تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان | تعبیرخواب رنگین کمان | tabire khab

تعبیر خواب رنگین کمان,تعبیر خواب رنگین کمان در شب,تعبير خواب رنگين کمان,تعبیر خواب رنگین کمان چیست,تعبیر خواب رنگین کمان حضرت یوسف,تعبیر خواب رنگین کمان امام جعفر صادق,تعبیر خواب باران و رنگین کمان,تعبير خواب ديدن رنگين كمان,تعبیر خواب رنگین کمان دیدن,تعبیر خواب رنگین کمان در روز,تعبير ديدن رنگين كمان در خواب

تعبیر خواب رنگین کمان , تعبیر خواب رنگین کمان در شب , تعبیر خواب رنگین کمان چیست

خواب رنگین کمان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم رنگین کمان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب رنگین کمان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب رنگین کمان را مطالعه نمایید و متوجه شوید رنگین کمان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب رنگین کمان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب رنگین کمان ، روبرو شدن با اتفاقات عجیب است

تعبیر خواب عاشق رنگین کمان بودن ، پیمان ازدواج است

تعبیر خواب رنگین کمان بین درختان ، موفقیت روزافزون است

تعبیر خواب رنگین کمان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رنگین کمان ، کارها و پروژه های بزرگ و موفق است

تعبیر خواب رنگین کمان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب رنگین کمان که زرد می شود ، بیماری در آن سرزمین است

تعبیر خواب رنگین کمان که سبز می شود ، فراوانی نعمت در آن منطقه است

تعبیر خواب رنگین کمان که قرمز می شود ، تنگی روزی در آن منطقه است

تعبیر خواب رنگین کمان | تعبیرخواب رنگین کمان | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 31 عدد

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

 • دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت

 • اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

 • اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رنگین کمان زرد می‌باشد، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین دچار بیماری می‌شوند، یا اگر سبز باشد، تعبیرش فراخی و گستردگی نعمت است، ولی اگر قرمز باشد، تعبیرش بر خلاف رنگ سبز می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت .

  ۲ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

  ۳ـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .

 • ممنون برای تعبیر خواب

 • ممکن‌ است‌ اخیرا شادی‌ عظیمی‌ را تجربه‌کرده‌اید و دارای‌ نقطه‌ نظرات‌ خارق‌ العاده‌هستید، ولی‌ به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ نمی‌توانیدروی‌ پل‌ رنگین‌ کمان‌ راه‌ بروید، درنتیجه‌ بهتراست‌ منطقی‌ و موجه‌ باقی‌ بمانید.

 • معمولا رنگین‌کمان‌ بعد از رگبار یا باران‌ سیل‌ آسا ایجادمی‌شود. از این‌ رو، اخیرا دوره‌ مشکلی‌ را پشت‌سر گذاشته‌اید و به‌ سلامت‌ از آن‌ بیرون‌جسته‌اید.

 • این‌ نشانه‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌خوش‌ بینی‌ شما باشد. در کل‌، رنگین‌ کمان‌ باعث‌می‌شود که‌ لبخند به‌ روی‌ لبان‌ آید و افراد بامشاهده‌ آن‌ شاد می‌شوند. درنتیجه‌، برخی‌ آن‌ رانشانه‌ خوش‌ شانسی‌ می‌دانند.

 • برايت مى‌گويد: ديدن رنگين كمان در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوب است.

 • بيتون مى‌گويد: اگر فرد عاشقى خواب رنگين كمان ببيند، به اين معناست كه ازدواج مباركى خواهد داشت.

 • تعبیر خواب رنگین کمان، خوش شانسی و قائق آمدن بر روزگار دشوار یا آغاز ورود به یک دوره شادی و خوشبختی است. همچنین، رنگین کمان در خواب نشان می دهد شما باید خوشبین تر باشید.

 • چه خواب قشنگی رنگین کمان

 • رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

  1ـ دیدن رنگین كمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار كننده به خود خواهند گرفت .

  2ـ اگر فردی عاشق رنگین كمان به خواب ببیند ، نشانة آن است كه پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

  3ـ اگر خواب ببینید رنگین كمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است كه در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت

 • خواب دیدم روی رنگین کمان راه می روم

 • با عشقم به رنگین کمان نگاه می کردیم که محو شد

 • از پنجره اتاقم باران نگاه می کردم که رنگین کمان نمودارشد تعبیرش چیه

 • مرسسسسسسسسسسسسی

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رنگین کمان زرد می‌باشد، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین دچار بیماری می‌شوند، یا اگر سبز باشد، تعبیرش فراخی و گستردگی نعمت است، ولی اگر قرمز باشد، تعبیرش بر خلاف رنگ سبز می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • ممکن‌ است‌ اخیرا شادی‌ عظیمی‌ را تجربه‌کرده‌اید و دارای‌ نقطه‌ نظرات‌ خارق‌ العاده‌هستید، ولی‌ به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ نمی‌توانیدروی‌ پل‌ رنگین‌ کمان‌ راه‌ بروید، درنتیجه‌ بهتراست‌ منطقی‌ و موجه‌ باقی‌ بمانید. معمولا رنگین‌کمان‌ بعد از رگبار یا باران‌ سیل‌ آسا ایجادمی‌شود. از این‌ رو، اخیرا دوره‌ مشکلی‌ را پشت‌سر گذاشته‌اید و به‌ سلامت‌ از آن‌ بیرون‌جسته‌اید. این‌ نشانه‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌خوش‌ بینی‌ شما باشد.

 • در کل‌، رنگین‌ کمان‌ باعث‌می‌شود که‌ لبخند به‌ روی‌ لبان‌ آید و افراد بامشاهده‌ آن‌ شاد می‌شوند. درنتیجه‌، برخی‌ آن‌ رانشانه‌ خوش‌ شانسی‌ می‌دانند.

 • اگر در رنگین کمان رنگ سبز برتری داشت، دلیل خیر و برکت و اگر رنگ زرد بیشتر بود، بیماری و مرض و رنگ سرخ نشانه مناقشه و خصومت درآن دیار است.

 • لوک اویتنهاو می گوید :دیدن رنگین کمان نشانه این است که کارهای خوبی در شرف وقوع است. اموری که در زندگی امیدوار کننده هستند.

 • اگر کسی که قصد ازدواج دارد این خواب را ببیند، پیمان ازدواج او با شادی بسیار همراه خواهد بود.

 • سلام وقت بخیر
  من کسی رو دوست دارم اما باباش راضی نمیشه ازدواج کنیم.دیشب خواب دیدم با باباش و کسی که دوست دارم بیرون بودیم که رنگین کمان شد خیلی خوشگل بود همونجا دستامو بلند کردم و دعا میکردم که خدا کمک کنه باباش راضی شه
  دوبار این رنگین کمانو دیدم دیشب هر دوبار هم‌با اون و باباش بودیم.تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم دو رنگین کمان زیبا در اسمان است

 • سلام، من دیشب تو خواب دیدن دو رنگین کمان بسیار زیبا در آسمان است، میشه تعبیر کنید؟ مرسی

 • سلام من خواب دیدم که با دوست پسرم می ریم روی پشت بام من آسمان رو نشونش میدم شب روشن و رنگین پر از ستاره و تکه هایی از رنگین کمان که حرکت میکرد در آسمان و اونطرف هم پرواز دسته جمعی پرندگان که خیلی فرم و مدل جالبی به خودشون دادن و من همش به دوست پسرم می گفتم ببین چقدر قشنگه و اون اون جوری که باید ذوق نکرد ولی خوشش اومد بعد از مدتی گفت خوب دیگه بسته بریم پایین

 • با سلام و احترام
  من دیشب خواب دیدم که رنگین کمان فوق العاده زیبایی رو از تراس طباقات بالای یک اپارتمان که ویوی دریا داشت دیدم
  هوا تاریک بود و رنکهای رنگین کمان جلوه بیشتری در اسمان داشت، من خیلی هیجانزده شده بود از شدت زیبایی رنگها
  ولی هرچقدر سعی کردم با موبایلم ازش عکس بگیرم ناپدید میشد و تا از بیرونِ لنز دوربین نگاه میکردم رنگین کمان مجددا پدیدار میشد
  میخواستم تعبیر خوابم رو بدونم
  باسپاس و تشکر از شما

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.