مارچوبه برای زنان باردار

درباره خواص گیاهی مارچوبه بدانید مارچوبه گیاهی گلدار است که بومی بیشتر مناطق اروپا، آفریقای شمالی و غرب آسیا است. مارچوبهمحل کاشت آن در ایران، خوی، تبریز، نواحی مختلف البرز، قصر قجر، …

مارچوبه برای لاغری

آیا درباره مارچوبه اطلاعاتی دارید مارچوبه گیاهی علفی چندساله و دوپایه از راسته مارچوبه، تیرهٔ مارچوبگان (Asparagaceae) و سردهٔ مارچوبه (Asparagus) است. گل‌های بسیار کوچک آن در روی پایه‌های نر و ماده …

نکات موثر برای درمان موثر و بهتر تب مالت

نکات موثر برای درمان موثر و بهتر تب مالت بیماری تب مالت یا بروسلوز به عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک انسان تب مالت و دام* محسوب می‌گردد. باکتری بروسلا که ایجاد کننده …

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا تعبیر خواب خروسکه مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.
تعبیر خواب خروساگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد.
اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند.
تعبیر خواب خروساگر بيند خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه او را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان.

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

وک اويتنهاو مي گويد :
خروس
تعبیر خواب خروسديدنش : به شما شک خواهند کرد
تعبیر خواب خروسشنيدن آواي خروس : ديگران به شما به عنوان يک دوست نگاه ميکنند
تعبیر خواب خروسگرفتنش : پيروزي و موفقيت

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسدتعبیر خواب خروس که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.تعبیر خواب خروس خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید تعبیر خواب خروسبهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

تعبیر خواب خروس

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 28 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.