مضرات کلم قمری

از خواص کلم قمری چقدر می دانید کلم قمرییکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی بکار برده می شود و داراری مشخصات زیر است؛ کلم قمریکلم یک مرهم فوق‌العاده برای …

تعبیر خواب خریدن لباس عروس

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید   تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی …

تعبیر خواب تنه درخت

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید بعضي معبران گفته اند : تعبیر خواب درختديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند تعبیر خواب درخت خدمتکار …

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پستهپوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید.تعبیر خواب پسته اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و تعبیر خواب پستهبدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود.

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیرخواب درخت پسته , ‫تعبیرخواب پسته ‫, تعبیرخواب پسته خندان , پسته در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پستهچنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشدتعبیر خواب پسته موضوع خانوادگی است. اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کندتعبیر خواب پسته اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد.

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیرخواب درخت پسته , ‫تعبیرخواب پسته ‫, تعبیرخواب پسته خندان , پسته در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب پستهدید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیرخواب درخت پسته , ‫تعبیرخواب پسته ‫, تعبیرخواب پسته خندان , پسته در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پسته پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. تعبیر خواب پستهدیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید تعبیر خواب پستهکه در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید.

تعبیر خواب پسته

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 17 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.