تعبیر خواب حلوا خوردن

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب حلوا لوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوایخشک دلیل بر مال و اندوه …

کالری یک عدد گوجه سبز

درباره گوجه سبز و خواصش بدانید گوجه سبزاین میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماری هایی مانند چربی خون بالا، پیری سلول و سرطان دارد. اسید بنزوئیک، ترکیبی است که خاصیت …

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به …

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب چاه چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد.تعبیر خواب چاه اگر بيند كه كندن چاه كسي او را مدد مي كرد،دليل كه ميان او و آن زن كسي واسطه است و خواهد كه تعبیر خواب چاهبه مكر و حيله آن زن را به زني وي دهد، زيرا كه كندن چاه مكر و حيله است

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاهدليل كه زني درويش خواهد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاندتعبیر خواب چاه. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، دليل كه به جهت مال زن جفا يابد و به قول بعضيتعبیر خواب چاه از معبران بيمار شود. اگر بيند كه آب چاه خنك و خوش بود، دليل كه از زن خير و منفعت بيند

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

ديدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

تعبیر خواب چاهاول: زن، دوم: كنيزك، سوم: عالم، چهارم: توانگري، پنجم: مكرتعبیر خواب چاهششم: مكر و حيله و مرد چاه كن در خواب مكر و حيله است.

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاند. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، تعبیر خواب چاهدليل كه به جهت مال زن جفا يابد

تعبیر خواب چاه

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.