تعبیر خواب هویج کاشتن

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید محمد بن سیرین گوید :تعبیر خواب هویج دیدن هویج درخواب،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل كه غمی به وی رسد درباره …

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی تعبیر خواب بستنی آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ خوردن بستني در خواب ، نشانة آن …

فلفل سیاه و لاغری

نقش فلفل سیاه در لاغری چقدر است فلفل سیاه بومی کشور هند است، این گیاه در حفظ سلامت نقش مهمی دارد. در یونان باستان از فلفل سیاهفلفل نه تنها به عنوان ادویه …

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار شور , تعبیر خواب خیار سبز , تعبیر خواب خیار چیدن

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

دیدن خیار بر سه وجه بود.

تعبیر خواب خیار اول: پشیمانی درکار. دوم: شادی. سوم: منفعت از قبل دوستتعبیر خواب خیاران و خویشان، خاصه سبز و به وقت بود.

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

خیار به وقت خویش در خواب دیدتعبیر خواب خیارن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او زغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیتعبیر خواب خیاراس است.

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار شور , تعبیر خواب خیار سبز , تعبیر خواب خیار چیدن

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

اگر بیند که خیار میخورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمانتعبیر خواب خیار شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. خوردتعبیر خواب خیارن خیار با درنگ بیماری بود.

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

خيار طراوت و تازگي و خوشدلي و نشاط است و زني است زيبا و رعنا و جليس و انيس. ديدن خيار در فصل بهتر از اين استتعبیر خواب خیار که در غير فصل ديده شود. خيار براي زن نيز مردي است بلند قامت و ختعبیر خواب خیاروش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادي مي آورد.

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

مثلا ديدن خيار در زمستانتعبیر خواب خیار و هنگامي که برف بر زمين نشسته خوب نيست ولي پايان بهار بهترين فصلي است که خيار در خواب ديده تعبیر خواب خیارشود و تعبير بالا در اين زمان بيشتر در مورد خيار مصداق مي يابد. اگر در خواب ببينيم که در فصل مناسب خياري تر و تازه مي خوريم با زني خوب روي و خوش خوي آشنا مي شويم که ما را خوشبخت مي کند اگر در فصل مناسب خيار فراوان ببينيم خوشدل و با نشاط مي شويتعبیر خواب خیارم. اگر در خواب ببينيم که پاکتي خيار تازه خريده

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

و به خانه مي بريم نشاط و خرمي را به خانواده خويش منتقل مي کنيم به خصوص اگر فصل نو بر خيار باشد. کرماني مي تعبیر خواب خیارگويد خوردن خيار پشيماني است اما دليلي بر اين عقيده نيست. خورتعبیر خواب خیاردن خيار در غير فصل ندامت است ولي در فصل خوب است به خصوص اگر خيار قلمي و تازه باشد و خوش رنگ.

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

تعبیر خواب خیار , تعبیر خواب خیار شور , تعبیر خواب خیار سبز , تعبیر خواب خیار چیدن

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

 محمدبن سیرین گوید: خیار به وتعبیر خواب خیارقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به اتعبیر خواب خیارو زغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خیار میخورد،

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

دلیل که کاری کند که از آن پشیمان تعبیر خواب خیارشود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. خوردن خیار با درنگ بیماری بود

تعبیر خواب خیار

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 13 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.