اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

همه چیز بر وفق مراد است

و بعضی ها سوار بر خر مراد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دروغ یعنی

تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن

هنگام گناه باز می دارد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

پیری دورانی است

که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

پلیس شخصی است که

نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

باز هم فراموش کردم فراموشش کنم.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بجز سیاستمدران

بنی آدم اعضای یک پیکرند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

همسر با گذشتی است

از من هم گذشت

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.