تعبیر خواب ساعت سفید

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

 تعبیر خواب ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند.  تعبیر خواب ساعتاگر در خواب ديديد که ساعت هميشگي خويش را به مچ دست بسته ايد يا در جيب داريد خواب شما مي گويد در کارهايتان دقت عمل نداشته تعبیر خواب ساعت و روي سهل انگاري و اهمال فرصت هائي را از دست مي دهيد.

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , jufdv o,hf shuj

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

 تعبیر خواب ساعت خانم ایتانوس می گفت: ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند  تعبیر خواب ساعتو می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است.  تعبیر خواب ساعتبرای زن جوان مادر  تعبیر خواب ساعتشوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد،

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , jufdv o,hf shuj

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

 تعبیر خواب ساعت اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از تعبیر خواب ساعت خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید. اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و  تعبیر خواب ساعتاگر دیدید کسی ساعت شما را  تعبیر خواب ساعتبرداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد.

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , jufdv o,hf shuj

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید

 تعبیر خواب ساعت  اگر بيننده خواب ساعت بزرگي مانندساعت برج لندن ببيند خواب او خبر مي دهد که تعبیر خواب ساعت در تشکيلات عظيمي به خدمت گرفته  تعبیر خواب ساعتمي شود يا وظيفه اي بسيار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد

تعبیر خواب ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.