خواص به برای جنین

درباره به و خواصش بدانید درخت به درختی است از تیره گل سرخیان، جزو دسته سیبها که پشت برگهایش کرک دار است .به آنرا در سراب و میانه، هیوا، در رامیان و …

تعبیر خواب ترسیدن از جن

درباره تعبیر خواب جن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید ابوهریره درباره تعبیر خواب جن می گوید : از رسول خدا (ص) مروی است تعبیر خواب جنکه دیدار پری در خواب، دولت و …

ازگیل برای زنان باردار

از ازگیل بیشتر بدانید ميوه مؤثر در تقويت خون بدن ،ازگیل، ميوه درختي است كه در اواخر پاييز و اوايل زمستان مي رسد.گل هاي درخت ازگیل، سفيد و ميوه‌آن شبيه زالزالك است، …

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب آتشاز آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ،تعبیر خواب آتش تعبیر خواب دیدن آتش و آتش سوزی معمولا خوب است تا وقتی که دود و تیرگی در آتش نبینید یا تعبیر خواب آتشدر خواب درد آتش گرفتن یا سوختن را حس نکنید .

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش گرفتن خانه , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند تعبیر خواب آتشدلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود.

تعبیر خواب آتشاگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که تعبیر خواب آتشپادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش گرفتن خانه , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب آتشدود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است.
شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید :تعبیر خواب آتش شما را خیلی دوست دارند.
تعبیر خواب آتشمأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش
یک آتش بدون دود : تعبیر خواب آتشپول به فراوان به دستتان می آید
تعبیر خواب آتشیک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش گرفتن خانه , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

درباره تعبیر خواب آتش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب آتش اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد

اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، تعبیر خواب آتشوی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت

تعبیر خواب آتشاگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند

تعبیر خواب آتش

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.