تعبیر خواب غذا دادن به دیگران

درباره تعبیر خواب غذا بدانید غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن  تعبیر خواب غذادر تعبير تاثير مثبت و …

تعبیر خواب قورباغه یوسف نبی

چقدر درباره تعبیر خواب قورباغه می دانید تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی تعبیر خواب قورباغهنوشته اند که چون تباین زیاد …

اسفناج و ماست

درباره اسفناج و خواصش بدانید خواصاسفناج بسیار گسترده و بی شمار است اما به طور خلاصه و مفید برخی از این خواص شامل: اسفناج به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی ویتامین B3 …

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، تعبیر خواب مرغدليل كه مال از وي به زور بستاند

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

جابرمغربی گوید:تعبیر خواب مرغدیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی  بودتعبیر خواب مرغ و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است. جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

 

‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

تعبیر خواب مرغمحمد بن سیرین گوید : هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب مرغدیدن مرغ در خواب ، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

تعبیر خواب مرغخواب یک مرغ : منفعتهای متعدد مالی

تعبیر خواب مرغیک مرغ روی تخمها : شانس

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

تعبیر خواب مرغ یک مرغ با جوجه هایش : شما فرزندان متعددی خواهید داشت .

تعبیر خواب مرغ یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید : یک نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب مرغ

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.