تا دورشون کنم. اما هر بار بر تعدادشون اضافه و حملاتشون بیشتر میشد. سعی می کردم به دفاع بسنده کنم. ولی کوتاه بیا نبودند. تصمیم گرفتم که به چشمهاشون ضربه بزنم. و اینکار رو به طرز وحشیانه ای کردم. چاقو ها رو در چشم چند نفر فرو کردم . و بعد از اینکه مثل یک گربه وحشی در چند جهت می جنگیدم بعد لحظاتی اون چند نفر فاصله شون رو حفظ کردند و اعتراض کردند چرا به چشم می زنی. انگار اونها نمی تونستند این کار رو بکنند. هم حمله می کردند و هم معترض بودند چرا من هم می جنگم. جالب اینجاست علی رغم اینکه ضربات اونها محکم و بیشتر بود به من اثر نمی کرد. چند نکته در کنار هم در خواب دیدم. با اینکه از برخی تعبیرات مطلع هستم اما جمع شدن راهرو، چاقو، نبرد، آسیب شدید زدن و ضرباتی که زخم هایی یا دردهایی هر چند نسبی ولی انگار هیچ اثری روی من نگذاشتند. این اواخر خوابهای میبینم که کلافم می کنه. بنظر شما جریان چیه؟ ممنونم.

 • سلام خواب دیدم ایران باعراق جنگ میکنه منم ازیک مردایرانی اصلحه گرفتم وپرتیرکردمش بعدچای بردم به دوستام بدم زیرراه چندتاعراقی بودن منم یکی روتیربارون کردموفرارکردم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم که تو یه داهات زندگی میکنیم و رفتیم وارد یه زیر زمین مانند بود شدیم که خیلی بزرگ بود و وایستادیم به نماز خوندن وسطش یکی اومد که بمب پرتاپ میکرد که جنگ شده بود اومدم سریعاز پلها بالا میخواستم برم خونه ولی گم کرده بودم میشه تعبیرش و بگید من واقعا اضطرابدارم بابت این خوابم

 • سلام خواب دیدم با دشمنانی که وارد شهرمون شده میجنگیم منم رفتم توی انباری تاکفشای بندیمو پام کنم بعدش رفتم توی کوچه یهویی دیدم یه عده دارن تیراندازی میکننو سمت من میان منم فکرمیکردم دشمنن ولی وقتی نزدیک شدن فهمیدم از دشمن نیست باداداشم رفتم سمتشون تا ازمون محافظت کنن چون ما هیچ تجهیزاتی نداشتیم دشمنا چندنفرو کشتن .بعدش ازخواب پریدم لطفا تعبیرشو بهم بگین خیلی نگرانم ممنون

 • سلام
  من خواب دیدم یکی از وزاری کشور هستم و درجلسه اعلام جنگ با یک کشور دیگه میشه تا از جلسه میام بیرون همه جا بمباران میشه هرچی میرم به خونه نمیرسم نگران یکدانه پسرم هستم همه جا بهم ریخت و اشوب و تیراندازی و …
  تعبیرشومیشه بهم بگید ممنون

 • سلام من خواب دیدم پدرم مریض شده و تکان نمی خورد وپرستار پدرم از
  خانه می رود ناگهان دزدها با اسلحه وارد خونه می شوند من یک کلت
  داشتم همشونو می کشم به آخری که از همه قوی تر بود می گم هد شاتت می کنم گفت بکن بهش شلیک کردم اما تیر نداشتم سریع دویدم
  پشت میز وقتی اومد تفنگم را مهکم به سرش پرت کردم رفتم بگیرمش
  ولی سریع پاشد ورفت ته دوباره اسلحه را پرت کردم ولی جا خالی داد
  دوید من از پشت گرفتمش تفنگش به ترف من بود برش گردوندم
  وخفش کردم وبعد مادر و خواهدم بخانه می ایند وپدرم را که تیر
  خورده به ببیمارستان می برند

  این خواب یعنی چی؟

 • خوابهای من یه نوع الهام هستن من خواب زلزله رو دیدم . و اتقاق افتاد . خواب سکته مادرم و ….. خودم اسمشو ءگذاشتم خوابهای روشن چون واضح و با جزئیات یادم میمونه . قبل از این درگیریها با امریکا که من کلا سیاسی نیستم خواب دیدم هواپیماهای دشمن همینطوری فوج فوج دارن میان پایین همینطوری نیرو بود که پیاده میشد و موشک بود که زده میشد . اکثر خونها خالی بود کسی نبود جز منو شوهرم که اون اسلحه گرفت رفت تو خیابون .هم نیروهای دشمن هم خودی کلی کشته شده بودن . دو بار تکراری این خوابو دیدم و مشکل ما با ترامپ شروع شد . ایمان داااارم همون زمان هم به همه گفتم حالا ببینید ایران جنگ میشه و خیلی کشته میده

 • منم خواب دیدم بایه عده پلیس بد وارد جنگ میشیم اونا لوازم جنگیشون کامل بود ما هم یه مقدار لوازم جنگی داشتیم که نتونستیم استفاده کنیم اونا حمله میکنن خونه ما ولی من چند تا شونو میکشم با لوازم خودشون که همون لحظه پریدم
  گیشه تعبیرشو بگین نگرانم کرده

 • سلام به امید سلامتی شما
  امشب خواب دیدم که مه و یک خواهر کوچک تر از خودم در یک منطقه که مردم تفنگچه دار و با هم در گیر میباشند و کوشش میکنن که بالای ما هم شلیک بکنند و من میترسم که بالای ما حمله نکنند و تجاوز نکنند

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.