قاصدک

تعبیر خواب تمساح در خانه | 30 تعبیر دیدن تمساح در خانه

تعبیر خواب تمساح در خانه

تعبیر خواب تمساح در خانه ، دیدن تمساح در خانه ، خواب دیدن تمساح در خانه خود

در این مطلب اط سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب تمساح در خانه صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب تمساح در خانه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب تمساح را در خانه ببینید که شما را گرفته و همراه خود زیر آب برد ، نشانه هلاکت توسط ماهی است

اگر در خواب تمساح به خانه شما آمد و شما با او جنگیدید و او را شکست دادید  ، نشانه پیروزی و برتری بر دشمنان است

تعبیر جنگ کردن با تمساح در خانه و شکست در برابر تمساح ، نشانه شکست خوردن از دشمن است

مولف

تعبیر دیدن تمساح در خانه خود ، نشانه مرد دزد در خانه شما است

تعبیر گاز گرفته شدن توسط تمساح در خانه ، نشانه آسیب رسیدن است

تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح در خانه ، نشانه ضرر است

لیلا برایت

تعبیر تمساح شما را در خانه گاز بگیرد ، نشانه تهدید شدن توسط یک خطر است

تعبیر کشتن تمساح در خانه ، نشانه پیروزی بر دشمن خانگی است

آنلی بیتون

دیدن تمساح در خانه خود ، نشانه فریب خوردن از یکی از اعضای خانواده است

تعبیر پا گذاشتن بر کمر تمساح در خانه ، نشانه گرفتاری است

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.