اس ام اس های فلسفی

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خدا دوستدار آشناست، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت…

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

موفقیت برای آدم بی جنبه، مقدمه گستاخی است…

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دریاها نماد فروتنی هستند، در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بی عوض دانی چه باشد در جهان؟

عمر باشد عمر، قدر آن را بدان…

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

زبانت ز عقلت حکایت کند / بیانت ز فضلت روایت کند

تو را نیست گر عقل و فضل و ادب / ز گفتار بیهوده بربند لب

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

استفاده به موقع از فنجانی آب، مهیب ترین آتش سوزی را مهار می کند…

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

جذابیت همیشه در تفاوت هاست …

هیچ آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نخواهد کرد …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید ،

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی !!!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هر وقت به خاطر اشتباهاتت خود را سرزنش می کنی به یاد داشته باش که اولین کسی که باید تو را ببخشد خودت هستی …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

چه حقیر و کوچک است آن که به خود مغرور است ،

چرا که نمی داند بعد از بازی شطرنج شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می گیرند !

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.