تعبیر خواب طاووس سفید

درباره تعبیر خواب طاووس بدانید تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به …

عوارض پیاز درمانی

درباره پیاز و خواصش بدانید پیازاز میلاد مسیح در مصر کشت می‌شده‌است و بر اساس برخی اسناد کارگرانی که در ساختن اهرام مصر فعالیت می‌کرده‌اند از پیاز به عنوان غذای اصلی استفاده …

نخود در بارداری

از نخود بیشتر بدانیم نخود به دلیل دارا بودن ویتامین B9 به ساخت گلبول‌های قرمز و سفید کمک می‌کند و در جلوگیری از کم خونی و حفظ سلامت پوست نقش دارد. نخودویتامین …

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیارخیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. د تعبیر خواب خیاریدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و تعبیر خواب خیار خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می آورد

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیار , تعبیرخواب مزرعه خیار , خیار در خواب دیدن , تعبیرخواب خیار چیدن

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خیارخيار به وقت خويش در خواب ديدن، دليل كند كه سخن نيكو شنود، يا زني است تعبیر خواب خیار كه به او زغبت كند. اگر بيند كه از آن خيار بخورد، دليل كه مرادش از تعبیر خواب خیار او حاصل شود و حكم خيار با درنگ هم از اين قياس است.

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیار , تعبیرخواب مزرعه خیار , خیار در خواب دیدن , تعبیرخواب خیار چیدن

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیاراگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می بریم نشاط و خرمی تعبیر خواب خیاررا به خانواده خویش منتقل می کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد. کرمانی می گوید خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست تعبیر خواب خیار. خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در تعبیر خواب خیارفصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ.

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیار , تعبیرخواب مزرعه خیار , خیار در خواب دیدن , تعبیرخواب خیار چیدن

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب خیار ديدن خيار بر سه وجه بود. اول: پشيماني دركار. دوم: تعبیر خواب خیار شادي. سوم: منفعت از قبل دوستان و خويشان، خاصه سبز و به وقت بود.

تعبیر خواب خیار

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 27 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.