اس ام اس های قشنگ و فلسفی

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر خواستی ارزش خود را بدانی ببین به جه دلبسته ای !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

گاهی اوقات انسانها دوست ندارند که حقیقت را بشنوند زیرا باورها و عقایدشان را زیر و رو خواهد کرد !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر همه ی مردم بزرگترین غم زندگیشان را در دست بگیرند و در صفی بایستند

تا یک قاضی حکم کند غم چه کسی بزرگتر است ،

هرکس با نگاه به کناری اش غم خود را در جیب می گذارد و به خانه می رود …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنجایی که باد نمی وزد ، آدمها دو دسته میشوند :

آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند و آنهایی که میدوند تا بادبادک بالا بماند !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

حسادت یک دوست از رقابت دشمن بدتر است …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

غرور گفت : “غیر ممکن است”

تجربه گفت : “خطرناک است”

عقل گفت : “بیهوده است”

دل زمزمه کرد : “امتحانش کن”

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر احساس رنج کردى بى حکمت نیست ،

چیزى در دلت هست که باید بسوزد تا تو پاک شوى …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

همیشه دنبال کسی میگردیم ولی حیف خودمان گم شده ایم !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هیچ ورزشی برای “قلب” مفید تر از خم شدن

و گرفتن دست “افتادگان” نیست !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

وقتی وارد می شوی لباست معرف توست ، وقتی می روی حرفهایت …

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.