خواص سرکه سیب برای لاغری

خواص سرکه سیب را می شناسید سرکه سیبمحققان ژاپنی ثابت کرده‌اند مصرف روزانه‌ی سرکه‌ی سیب می‌تواند از زخم معده پیشگیری کند زیرا باعث می‌شود که معده ماده‌ای (شیره‌ای) ترشح کند که خاصیت …

تعبیر خواب کلاغ امام صادق

درباره تعبیر خواب کلاغ اطلاعات بیشتری داشته باشید لوک اویتنهاو می گوید : تعبیر خواب کلاغکلاغ : باخت یا گم کردن که قارقار میکند : بدبختی تعبیر خواب کلاغترساندن آن : شخصی …

تعبیر خواب طوطی سفید

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب طوطیطوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده تعبیر …

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شودتعبیر خواب گربه دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواندتعبیر خواب گربه یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد وتعبیر خواب گربه بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب بچه گربه

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب گربهدیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، تعبیر خواب گربهدلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشتتعبیر خواب گربه، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب بچه گربه

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربهپس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق داردتعبیر خواب گربه یا در خانه شماست در تعبیر خواب گربه چنین زنی در تعبیر خواب گربهمسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد.

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب بچه گربه

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین).

تعبیر خواب گربه سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).

تعبیر خواب گربهپنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبیر خواب گربه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 مهر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.