تعبیر خواب طوفان امام صادق

درباره تعبیر خواب طوفان اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب طوفانتعبیر طوفان در خواب بدان معناست که در بیداری درگیر ستیزه‌های طاقت‌فرسا، حملات عصبی، سردرگمی یا مصیبتی هستید. طوفان همچنین مظهر ترس‌ها …

سمبوسه چیست و چگونه تهیه می شود

سمبوسه چیست و چگونه تهیه می شود فلفل دلمه و پیاز را چرخ و با گوشت سرخ کنید .سمبوسه سیب زمینی ها و سبزی دلمه را ریز خرد کنید و به گوشت …

تعبیر خواب برنج خراب شده

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری کسب کنید تعبیر خواب برنجبرنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی استتعبیر …

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شودتعبیر خواب گربه دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواندتعبیر خواب گربه یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد وتعبیر خواب گربه بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب بچه گربه

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب گربهدیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، تعبیر خواب گربهدلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشتتعبیر خواب گربه، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب بچه گربه

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربهپس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق داردتعبیر خواب گربه یا در خانه شماست در تعبیر خواب گربه چنین زنی در تعبیر خواب گربهمسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد.

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب بچه گربه

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین).

تعبیر خواب گربه سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).

تعبیر خواب گربهپنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبیر خواب گربه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 مهر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.