خواص رازیانه برای زنان

رازیانه گیاهی عالی برای تنظیم هورمون زنانه است یک محقق طب ایرانی اسلامی با بیان اینکه “رازیانه” یک گیاه دارویی بسیار موثر در زمینه تنظیم هورمون‌های زنانه است، گفت: رازیانهسن شروع عادت …

دانستنی های جالب در مورد انواع رنگ

دانستنی های جالب در مورد انواع رنگ آموزش تهیه فرمول انواع رنگ های مو شیک و برازنده برای سال نو از آنجایی که رنگ عنابی رنگی مابین قرمز و قهوه ای می …

تبخال چیست و علت تبخال زدن+راه پیشگیری و درمان تبخال

تبخال چیست و علت تبخال زدن+راه پیشگیری و درمان تبخال لابد می دانید که تبخال بیماری شایعی ناشی  از ابتلا به عفونت ویروسی از خانواده هرپس سیمپلکس است و خودش را  با …

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز میت

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

تعبیر خواب نماز اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود. اگر بيند كه نماز از سوي شمال كرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بيند كه نماز سوي قبله كرد، دليل كه در راه دين مستقيتعبیر خواب نمازم گردد.

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

لوتعبیر خواب نمازک اويتنهاو مي گويد :

نماز گزاردن : زندگي شيرين

پيش نماز شدن : خوشبختي

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نماز کردتعبیر خواب نمازن کار بالا گيرد

ديدن نماز خواندن نزديکي به خدا

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند قومي را امامت كرد، دليل كه سروري كند. اگر بيند كه نماز قطع كرد يا نماز نگذارد يابي وضو نماز كرد دليل كه طالب چيزي بود و نيابد. اگر در مدرسه يا مسجدي به امامت نماز كرد، دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد. اگر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد، دليل كه كار دنيائي او برآيد.

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

جابرمغربي گويد: اگر ديد به خواب كه نماز فريضه پيشين مي گذارد دليل كه به حق تعالي نزديك گردد. اگر بيند نماز پيشين مي گذاشت، دليل شادي بود. اگر نماز خفتن بود، دليل كه حاجتش روا گردد. اگر بيند كه نماز صبح مي كرد، دليل كه به سفر رود. اگر بيند كه نماز در باغ كرد، دليل كه توبه كند. اگر بيند كه دركعبه نماز گذارد، دليل كه از خليفه مرداتعبیر خواب نمازش حاصل گردد. اگر در خواب بيند كه به تشهد نشسته بود، دليل كه از غم برهد. اگر بيند كه ستعبیر خواب نمازلام اول به دست چپ داد، دليل كه كارش شوريده گردد. اگر بيند كه نماز نشسته مي كرد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و گناه كرده را مدد كند و از وي نپذيرد. اگر بيند كه درتاريكي نماز كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر بيند كه به پهلو خفته نماز مي كرد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند كه نماز جمعه كرد، دليل كه به سفر رود و مال حاصل كند. اگر بيند كه در بيت المقدس نماز كرد. دليل كه ميراث يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز میت

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

حضرت دانيال گويد: ديدن نماز كردن سه نوع است. اول: فريضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بيند كه نمتعبیر خواب نمازاز فريضه مي گذارد، دليل كه حق تعالي وي را حج روزي كند. اگر بيند نماز سنت متعبیر خواب نمازي كند، دليل كه بر مردم شفقت كند. اگر بيند نماز تطوع بگذاشت، دليل كه راستگو بود. اگر به خواب ديد در ستور نماز كرد، دليل كه حق تعالي در كسب او بركت كند.

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

حضرت امام جتعبیر خواب نمازعفر صادق فرمايد: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ايمني. دوم: شادي. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاري. ششم: يافتن مراد. هفتم: نقصان. و ديدن ركوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد يافتن. دوم: جمتعبیر خواب نمازعيت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالي به جاي آوردن است. اگر نمازگزار بيند كه نماز را تمام كرد، دليل كه دعاي او مقبول بود. اگر بيند تمام نكرد به خلاف اين است.

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز میت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

تعبیر خواب نمازنماز خواندن در خواب، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است،بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت میخواند، نشانه اخلاتعبیر خواب نمازص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبرص و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر میشود.

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

اگر درخواب بیند كه نماز از جانب مشرق می كرد، دلیل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل كه میلش به كیش ترسایان باشد. اگر بیند كه نماز اتعبیر خواب نمازز جانب مغرب كرد، دلیل كه میلش به جهودان بود. اگر بیند كه نماز از سوی شمال كرد، چنانتعبیر خواب نمازه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند كه نماز سوی قبله كرد، دلیل كه در راه دین مستقیم گردد.

تعبیر خواب نماز

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 28 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.