اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بگذارید حقتان را بخورند،

مرگ حق است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

خوش به حال فقیر،

یک حرف بیشتر از غنی دارد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شاید تفاوت دید من و تو

در نمره عینکمان باشد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن

وقتی جماعت خودش هزار رنگ است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

یك عمر دلم را پشت قفس ِ سینه ام زندانی كردم

تا مبادا دلم اسیر ِ كسی شود.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

میوه ی ِ درخت ِ خشكیده

هیزم است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دود ِ آتش به چشم ِ آسمان می رود.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

کاش ماشین زندگی هم

دنده عقب داشت !

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی آبله مرغان گرفتم، بیش از همه،

از خروس ها وحشت داشتم.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

فقط حرف های استاد ریاضیات

حرف حساب بود.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.