تعبیر خواب طوفان خاک

چقدر درباره تعبیر خواب طوفان می دانید تعبیر خواب طوفانباد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويدتعبیر خواب طوفان اگر ديديد …

تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس برای دختر مجرد

درباره تعبیر خواب لباس عروسی از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر درخواب عروسی تعبیر خواب لباس عروسیرا با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. درباره …

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف تعبیر خواب برف محمد بن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم …

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرندهپرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و تعبیر خواب پرندهپرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند.تعبیر خواب پرنده اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد به تعبیر خواب پرندهمراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده زیبا , پرنده در خواب دیدن , تعبیرخواب پرنده سفید

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرندهاين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر خود را در پرنده فروشي مشاهده کرديد تعبیر خواب پرندهو آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتي نمي توانستيد يکي از آن ها را تصاحب کنيد موردي پيش مي آيد که از مشاهده کامروائي ديگران تعبیر خواب پرندهحسرت مي خوريد همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده زیبا , پرنده در خواب دیدن , تعبیرخواب پرنده سفید

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، تعبیر خواب پرندهکرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريدتعبیر خواب پرنده و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده زیبا , پرنده در خواب دیدن , تعبیرخواب پرنده سفید

درباره تعبیر خواب پرنده از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پرنده اگر پرنده را با جوجه ديديد صاحب فرزند مي شويد و اگر چندين پرنده داشتيد به مراد مي رسيدتعبیر خواب پرنده و کام شما از چند جهت روا مي گردد. اگر پرنده اي داشتيد که پريد و شما هم به دنبالش رفتيد مجذوب مي شويد يا به سفر مي رويد وتعبیر خواب پرنده اگر اين پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسي زيان مي بينيد و محتمل خسارت مي شويد.

تعبیر خواب پرنده

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 27 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.