تعبیر خواب برنج مرغ

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعاتی دارید تعبیر خواب برنج برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که …

به دانه برای نوزاد

به دانه را بیشتر بشناسید به دانهاین میوه به دلیل داشتن ترکیبی به نام «پکتین» که از کربوهیدرات‌های پیچیده است، خبه دانهواص دارویی دارد و به درمان اسهال کمک می‌کند. این میوه …

کاشت مارچوبه

درباره این مارچوبه پرخاصیت بدانید مارچوبهمحل کاشت آن در ایران، خوی، تبریز، نواحی مختلف البرز، قصر قجر، جلفای اصفهان، اراک، کرمانشاه، جنوب ایران، و مهارلو در شیراز است مارچوبهو پرورش آن در …

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب شیرجنگل اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است تعبیر خواب شیرجنگلوي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرجنگلاگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشانتعبیر خواب شیرجنگل آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد تعبیر خواب شیرجنگلو به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند.

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب شیرجنگلشير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود. چنان چه تعبیر خواب شیرجنگلدر خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم. اگر از او بگريزيم در تعبیر خواب شیرجنگلواقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويمتعبیر خواب شیرجنگل و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره مي رهيم.

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب شیرجنگل دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیندتعبیر خواب شیرجنگل كه شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بودتعبیر خواب شیرجنگل، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب شیرجنگل

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.