همه چیز درباره “تعبیر خواب حاملگی” دختر مجرد

تعبیر خواب حاملگی | تعبیرخواب حاملگی | tabire khab

تعبیر خواب حاملگی,تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد,تعبیر خواب حاملگی دیگران,تعبیر خواب حاملگی مرد,تعبیر خواب حاملگی مادر,تعبیر خواب حاملگی دختر باکره,تعبیر خواب حاملگی خودم,تعبیر خواب حامله شدن,تعبیر خواب حامله شدن زن,تعبیر خواب حامله شدن دختر,تعبیر خواب حامله شدن مرد,تعبیر خواب حامله شدن دختر باکره,تعبیر خواب حامله شدن مادر,تعبیر خواب حامله شدن دختر,تعبیر خواب حامله شدن زن بیوه,تعبیر خواب حامله شدن مرده,تعبیر خواب حامله شدن همسر,تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد امام صادق,تعبیر دیدن حاملگی دختر مجرد در خواب,تعبیر خواب بارداری دختر مجرد,تعبیر خواب حاملگی برای دختر مجرد,تعبیر خواب حامله بودن دختر مجرد,تعبیر خواب حامله شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بارداری برای دختر مجرد,تعبیر خواب حامله شدن یک دختر مجرد,تعبیر خواب دختر مجرد حامله باشد,تعبیر خواب بارداری دیگران,تعبیر خواب حاملگی دیگری,تعبیر خواب حاملگی برای دیگران,تعبیر خواب بارداری دیگری,تعبیر خواب حامله بودن دیگران,تعبیر خواب حامله بودن دیگری,تعبیر خواب حامله شدن دیگری,تعبیر خواب حامله شدن دیگران,تعبیر حاملگی دیگران در خواب,تعبیر خواب حاملگی مرد,تعبیر خواب حاملگی مرده,تعبیر خواب حاملگی مرده,تعبیر خواب زایمان مرد,تعبیر خواب زایمان مرده,تعبیر خواب بارداری مرده,تعبیر خواب زایمان مرده,تعبیر خواب بارداری مرد,تعبیر خواب مرده حامله,تعبیر خواب حامله بودن زن,تعبیر خواب حامله بودن زن,تعبیر خواب حامله بودن زن مرده,تعبیر خواب حامله شدن زن,تعبیر خواب حامله شدن زن متاهل,تعبیر خواب حامله شدن زن یائسه,تعبیر خواب حامله شدن زن مرده,تعبیر خواب حامله بودن دختر مجرد,تعبیر خواب حامله بودن مرد,تعبیر خواب حامله بودن مرده,تعبیر خواب حامله بودن مرده,تعبیر خواب باردار بودن مرد,تعبیر خواب باردار شدن مرد,تعبیر خواب باردار شدن مرده,تعبیر خواب حامله شدن مرد در خواب,تعبیر حامله بودن مرد در خواب,تعبیر خواب حامله بودن دختر باکره,تعبیر خواب حامله بودن دختر باکره,تعبیر خواب باردار شدن دختر باکره,تعبیر خواب حامله شدن دختر باکره,تعبیر خواب دیدن حامله شدن دختر باکره,تعبیر حامله بودن دختر باکره در خواب,تعبیر خواب باردار بودن دختر باکره,تعبیر خواب حامله شدن دختر باکره در خواب,تعبیر خواب بارداری مادر,تعبیر خواب مادر حامله,تعبیر خواب مادر حامله,تعبیر خواب حامله شدن مادر,تعبیر خواب دیدن مادر حامله,تعبیر حاملگی مادر در خواب,تعبیر خواب حامله بودن خودم,تعبیر خواب بارداری خودم,تعبیر خواب حامله شدن خودم

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حامله شدن , دیدن حاملگی دختر مجرد در خواب

خواب حاملگی یکی از خوابهای جالب و هیجان انگیز است.اگر شما هم خواب حامله شدن دیده اید و دنبال تعبیر دیدن حاملگی در خواب هستید در این مطلب می توانید تعبیر خواب حاملگی را به طور کامل مطالعه نمایید

تعبیر خواب حاملگی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مانند زن حامله این است که مال و نعمت بدست می آورد و هرچه شکم بزرگتر باشد مال بیشتر خواهد بود

تعبیر خواب حاملگی از دید از ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب حاملگی بشرطی که بچه پسر باشد پدرش مال و نعمت است و اگر بچه دختر باشد مادرش به مال می رسد

تعبیر خواب حاملگی از دید تام چت ویندرا

تعبیر خواب حاملگی زندگی پر بار است.

تعبیر خواب دیدن حیوان و انسان حامله داشتن آرزوهای تازه است که باعث امید می شود

تعبیر خواب حاملگی مقدمه ای برای رسیدن به موفقیت های فردی است

به طور کلی تعبیر خواب حاملگی خوب و فرخنده است

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حامله شدن , دیدن حاملگی دختر مجرد در خواب

تعبیر خواب حاملگی از دید منوچهر  مطیعی

تعبیر خواب زن حامله غم و غصه است

تعبیر خواب حامله شدن همسرتان کاری سخت و دشوار است که شما را ناراحت می کند

تعبیر خواب حامله شدن خود غمی فراوان است

تعبیر خواب دیدن زن حامله در کوچه خبر بد است

تعبیر خواب حاملگی از دید لیلا برایت

تعبیر خواب مردی که حامله شده است رسیدن پول و ثروت است

تعبیر خواب حاملگی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زنی که خود را حامله ببیند این است که زندگی خوشایندی نخواهد داشت

تعبیر خواب دختر پاکدامنی که حامله شده است این است که به بدبختی و رسوایی کشیده می شود

تعبیر خواب زن بارداری که ببیند حامله است ، زایمان راحت و بی خطر است

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حامله شدن , دیدن حاملگی دختر مجرد در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تام چت ویندرا گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حامله شدن , دیدن حاملگی دختر مجرد در خواب

خواب دیدن حامله به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

تعبیر خواب حاملگی | تعبیر خواب حامله شدن زن | تعبیر خواب

292 comments

 1. سلام خواب دیدم دختر خالم بارداره و ۴ ماهشه و از چشم من میدید

 2. سلام من تو خواب دیدم حاملم و هلو میچینم

  • سلام من خواب دیدم حامله ام و در راه سفر هستیم و قرار بود همان رو ززایمان کنم که همش استرس اینو داشتم نکنه داخل ماشین درد منو بگیره

  • سلام دوست عزیز انشالله خیره، مامان من همیشه خواب زنه حامله روکه هلو یا زرد الو ببینه تو خواب به این تعبیر میکنه که بچه ش دختره ، خواهر منم زمان حاملگی تو خواب دیده بود زردآلو میچیند مامانم گفت بچه ت دختره?الان یه دختر بامزه داره انشالله راحت فارغ بشی

   • ناشناس

    من خواب دیدم خودم حامله ام شکمم هم بزرگ بود بچم پسر بود

  • یه دختر نازی داری

 3. من خواب دیدم هلو میچینم الانم باردارم تعبییرش چی میشه؟

 4. تو خواب دیدم هلو میخورم الانم که باردارم

 5. چندین بار خواب دیدم پیرزنی که شوهرش هم مرده حامله شده تعبیرش چیست

 6. سلام با اینکه من کرد هستم خواب دیدم حامله ام و شکمم بساااااار بزرگ شده از طرفی لحضه زایمانم فرا رسیده بود حتی واره شدن کیسه اب جنین را هم کاملا حس کردم، خواب را ۲۵ محرم دیدم نظر شما چیست

  • سلام من خواب دیدم پسرم که14سالشه حامله شده

   • دیدم خونه مادر خدا بیامرزم هستیم من حامله ام بچه های خاله خدا بیامرزم هستند گفتند خواهرشون میخاد بیاد خونه مادرم بمونه میگم سخته ولی خدا را شکر من تا آخر آبان زایمان میکنم و در ضمن من شوهر ندارم

   • متوجه نمیشم … مگه کردها حامله نمیشن … یا خواب نمیبینن … منظورتون چی بود !!!با اینکه کرد هستم !!!!

  • دوست عزیز مگه کردها خواب نباید ببینئ؟؟؟خخخ

   • خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

   • دانا هستم ?

    منظورش کرد نیست..منظورش مرد بوده که اشتباه تایپی رخ داده شده کرد…میگه با اینکه مرد هستم خواب دیدم حامله ام…خخخ منم اول فکر کردم میگه کرد هستم خواب دیدم..کلی رفتم تو فکر ?

    • عزیزم منظورشون مردها بود اشتباهه تایپی پیش امده.دقت کنید متوجه میشید.کلا اشتباهه تایپی زیاد دارن.چرا ماها از هر چیزی یه چالش درست میکنیم؟لابد الانم میخواستید زیر تعبیر خواب یه چلنجه نژادیه اساسی راه بندازید.اینجا دانشگاه نیستا.

   • ن منظورش اینه که تو ماه محرم خواب دئده در صورتی ک کردها اعتقادی ب ماه محرم ندارن

    • من کرد هستم وماه محرم رو قبول دارم لطفا شایعه پراکنی نکنید .

     • منم کرد ام ماه محرم قبول دارم. واقعا بعضیا از خودشون یه چیزایی درمیارن ادم شاخ درمیاره

    • دخی مشنگ

     کی گفته تو اصلا کردی؟وای خدا چه ربطی داره کردها هم شیعه و سنی دارن بعدشم اصلا چه ربطی داشت منم کردم وا الکی چرت و پرت تحویل جامعه ندین بعدشم منظورش مرد بود شماهم ایش

    • شما اینو تنهایی کشف کردین ک کردها ب محرم اعتقاد ندارن؟؟؟؟ منظور ایشون مرد بود .زود جوگیر نشین و قضاوت نکنین. مراسم عزاداری کردهای شیعه رو ببینن بعد نظر بدین و درضمن جمع نبندین.

   • منظورش مرده

  • نظر من اینه که مادر خوبی میشدی اگه دختر بودی خخخخخخخ

 7. سلام من چندماهه همش خواب ميببنم حامله شدم, لباس سياه هم پوشيدم امااون بچه رو حس ميكنم و وقتي به دنيا مياد پسري خوش سيماست من از اين خواب خيلي ميترسم زندگيمو ريخته بهم من هنوز ازوداج نكردم ميشه تعبيري براي خواب من بدين تشكر

 8. یه نفر چند بار تو خواب دیده من حامله ام تعبیرش چیه?

  • حاملگی همیشخ نشونه ی رسیدن مال هستش اصلا نگران نباشید

   • سلام
    من دختری26ساله هستم و خواب دیدم ک باردارم و فردا روزش قراره بچه م بدنیا بیاد ولی شکمم عین همیشه کوچک بود و بالا نیامده بود با خواهرم داشتم راجبش صحبت میکردم و اون ک ازدواج کرده و صاحب بچه س گفت عادیه و هستن کسانیکه ایطورن توی خواب یک مرد که قبلا خواستگارم بوده را احساس میکردم اون شوهرمه ولی من مجردم هنوز. تعبیر خوابم کسی میدونه چیه ؟

 9. یک نفر تا حالا چند بار بهم گفته خواب. دیدم حامله ای تعبیرش چیه؟

 10. با سلام من خانمی هستم که لوله هام را بستم وامکان حاملگی ندارم خواب دیدم حامله ام

 11. یه نفر خواب دیده من حامله ام و بچمم بدنیا اومده تعبیرش خوبه یا بده در ضمن من متاهل هستم

 12. سلام . من دختری مجردم اما خواب دیدم ک باردارم . ودر خواب هم خوشحال بودم نه نگران

 13. سلام من دختری 25ساله هستم خواب دبدم که 45 روزه باردارم و بچم دختر هس و خیلییییی ناراحت بودم تو خواب معنیش چی میشه؟

 14. سلام..من مجردم و چندبار خواب دیدم حامله ام تعبیرش چیه؟؟

 15. سلام..من مجردم و چندبار خواب دیدم حامله ام و تو خواب هم پدر بچه مشخصه کی هس تعبیرش چیه؟؟

 16. سلام دوستم خواب دیده حامله ام و از ناراحتی اینکه حامله شدم گریه میکنم مجرد هستم تعبیرش چیه؟

 17. سلام قبل ظہرخواب دیدم باردارم ودخترداداشم مےگفت چرا نرفتے بیندازیش!!بہش گفتم از خداترسیدم والبتہ حدودا 4 ماھہ بودم!!درضمن خانمے45سالہ ھستم

 18. سلام دیشب پسر داییم خوابه منو دیده که حامله م خیلی نگرانم دخترم هستم میشه بگید خوبه یا بده

 19. سلام من خواب دیدم که باردارم 5 ماهه وبچه دختراست وآن دخترازشکم من صحبت میکندوصلوات میفرستد

 20. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

 21. ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

 22. تام چت ویندرا گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد

 23. خواب دیدن حامله به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

 24. سلام من خواب دیدم ک باردارم و شکمم بزرگ شده م با عشقم ک هنوز بهش نرسیدم داریم توی ی باشگاه ورزش میکنیم من هم مدام دستم روی شکمم هست میشه بدونم تعبیرش چیه خواهش میکنم؟

 25. سلام خواب دیدم حامله ام در صورتی که مجرد بودم متعجب که چطور حامله ام بعد ۹ ماه با درد فراوان زایمان کردم اما جا بچه یه کیف داخل شکمم بود

 26. شورانگیز

  سلام من ۱۵سالمه وخواب دیدم که( حاملم ازیکی ازدوستام شنیدم که یه شب من بیهوش بودم یکی بهم تجاوزکرده ولی من اونونمیشناسم ما

 27. سلام من خواب دیدم که دختر داییم که دختری ۱۹ سالس حامله شده تعبیرش رو میشه برام ایمیل کنید

 28. حامله دیدن دختری در خواب به شوهر کردن او تعبیر میشود.

 29. سلام من متاهل هستم خواب دیدم که حامله هستم ولی همش ناراحت بودم که چرا حامله ام لطفا تعبیرش رابرام ایمیل کنید

 30. من مجرد هستم و خواب دیدم که باردارم و این که به چه مدت باردارم را نمیدونم و بعد از مدتی نوزادی را در اغوش گرفتم در حالی که بدنیا اوردن بچه خودم را ندیدم و اشارهای به این که من مادر اون نوزاد باشم هم نکردم . لطفا بگید تعبیرش چیه؟!

 31. سلام من عقدم و خواب دیدم حاملم و پسره
  دردم گرفته بود و میخواستم برم زایمان ولی میترسیدم

 32. سلام من مجردم و خواب دیدم که حامله ام ولی بچه ی درون شکمم بچه ی خودم نیست همینطور خواب دیدم اکثر دوستانم هم حامله هستند اما ازدواج کرده اند فقط منم که مجرد و دوقلو حامله ام

 33. ن خانمی که دوستش دارمو خواب دیدم و ایشون در خواب به من گفت که دوقلو باردار شده. لطفا تعبیرشو برام ارسال کنید.

 34. سلام. خواب دیدم خانوم مطلقه ای حامله شده تعبیرش چی میشه?
  لطفا جواب رو ایمیل بزنین برام، ممنون.

 35. سلام
  خواب بچه تعبیرش مال و ثروته..انشالا اون خانوم پولدار میشه

 36. سلام من خو عقدم وخواب دیدم حامله هستم و وقت زایمانمه زایمانم بدون درد بود وهمه خوشحالن اومدم خونه میخواسم ب یچم شیربدم دیدم دندون داره تعبیرش چیه؟؟

  • دانا هستم ?

   عقدت به طلاق ختم میشه اگه روز پنج شنبه یا جمعه روز عروسیتون باشه.هرروز خواستین عروسی کنین جز اخر هفته یا هر روز تعطیلی که بود ازدواج نکنید مثل عید ها یا هرچی فقط اخر هفته و تعطیلی ها روز عروسیتون نباشه.

   • فاطمه محمدیان

    سلام دیشب خواب دیدم دختر عمه ام سونوگرافی گرافی داده و حامله است به یه دختر لطف کنید تعبیرش رو برام بفرستید ممنون

 37. سلام من خواب دیدم که از کسی که دوسش دارم و تو خواب باهم ازدواج کردیم حامله ام ،خوشحال بودم ولی ناراحتیم این بود که چرا اینقدر بعد از ازدواج زود حامله شدم،میشه تابیرشو بهم بگید ممنون

 38. خواب دیدم نانزد سابقم حامله س_بعد بیدار شدم باز خوابیدم دیدم یه بچه داره. این خواب تعبیر داره؟

 39. سلام
  من باردارم خواب دیدم تو باغی هستم که پربرف هستش و هوا عالی و افتابی و درخت زرد الو هست که شکوفه داده و درختی که هیچ برگی نداره و لی میوه سیب داره یکی هم دست من سیب زردی که بو میکنم و فرداش خواب دیدم خونه مادر بزرگم هستم پر مهمون پدربزرگم (فوت کردن) سبد بزرگ زرد الو زرد و قرمز شیرین میاره و من میخرم و گریه میکنم از خوشحالی

  • دخی مشنگ

   خب فرزندت دختره بیشتر زنان حامله خواب میوه زردالو رو میبینن که تعبیرش فرزند دختره

 40. من ديدم مادرم كه از دنيا رفته حامله شده تعبيرش چي ميتونه باشه

 41. من ديدم كه مادر مرحومم حامله شده تعبيرش چي ميتونه باشه؟

 42. سلام من متاهل هستم و27سالمه 2سال هست ک ازدواج کردم و همسرم بچه نمیخواد ,خواب دیدم باردار با 2تاازدوستام میرم دکتر .هر3تامون بارداریم ودکتر به دوستام میگه بچه های شما پسر هستش ب منم میگه 10روز هست بارداری و بچه ت احتمالا پسره منم خیلی خوشحال هستم ولی ازدرون احساس میکنم بچه م دختره ولیوانمود میکنم پسرهو اب زرشک ولواشک های ترش میخورم .

 43. من مجردم دوشب متوالی مامانمو پسر خالم خواب دیدن من حاملم

  • سلام من مجرد هستمو خواب دیدم که حامله هستم و زایمان میکنم. ولی بعد بچه ام نتونستم ببینم

 44. دوشب متوالی دونفر مختلف خواب دیدن من حاملم درصورت اینکه من مجردم

 45. سلام
  من یه دخترم خواب دیدم حامله ام پدر بچه هم معلوم و یه نفر که با ما دشمنی داره میخواد بچمو بکشه، منم خیلی میترسم و همش ازش فرار میکنم، کسی میدونه تعبیرش چی میشه

 46. من خواب دیدم که زنی حامله شده و یک دفعه دردش میگیره میافته زمین بچش بدنیامیاد بعد بچه قیلی خودش میمیره

 47. من خواب دیدم دو‌قلو‌حامله هستم و میتونم جنین ها رو توی شکمم ببینم و‌ شکمم خیلی بزرگ شده بود و بچه ها رو ا داخل شکمم میدیدم … لطفا اگر کسی تعبیر میدونه به من کمک کنه

 48. اگر زني خواب ببيند حامله است ، علامت آن است كه با شوهر خود زندگي آسوده اي نخواهد داشت و صاحب فرزنداني مطيع نخواهد گرديد .

 49. اگر دختري باكره و پاكدامن خواب ببيند حامله شده است ، علامت آن است كه به بدبختي و رسوايي كشيده خواهد شد .

 50. اگر زني باردار خواب ببيند كه حامله است ، نشانة آن است كه زايماني راحت و بي خطر خواهد داشت .

 51. سلام خواب ديدم دختري كه ميشناسم درحال زايمان است و سه توله سگ زاييد و يكى ديگه در شكمش باقى موند لطفا تعبير رو برام ايميل كنيد

 52. سلام زن متعهلی هستم و بچه ندارم ولی زیاد دوست دارم حامله شوم.شوهرم خواب دیده که مادرش بهش میگه که من حامله هستم.میخواستم تعبیرشو برام بفرستید

 53. سلام من خواب دیدم از شخصی که اورا دوست دارم فرزندی دختر حامله هستم اما کسی خبر ندارد و فقط خود اوبا خبر است و من اسرار به نگه داشتن ان جنین داشتم. لطفا تعبیرشو برام ارسال کنید

 54. سلام من یه دختر 17 ساله هستم خواب دیدم که باردارم و شکمم تا حدودی بزرگ شده لطفا تعبیرش و بهم بگید؟؟؟؟

 55. سلام دختری کم سن و سالم و عصری خواب دیدم حامله ام شکمم هم بسیار زیاد بزرگ شده و وقتی مس خواستم زایمان کنم پدرم منو برد تو اتاق عمل بعد زایمان بچمو ندیدم

 56. سلام من متاهل هستم وخواب دیدم که خواهر مجردم حامله شده خواستم تعبیرشو بدونم باتشکر

 57. سلام خواب دیدم که شوهرم حامله شده بعد تو خواب شوهرم میگفت که بچه تکون میخوره

 58. سلام من یه دختر17ساله هستم خواب دیدم نامزد کردمو حامله شدم برا همین مجبور شدیم زود تر ازدواج کنیم ..توروخدا تعبیرشو بهم بگید

 59. سلام من دختری باکره و 19 ساله ام که خواب دیدم باردارم.تعبیرش چیست؟

 60. من هم خواب دیدم مادرم حامله شده لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید

 61. يكي از دوستاي دخترم خواب منو ديده كه من حامله هستم و بهش گفتم ٣ماهمه تعبيرش چيست؟

 62. سلام یکی از دوستانم خواب دیده که من که متاهل هستم باردار شده ام اما در 6 ماهگی بارداری میگم بچه تا چند روز دیگه بدنیا میاد تعبیر این خواب چیه

 63. سلام من خواب دیدم که عمم حاملس در صورتی که اون چند ساله باردار نمیشه لطفا به ایمیلم ارسال کنید

 64. من منا 5 ماهه حامله ام اما دیشب خواب دیدم زن برادر شوهرم حامله است لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید

 65. من خواب دیدم که یکی از دوستان گذشته ام بار دار است لطفا تعبیرش را به من بگویید

 66. سلام.شوهرم خواب دیده که حامله م سر سه قلو پسر. باردار نیستم و بچه ای هم ندارم.خواهشأ بهم بگید تعبیرش چیه؟

 67. سلام من دختری 19 ساله هستم و خواب دیدم که حامله هستم تعبیرش چیه؟لطفا به ایمیلم ارسال کنید

 68. سلام.دیشب شوهرم خواب دیده که من جواب آزمایش گرفتمو گفتم که مثبته.بنظرتون تعبیر این خواب چی هست؟ممنون میشم جوابمو بفرستین واسم

 69. سلام من 26 سالمه و هنوز ازدواج نكردم خواب ديدم باردارم و شكمم يزرگ شده بود . تعبيرش چيست؟لطفا راهنماييم كنيد

 70. من متاهل هستم. و بچه ندارم.دیشب همسر برادر شوهرم خواب دیده است که من جواب آزمایش باردار شدنم را بهش نشون دادم . ممنون می شم تعبیرشو به من بگید.

 71. خواب دیدم یک زن باکره را زایمان میکنم اما نمیدونم دختره یا پسر

 72. سلام.من خواب دیدم باردار شدم.آرامش خاصی داشتم.من متاهلم و هنوز باردار نشدم.ممنون

 73. خواب دیدم یک نوزاد بچه به دنیا میاره ولی اون چیزی که به دنیا میاورد شبیه بچه نبود نمیدونم چی بود میشه اگه کسی میدونه تعبیرشو بگه

 74. من ازدواج نکردم و هنوز به سن 18 سال نرسیدم ولی خواب دیدم که من همون کاری رو میکنم که مردم برای بچه دار شدنشون انجام میدم لطفاااااااا اگر کسی تعبیرشو میدونه بهم بگه

 75. سلام من ازدواج نکردم و خواب دیدم همون کاری رو انجام میدم که مردم برای بچه دار شدنشون انجام می کنن

 76. من نامزددارم دیشب خواب دیدم حامله ام شکمم خیلی بزرگ بود بعدبامامانم رفتیم بیمارستان زایمان کنم من همش ترس داشتم تعبیرش چیه؟هنوز عقدنبستم

 77. سلام من هرروز خواب میبینم حامله ام همشم میبینم پسره خیلیم خوشحالم متاهل هستم ۲۳سالمه یه دختر ۸ساله هم دارم ممنون میشم اگه بگین تعبیرش چیه

 78. سلام
  من زنی مطعلقه هستم
  اکثرا درخواب میبینم که
  حامله ام و جنین درشکمم تکان میخوره

 79. سلام یکی از اقوام ما سر زا از دنیا رفته من دیشب خواب دیدم بچه ی اونو حامله ام در ضمن بچه این خانم هم تو شکمشون مرده بود من اون بچه مرده رو حامله بودم یا بچه ی دیگه این خانم رو نمیدونم خیلی میترسم من متاهلم و دوتا بچه دارم اون خانم اولین بچش بود

 80. من خواب دیدم شوهرخالم حامله است شیکمش هم خیلی بزرگه 68 سالش هم هست . بن نظر شما تعبیرش چیه؟

 81. سلام من يه دختر مجردم که خواب دیدم باردارم و بکارتم و از دست ندادم، بچه تو شکمم حس میکردم پسره،پدرشم مشخص بود..

 82. یه بار خواب دیدم دارم زایمان میکنم و بچم پسره تعبیرش خیلی بد بود. سه هفته نگذشت که ازدواجم به هم خورد و شرایط فوق العاده بدی واسم پیش اومد تقریبا از نظر روحی نابود شدم (من مجردم) امیدوارم هیچ کس این خواب رو نبینه

 83. افسانه

  سلام . من دختر مجردی هستم که عصر که تومنطقه زندگیمون به تدریج بارون میومد خواب دیدم در ماه اخر بارداری هستم وخیلی ناراحتم وگریه میکردم و پدر بچه مشخش نبود ولی فرزند درون شکمم و احساس میکردم و میدونستم پسره و دوسش داشتم

 84. ناشناس

  سلام من یه پسرم که از کسی که دوسش دارم جدا شدم ولی خواب دیدم که او حاملس همه فامیل ها فکر میکردن بچه منه که تو شکم اونه ولی خودم شک داشتم چون ممکن نبود و بعداز زایمانی سخت بچش بدنیا اومد من فکر میکردم باید برم بچمو ببینم ولی برادر دختر یه دوتا نامه دستش بود که یکیشو داد به پدرم و یکیشو داد به داداشم نامه از طرف دختر بود واینم بگم که محتوای نامه مشخص نبود و برادر دختر با من هیچ کاری نداشت و در اخر کسایی که منتظر بودن که ببینن بچه بدنیا اومده رفتن که بچه رو ببینن ولی من و پدرم و داداشم مشغول خوندن نامه شدیم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 85. سلام.زن مطلقه هستم خواب دیدگ حامله ام وپسره چهارماهم هست تعبیرش لطفا

 86. سلام من اصلن ازدواج نکردم خواب دیدم که باردارم شکمم بزرگ شده
  تعبیرشو میخاستم لطفن

 87. منم دخترم ولي خواب ديدم حامله ام و همش بچه ام رو حس ميكنم ولي ميدونستم باباي بچم كيه

 88. ناشناس

  سلام من ادم بدی نیستم برای هیچ کس هم بد نخواستم و به همه کمک میکنم و خواب دیدم باردارم .اینجا نوشته غم و اندوه هست و زندگی ناخوشایند.
  خیلی ناراحتش دم

 89. سلام ،من برای بار دوم به فاصله ی دوسه سال خواب دیدم جنین یکی از اقوام که ناباروری داره رو در شکم من گذاشتند واقعا برام جای سواله این چه خوابیه ؟

 90. ناشناس

  سلام من مجردم خواب ديدم حامله تعبير ش چيه

 91. سلام من خواب دیدم که یه زنی حملس که نمیدونم کیه بعدش بچش که به دنیا اومد فهمیدم بچه مال ماعه ولی مامان یکی دیگ بود بچه هم پسر بود تعبیرش چیه؟؟

  • سلام من ازدواج کردم خواب دیدم که دارم به مادر ميگم حامله هستم و در خواب فهمیدم فرزندم پسر هست ولی شکمم بزرگ نشده بود

 92. سلام
  من دوماهه باردارم
  خواب دیدم تو یه خواب پر از گل هستم شکمم خیلی بزرگ شده دوستم پیرهن رو زد بالا از شکمم کلی گل محمدی پرپر شده ریخت زمین
  تعبیرش چیه

 93. سلام من ازدواج کردم خواب دیدم که دارم به مادر ميگم حامله هستم و در خواب فهمیدم فرزندم پسر هست ولی شکمم بزرگ نشده بود

 94. سلام من طلاق گرفتم ویه دختر دارم خواب دیدم حامله ام وبازم دختر دارم تعبیرش چیه

 95. من ازدواج کردم ولی هنوز باکره ام… و دیشب خواب دیدم حامله ام و شکمم بزرگ و میبینم پهلوی راستم درد میگیره که تو خواب فکرمیکنم درد زایمان هست… چه تعبیری داره

 96. من متأهلم ولی هنوز باکره ام.. و دیشب خواب دیدم حامله ام و شکمم بزرگ شده و بعد پهلوی راستم دردمیگیره که تو خوای فکرمیکنم درد زایمان هست و بهم میگن مبارک باشه… تعبیرش چیه؟البته ان شالله که خیر باشه…

 97. سلام دختر مجرد هستم، خواب دیدم باردارم و شکمم خیلی بزرگ شده، توی خواب میدونستم بچه دختره، ولی یکدفعه برادر بزرگم که متأهل هست و بچه داره و منم چند سالی هست باهاش اختلاف شدید دارم و رفت و آمدی نداریم میاد روی پام دراز میکشه و من بهش میگم نمیخوای واسه بچه ت اسم انتخاب کنی؟ اونم گفت عسل، و من اصلا تعجب نکردم توی خواب که چطور از برادرم حامله ام، تصورشم الان برام عذاب آوره

 98. محدثه شایان

  من الان تو عقد هستم وخواب دیدم که حبچه ام به دنیا امده
  و خواهرشوهرم خواب دیده که من حامله هیتم

 99. سلام شب پیش خواب دیدم حامله ام ولی در خواب شوهرمم بودش معنیش چیه من مجردم ولی در خواب شوهرم بودش وحامله بودم

 100. سلام من خواب دیدم مادرم و خالم دوقولو پسر باردارن تعبیر؟؟؟؟؟

 101. سلام منن دیشب خواب عجیبی دیدم، با اینکه مجردم ولی خواب دیدم حامله ام شکمم خیلی بزرگ بود داشتم راه میرفتم یهو احساس کردم بچه داره میچرخه توی شکمم، وایسادم دقیقا چرخش بچه رو توی شکمم حس کردم خیلی واقعی بود یعنی دقیقاحس کرد بچه توی شکمم سروته شد بعد فشار اومد به شکمم کله اش شکممو پاره کرد (خونریزی نداشت فقط سمت راست بالای شکمم سوراخ شد) و سرش زد بیرون البته ترسناک نبود فقط روی سرش معلوم بود توی خوابم میدونستم پسره و سرش موی مشکی داشت، انگار جا نمیشد توی شکمم بعد دستمو گرفتم روش گفتم شکمم سوراخ شد بریم بیمارستان!
  درضمن شوهرمم معلوم نبود اصلا کیه اصلا نبود بهشم فکر نمیکردم توو خواب!

 102. من خواب دیدم حاملم شکمم بزرگ نبود اما دست میزدم به شکمم همه جای بچه رو میتونستم لمس کنم میگفتن تو بچت اَبَر جنه
  من مجردم تو خوابم هرچی میگفتم من باکسی رابطه نداشتم هیچکس باور نمیکرد

 103. سلام من خواب دیدم مادرم زایمان میکنه و اون پسر بچه همش بغل منه و با همیم، تعبیرش چیه؟ممنون

 104. سلام متاهلم.من چند باره خواب میبینم حامله شدم کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 105. سلام زنی هستم که تازه ازدواج کردم و برای بارداری دوماهه که اقدام کردم.خواب دیدم بی اشتها شدم و حالم بهم میخوره و مطمئن بودم که بارداردارم.تعبیرش چیه.

 106. جوادجمعه 15تیر

  سلام من خواب دیدم دوست دخترم که اول عاشق بودیم اومد تو خواب حامله هست مگه پسر هست مگم از من مگه نه از شوهرم حامله شدم مگه نکن از من حامله شدی مگه دیوونه از شوهرم هست تعبیر این چیه

 107. ناشناس ۱

  سلام من یه دختر مجرد هستم و خواب دیدم حامله ام و شیش ماهمه و رفته بودم که زایمان کنم ولی ندیدم جنسیت بچه چیه و وسط خواب موقع زایمان بیدار شدم . تعبیرش چیه

 108. سلام حالا این تعبیرای بالا کدومش درسته هر کدومش یه سازی میزنه

 109. سلام من خواب دیدم حامله ام و شکمم بزرگه و عشق هم که الان کات کردیم پیشم نشسته و نازم میکنه .دختر هم هستم ?لطفا اگه میدونید جواب بدید

 110. سلام من متاهلم و يه دختر دارم الان دو روز پشت سر هم توخواب ميبينم حاملم يه روز قبلش حامله بودم امشبم زايمان ديدمو يه پسر زاييدم همم من هميشه توخوابام پسر دارم هيچ وقت خواب دخترنديدم

 111. سلام،من هنوز ازدواج نکردم و باکره هستم،پدر من خواب دیدن که من شکمم بزرگ شده بوده یا به اصطلاح مث حامله ها شدم و همه میگفتن که ببینین شکمش بزرگ شده،کسی تعبیر این خواب و میدونه

 112. سلام من دختری مجردم من صبی ساعت هشت نهی بودخواب دیدم حاملم ومیترسم طبیعی زایمان کنم اینقدگریه کردم که تااینکه تومعاینه فهمیدن نمتونم طبیعی بزام بردنم اتاق عمل ازکمربه پایین بیهوشم کردن وچهارقلوزاییدم درحالی که شکمم هم خیلی بزگ نبودومن بعدزایمان دردی نداشتم وبچه هم بهم ندادن ینی بیدارشدم شوهرمم مشخص نبود البته خودم میگم چون خواهرم چندروزپیش زاییده واینجاس من تواین فکرابودم اینجوری شدم

 113. مندرخواب دیدم کسی به من میگویدتوحامله ای منمجردهستم تعبیرش چیه

 114. سلام . من دختر باکره هستم . خواب دیدم باردار شدم و شکمم بزرگ شده بود . توخواب استرس داشتم که چه طور ممکنه ! صبح که بیدارشدم , خبر فوت یکی از اقوام دادند .
  تویکی از تعبیرها هم نوشته شده بود که نشانه غم و اندوه فراوان هست .

 115. سام من خواب دیدم مادرم ک مسن هست حامله شده اونم‌ دوقلو تعبیرش چیه؟

 116. سلام من دخترمجردی هستم و خواب دیدم باردارم و وقتی بچه بدنیا امد فهمیدم بچه ی خواهرمه
  خواهرمم مجرده. تعبیرش چیه؟!

 117. عشق السا

  من خواب دیدم دارم به زایمان ملکه کمک میکنم.اونم تنها.همه خدمه هم از زیرکار در رفتن.بعد زایمان دیدم بچه دنیا نیامده و داره لگدی محکم میزنه و ملکه ام ناراحت نیست!تعبیرش چیه؟درضمن یازده سالمه

  • سلام من خواب دیدم مادر حامله هس و خیلی زیبا شده تعبیرش چی هس واینکه میخواستم بدونم ساعت دیدن خواب مهمه ؟

 118. سلام خواب دیدم حاملم شکمم یکم بزرگ شده تو ماشینم و شوهرم راضی نیس ب حاملگیم ک در نهایت راضی میشه کمرمم درد میکردو ی سره دستم ب کمرم بود نظری داره کسی؟

  • سلام من نمیدونم حاملم یانه ولی خواب دیدم ک حاملم سه تا پسربهم گفتن داری یعنی یه قلو اگه میشه براتعبیرش راهنماییم کنید

 119. سلام لطفا سوالم رو جواب بدین
  من دختر مجردی هستم وعموم متاهل هستش و هیچ رابژه ی حتی فامیلی نزدیکی هم ب هم نداریم
  خواب دیدم باعموم ازدواج کردم وانگار ک تو خواب حس نمیکردم ک مشکل شرعی وجود داره و یک ماهه حامله بودم
  وهیچ حس خوبی هم نه به عموم و نه ب بچه ی تویه شکمم داشتم وبعد یههو به عموم گفتم من یک جا خوندم ک ازدواج ما قبول نیست

 120. سلام لطفا جواب بدین ذهنم خیلی مشغوله
  من دختری ۱۹ساله ومجرد هستم عموم متاهل هست وهیچ رابطه ی فامیلی نزدیکی هم باهم نداریم و در رفت و امد نیستیم ب اون صورت
  خواب دیدم باعموم ازدواج کردم ازش یک ماهه هامله هستم اما هیچ حس خوبی نه به بچه و نه به عموم داشتم اما نمیدونستم تویه خواب ک ازدواجمون مشروع نیست
  بعد یهو خبردارشدم و به عموپ میگفتم این ازدواج ما مشکل داره و مشرپع نیست پمن هاملم حالا باید چیکار کنیم
  خیلی ذهنم مشغوله میشه راهنماییم کنبن

 121. سلام .من خواب دیدم باردارم و نزدیک زایمانمه و شکمم خیلی بزرگه.با همون شکم داشتم با شوهرم عروسی میکردم.عجیب اینکه پریود هم بودم و همه از من بدشون میومد.

 122. سلام،من يك دخترمجرد هستم،من خواب ديدم ك رفتم ازمايش و جواب مثبت است و من حامله ام!

 123. منم خواب دیدم باردارم ولی تو خواب بچم داشت از دست میرفت مجرد هم هستم

 124. سلام من تو خواب دیدم حامله هستم و تکون خوردن بچه رو حس میکنم من بیوه هستم

 125. سلام من دوشبه خواب میبینم دختر عمم که قبلا ازدواج کرده و الان چن سالیه جدا شده…ب نظر شمل تعبیرش چیه

 126. نفس ۱۷ اهواز

  سلام دوستم خواب دیده ک من سه قلو دو دختر و یک پسر باردارم..از هر کی پرسیدم میگن خواب خیلی بدیه..راستش خودمم ترسیدم تو روخدا تعبیرش کنید

 127. سلام من متاهل هستم و دوبار خواب دبدم کهحامله هستم و بچم دختره و دارم قرمه سبزی میخورم و شکمم هم خیلی بزرگه لطف میکنبد تعبیر خوابم را بگید چیه ممنون

 128. مامانم برام خواب دیده حامله م کلی باعلم دعوا راه انداخته با دوستت باید کاا کنی پدرمو درآورده خدا به دادم برسه

 129. مامانم برام خواب دیده حامله م کلی باعلم دعوا راه انداخته با دوستت باید کاا کنی پدرمو درآورده خدا به دادم برسه

 130. من خواب ديدم با خانواده م و كسي ك دوسش دارم خارج از ايران بوديم، من باردار بودم ولي ن از عشقم!!
  ٨ماهم بود و شكمم بزرگ نگران بودم چجوري ب عشقم بگم اينو درحاليكه ميدونستم رابطه اي نداشتم وتعجب كرده بودم اين بچه از كجاست!!
  ب مامانم گفتم بچه رو ميكشم نميذاشت ميگف بدنيا بيارش بده ب من بزرگش ميكنم!
  تعبيرش چيه؟

 131. سلام.من خواب دیدم تو بیمارستانم و دکتر میگه وقت زایمانته ولی اصلا شکم نداشتم و زنداداشمم میدیدم ک اونم حامله بود.تعبیرش چیه؟

 132. راسی نامزدم هستم

 133. خواب دیدم زنداداشم حامله اس

 134. سلامخواب دیدم حامله ام خیلی هم نگران زایمان همش اب خودم کلنجار میرم که میترسم و بعد خودمو قانع میکنم معلومم نیست از کی حامله بودم و شکمم بزرگ نبود زمان زایمان از خواب پریدم دیدم اول اذان صبح هست . تعبیرش چیه؟مجردم

 135. سلام من خواب دیدم حامله بودم بچه ام یادم نیس ولی انگارپسربود و ماهم بالا نبود چون شکمم کوچک بود و طوری بود که انگار پا ی بچه از روی شکمم حس میشود به وضوح

 136. سلام من خواب دیدیم خواهرشوهرم ک خیلیم بچه میخاد
  و خالم ک لوله هاشوبسته و زنداییم ک اونم بچه میخاد اماپارسال بچش توشکمش مرد.حامله ان.
  خودمم درحال اقدام بارداریم الان.
  تعبیرش چیه؟؟؟

 137. مررررریم

  سلام من خواب دیدیم خواهرشوهرم ک خیلیم بچه میخاد
  و خالم ک لوله هاشوبسته و زنداییم ک اونم بچه میخاد اماپارسال بچش توشکمش مرد.حامله ان.
  خودمم درحال اقدام بارداریم الان.
  تعبیرش چیه؟؟؟

 138. سلام خواب‌دیدم حامله م میخاستم زایمان طبیعی کنم ولی‌میترسیدم

  بعدش گفتن باید سزارین بکنیولی‌یه جوری حامله شده بودم که باکره بودم
  به خاطر همون دکتر میگفت که باید سطازین بشس که باکرگیت از بین نره??
  میشه بگین تعبیرشو؟؟؟

 139. سلام من خواب دیدم که ازدواج کردمو باردارم ونه ماهم بودشکمم بزرگ بود وقت زایمانم بود و دربیمارستان بودم

 140. سلام من مجردم الان ولی توخواب دیدم که ازدواج کردم و باردارم و شکمم بزرگ بود توبیمارستان بودم دکتر گفت وقت زایمانته نشسته بودم توبیمارستان تا برم برای زایمان،تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟لطفا بگید

 141. سلام ،من خواب دیدم باردارم و موعد زایمام رسیده اما بچه تکون نمیخوره ،بعد نگران شدم و یادم افتاد چرا من ازمایشهایی که سر بچه اولم دادم سر دومی ندادم و اون پا میزد این پا نمیزنه .و از دکتر خواهش کردم که چک کنه ،بهم گفت بچه ات مشکل سندرم داون داره ،منم عصبانی شدمو گفتم چرا حالا میگین و شروع کردم به شکستن وسایل اونجا، لطفا تعبیرش و میگین

 142. سلام . من بارها توی روزاو زمانی مختلف توی مکان و شرایط مختلف خواب زن حامله رو تو خوابم دیدم. برام سوال شده واقعا تعبیر این موضوع تکراری تو خواب چی!!!

 143. من ازدواج کردم و یه بچه 13 ساله دارم خواب دیدم دوباره ازدواج کردم تازه چهار روز از ازدواج جدیدم میگزره که میفهمم حامله ام تعبیرشو بگین لطفا

 144. من ازدواج کردم یه دختر سیزده ساله دارم خواب دیدم چهار روزه که دوباره ازدواج کردم و حامله ام تعبیرش چیه

 145. خواب دیدم خودم و مامانم حامله ایم

 146. سلام من یه دختر مجرد هسم ولی خواب دیدم ک باردارم و زایمان کردم ویکمی نگران و یکمی خوشحال و پدر بچه رو هم میشناختم و بچه پسر بود

 147. سلام ؛دختر خالم حاملست ولی من خواب دیدم ک حسرت حاملگی میخوره و میگه باردار نمیشه

 148. سلام منو شوهرم بچه دلمون میخواد اما فعلا حامله نیستم اما العان یه مدته هرشب تو خواب بچه میبینم یا بغلمه یا حاملم خیلی گیج شدم میشه بگید تعبیرش چیه

 149. سلام
  دوستم خواب دیده من حامله ام و یه کم شکمم بزرگ شده تعبیرش چیه؟. بنده ازدواج کردم

 150. سلام مادربزرگم تو خواب دیده تو باغ بادام میچینم اون بهم گفته بیا پسته بچین ولی من بادام چیدم الانم سه روزه از وقت پریودم میگذره میشه بگین تعبیرش چیه؟

 151. ببخشید یکی از دوستام ک زیاد باهاش صمیمی نیستم خواب دیده ک من حامله شدم…البته من هموز مجردم و ازدواج نکردم

 152. سلام من ۱۷ سالمه .مجردم…و یکی از دوستام ک تو مدرسه زیاد باهاش صمیمی نیستم خواب دیده ک من حامله شدم .

 153. من نامزد ی هستم خواب دیدم حامله هستم خیلی میترسم تعبیرش چیه

 154. سلام…من خواب دیدم حامله هستم ولی شکمم بزرگ نشده ومیخوام زایمان کنم قبلش نمازخوندم بعدم رفتم حمام یه مردغریبه اب روی سرم میریخت که ازخواب بیدارشدم لطفاجواب بدین…ممنون

 155. من باردارم و همش خواب میبینم که تو سونوگرافی بهم میگن بچه دختره
  تعبیرش چیه؟

 156. یکی ازدوستانم خواب دیده ک من باردهرهستم تعبیرش چیه؟؟

 157. یکی ازدوستان خواب دیده ک من باردارم تعبیرش چیه؟

 158. یکی ازدوستان خواب دیده ک باردارم تعبیرش خوبه یابده؟؟

 159. من نامزد دارم چندین باره خواب میبینم ک حامله ام و یا بچه بغلمه و یا دارم شیر میدم ب بچه بعضی اوقات هم دوقلو کنارمه تو خواب خیلی حس خوبی دارم .میشه بگید تعبیرش چیه

 160. سلام من نامزد دارم چندین بار خواب میبینم ک باردارم گاهی تو خواب زایمان هم میکنم گاهی خواب میبینم ک دارم ب بچه شیر میدم اکثرا هم بچم دو قلو هست تعبیرش چیه

 161. من مجردم ولی خواب دیدم حامله هستم ۱۵سالمه

 162. من مجردم خواب دیدم که حامله هستم چند روز است این خواب را دارم میبینم

 163. دختر هستم و خواب دید م همه میگن بارداری و مرتب مردی بدنبالم بود

 164. دختر هستم و خواب دید م همه میگن بارداری و مرتب مردی بدنبالم بود من اولین بار است ارسال میکنم

 165. سلام من دختر نوجوانی هستم خواب دیدم که باردارم من اولین بار است که ارسال میکنم.

 166. باسلام خواب دیدم ک مادرحامله شده ک خودش هم خیلی ناراحت ونگران هست

 167. باسلام من درخواب دیدم ک مادرم خیلی نگران وناراحت است وقتی ازاونگرانیش راپرسیدم گفت من باردارم لطفاپاسخم رابدهید

 168. من خواب دیدم خاله ام که توی عقده بارداره بچه اش هم پسره و خیلی ناراحته بابت این موضوع
  تعبیرش میشه بگید چیه؟
  ممنون

 169. سلام من خواب دیدم خاله ام که توی عقده بارداره و بچه اش هم پسره
  اما خیلی بابت این بارداریش ناراحته
  لطف میکنید بگید تعبیرش چیه؟
  ممنون

 170. سلام من دختر مجردی هستم در شرف ازدواج که دیروز یه مشکلی و درگیری لفظی در دانشگاه برام پیش اومد و شب خواب دیدم شش ماهه باردارم در حالی ک شوهر نداشتم میشه تعبیرشو بگین

 171. سلام منم تا به حال چند بار خواب دیدم حامله ام با اینکه متا هلم نگرانم تعبیرش چی میتونه باشه

 172. سلام منم تا به حال چند بار خواب دیدم حامله ام با اینکه متا هلم نگرانم تعبیرش چی میتونه باشه

 173. سلام
  اگه مرد خواب ببینه حامله شده تعبیرش چیه ممنون

 174. سلام من یه دختر باکرم تو خواب دیدم که باردار هستم و پدر بچه مشخص نبود .آخرای خوابمم دیدم که شکمم کوچیک شده و بچه هم ندارم و از این موضوع خوشحال شدم.تعبیر چیه؟تو رو خدا جواب بدین.

 175. دوستان دراین جا به دنبال پاسخ تعبیر خواب خود نگردید

 176. دیشب خواب دیدم باردارم شکمم خیلی بزرگه و با یکی دارم نزدیکی میکنم که انگار شوهرمه.تعیبرش چیه؟

 177. ۱۶ سالمه و دیشب خواب دیدم حاملم و انگار بچه خودمم نیست یه جورایی رحم اجاره ای برای دونفر شدم که بچشون رو توی رحم یکی دیگه میزارن بعد ازش میگیرن…تعبیرش چیه؟
  خواهش میکنم زود پاسخگو باشید

 178. سلاببخشید من حاملم خواب دیدم بچم توشکمم مرده تعبیرش چی

 179. سلاببخشید من حاملم خواب دیدم بچم توشکمم مرده تعبیرش چی

 180. سلام من مجردم ولی خواب دیدم که حامله ام ولی بچه سقط شده و یه رگ بزرگ از وسط شکمم رد شده که خشک شدن اون رگ باعث از بین رفتن بچه شده بنظرتون تغییرش چیه خیلی خواب عجیبی بود..میترسم تبر بدی باشه

 181. با سلام من مجردم و خواب دیدم که حاملم ولی بچه سقط شده و یه رگ بزرگ از وسط شکمم رد شده که آسیب اون باعث از بین رفتن بچه شده..خواب عجیبی بود تعبیرش چیه خیلی نگرانم

 182. من متاهلم چند سال ازدواج کردم بچه ندارم خواب دیدم حامله شدم دو قلو تعبیرش چیه

 183. سلام من دختر مجردی هستم ک خواب دیدم باردارم
  ولی از طریق رابطه نامشروع نبوده.و مادرم برای بدنیا اومدن بچه ی من با قابله هماهنگ کرده بوده..همچنین خوشحال بودم از بودنش اما ب مادرم میگفتم مامان هنوز شکمم زیاد بزرگ نشده وقتش نیست
  خواهش ممیکنم بگید تعبیرش رو

 184. سلام من خواب دیدم خودم حامله شدم شکمم بزرگ شده بود زیاد و موقع زایمانم بود و دنباله بیمارستان بودم من متاهل هستم لطفا پاسخ بدید

 185. من خواب دیدم یکی از من حامله شده و من در حال نجات او هستم تا به بچه ی اون آسیب نرسه کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 186. نصف کامنتارو خوندم هیچ کس خواب منو ندیده. من دوشب پشت سر هم خواب دیدم مامانم حامله ست و شب دوم دیدم ک بچه خیلی تو شکمش وول می خورد و بردیمش بیمارستان. مامانم داره میره سفر نگرانشم 🙁

 187. سلام شوهرم خواب دیده بازن شوهر داری رفیق شده واز ایشون حامله شده وهمه دنبال این بودن که بچه کیه تعبیرش چیه

 188. سلام شوهرم خواب دیده بازن شوهر داری رفیق شده واز ایشون حامله شده وهمه دنبال این بودن که بچه کیه تعبیرش چیه

 189. خواب دیدم از کسی که دوستش دارم باردار شده ام

 190. سلام من خواب دیدم مادرم حامله شده لطفا تعبیرشوبهم بگین

 191. سلام من خواب دیدم مادرم حاملست لطفا تعبیرشوبهم بگین؟؟؟

 192. خواب دیدم همزمان چند زن از زن های فامیل با هم باردار شدن؟؟؟؟

 193. من باردارهستم و خواب دیدم حاملم توخواب و بچمو میگن توشکمت سکته کرده و بچه رو درمیارن ومیدن دست خودم وهمش میگفتم مرده میگفتن نه سکته کرده قلبش ایستاده ،تعبیرش چیه؟توروخدا الان باردارم میترسم

 194. سیدایوب

  با سلام دیشب در خواب دو نفر خانم حامله دیدم که با آنها تو یه خانه بودم نمیدونم زنم بودن یا خیر تعدادی هم بچه در آن خانه بود هیچ کدام از زنها و بچه ها رو نمیشناختم زنهایی که حامله بدن خیلی اعصابشان خراب بود در صورت امکان تعبیرش رو برام بفرمائید

 195. من خاب دیدم مامانم باردارع تعبیرش چیه بگیییین حتمن مرسییی

 196. سلام خواب دیدم مادرشوهرم حاملست و دختر دارد
  تعبیرش چیست؟

 197. سلام
  خواب دیدم مادرشوهرم حاملست تعبیرش جیست

 198. سلام
  خواب دیدم که حمله هستم و زایمان انجام میدم ولی بعدش بچه ام رو ندیدم

 199. سلام من دختری مجرد هستم وکسی که دوسش دارم واون منو دوس نداره خواب من رو دیده که بار دارم تعبیرش چیه؟!!

 200. سلام
  مادرم مریض احواله و خواب دیدم حاملس تعبیرش چیههه؟؟؟

 201. سلام مم خواب دیدم مادرم حامله هس و میخواستم بدونم ساعت خواب مهم هس؟

 202. شیرینسلام خواب دیدم چهار قلو حامله ام دودختر دو پسر زایمانم هم راحت انجام میشه در حال حاضر هم دوقلو باردارم

  سلام خواب دیدم چهار قلو حامله ام دودختر دو پسر
  زایمانم هم راحت انجام میشه
  در حال حاضر هم دوقلو باردارم

 203. سلام
  خواب دیدم مادر شوهرم خبر حاملگیش را به ما میدهد

 204. سلام،من خوابدیدم مادرم حامله شده و شکمشم بزرگ شده انگار اخرای بارداریش هست از بزرگی.تعبیرش رو کسی میدونه؟

 205. سلام من یه دختر مجردم و خیلی زیاد خواب میبینم ک یه همسر حامله دارم و جنسیت همسرمم مونثه.
  میدونید تعبیرش چیه؟ تو خوابی ک امروز دیدم همسرم شکمش بزرگ بود و وضعیت مالیه خوبی نداشتیم با اینحال جفتمون خوشحال بودیم!

 206. سلام من خواب دیدم حامله ام یک ماه نشده بودم ک شکمم بزرگ بود ب مامانم اینا هم تا ی ماهگیم نمیخواستم بگم میخواسم سورپرایزشون کنم . جالبه ک زنداداشمم همون شب خواب دیده ک من حامله ام. تعبیرش چی میتونه باشه

 207. سلام
  من خواب دیدم دوماهه باردارم
  به مامانم میگفتم نمیدونم چحوری باردار شدم با کسی هم رابطه ندارم
  (در حال حاضر چند ماهی میشه از عشقم و کسی م قرار بود با هم ازدواج کنیم جدا شدم)
  توی خواب به مامانم میگفتم فک میکردم دلیل اینکه پریود نمیشم کیست ی چیزی باشه اما رفتم سونوگرافی بهم گفت بارداری، صدای قلب بچه رو هم شنیدم ، یجورایی خوشحال بودم هیجان داشتم
  الان توی ذوره ای از زندگیمم که به شدت به آرزوهام و رویاهام فکر میکنم، توی یه تغییر بزرگم، و تا حدی موفق بودم ، به شدت امید دارم به من و کسی که دوسش دارم به هم برمیگردیم و خیلی هم دعا کردم تابحال
  مدیر سایت تعبیر میکنن؟

 208. سلام.من دختر مجردم که خواب دیدم‌حامله ام و بچم ۷ماهشه خیلی ترسیده بودم نمیدونستم‌ماله کیه و از کجا اومده میخواستم دنیاش بیارم که از خواب بیدار شدم البته انگار تو فکر سقط هم بودم شکمم کوچیک بود

 209. سلام دختری باکره هستم که خواب دیدم همه فامیل به من می‌گفتند تو حامله‌ای در حالی که من اصلا نمی‌دانستم شکمم نداشتم همه می‌گفتند تو زنی اما بعد از تست فهمیدم باکره هستم اما باردار از پسر خاله یک فرد غریبه از قضا فردای آن روز محرم بود تورو خدا تعبیرش را بگید چند شبه پشت سر هم خواب زایمان . حامله شدن و غیره را میبینم کمکم کنید…ممنون

 210. من مجردم خواب دیدم دوازده سالگی یه خاستگار داشتم که چون عقلم نمیکشیده قبول کردم با ها س ازدواج کردم بعد سه یعنی الان که پانزده سالمه فهمیدم حامله ام اما بچه رو نمیخواستم دو بار هم تو شککمم زدم به مامانم می گفتم من بچه بودم تو چرا گذاشتی ازدواج مکنم می گفتم ایندمو خراب شده این چیزا بچه سه چهار روز دیگه بدنیا می یمد که انقدر به مامانم گفتم گریه ک گفت با پزشکی که بچه رو بدنیا می یاره هماهنگ میکنه که بچه ذو بکشن وبعد از وند روز تلاقمو از اون مرده که حتی تو خواب یه لحظه هم ندیدمش واسمشم نمیدونم میگیره وبعد یه هویی تصویر کسی که واقعا تو این دنیا دویش دارم میاد جلو چسمام از خواب می پرم

 211. با سلامو خسته نباشید
  من خانمی متاهل هستم پسر خاله ام در خواب دیدیه که من شکمم بزرگ شده بصورت بد فرم و عجیب و اینکه چون او نامحرم بوده ولی من را دیده است
  لطف نیکنید تعبیرش را برایم بگویید

  • سلام من خواب دیدم مادرم وخانم برادرم هردوشون حامله هست واین خواب رو توماه محرم دیدم میشه بگیدتعبیرش چیه

  • سلام من خواب دیدم مادرم وخانم برادرم هردوشون حامله هست واین خواب رو توماه محرم دیدم میشه بگیدتعبیرش چیه

  • سلام من خواب دیدم مادرم وخانم برادرم حامله هست واین خواب روتوماه محرم دیدم میشه بگیدتعبیرش چیه

 212. سلام من خواب دیدم مادرم وخانم بردارم هردوشون حامله هست واین خواب رو توماه محرم دیدم میشه بگیدتعبیرش چیه

 213. سلام من خواب دیدم مادرم وخانم بردارم هردوشون حامله هست واین خواب رو توماه محرم دیدم میشه بگیدتعبیرش چیه

 214. سلام من خواب دیدم مادرم وخانم برادرم هردوشون حامله هست واین خواب رو توماه محرم دیدم میشه بگیدتعبیرش چیه

 215. من خواب دیدم خواهرم که مجرده حامله است و بچه اش را به دنیا اورد یعنی چی

 216. سلام پدرشوهرم خواب دیده من باردارم و شکمم بزرگه درصورتیکه شوهرم مشکل داره و ما بچه دار نمیشیم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟یعنی ممکنه من باردار باشم؟

 217. سلام مادرشوهرم خواب دیده مادر من حامله به فرزند پسر تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.