تعبیر خواب تمساح در خانه | 31 تعبیر دیدن تمساح در خانه

تعبیر خواب تمساح در خانه

تعبیر خواب تمساح در خانه ، دیدن تمساح در خانه ، خواب دیدن تمساح در خانه خود

در این مطلب اط سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب تمساح در خانه صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب تمساح در خانه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب تمساح را در خانه ببینید که شما را گرفته و همراه خود زیر آب برد ، نشانه هلاکت توسط ماهی است

اگر در خواب تمساح به خانه شما آمد و شما با او جنگیدید و او را شکست دادید  ، نشانه پیروزی و برتری بر دشمنان است

تعبیر جنگ کردن با تمساح در خانه و شکست در برابر تمساح ، نشانه شکست خوردن از دشمن است

مولف

تعبیر دیدن تمساح در خانه خود ، نشانه مرد دزد در خانه شما است

تعبیر گاز گرفته شدن توسط تمساح در خانه ، نشانه آسیب رسیدن است

تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح در خانه ، نشانه ضرر است

لیلا برایت

تعبیر تمساح شما را در خانه گاز بگیرد ، نشانه تهدید شدن توسط یک خطر است

تعبیر کشتن تمساح در خانه ، نشانه پیروزی بر دشمن خانگی است

https://img.bisms.ir//2016/11/70_bisms.ir-2016-11-22

آنلی بیتون

دیدن تمساح در خانه خود ، نشانه فریب خوردن از یکی از اعضای خانواده است

تعبیر پا گذاشتن بر کمر تمساح در خانه ، نشانه گرفتاری است

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

با سلام من در خواب دیدم که چند تمساح در خانه بودند و دنبال من گذاشته بودند.این خواب طوری بود که احساس کردم تمساح ها در خانه ما زندگی می کنند و از جای دیگری نیامده اند.ممنون میشوم این خواب را برای من تعبیر کنید.

این خواب نشان می دهد که شما دشمن خانگی دارید و این دشمن می تواند یکی از اعضای خانواده باشد و یا می تواند اقوام شما باشد که با توجه به دیدن چند تمساح در خواب احتمالا اقوام شما با شما دسمنی می کنند و چشم دیدن موفقیت های شما را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.