خواص شلیل در بارداری

  شلیل میوه خوش آب و رنگ را بیشتر بشناسید شلیل میوه بومی آسیاست .بیش از ۱۵۰ گونه شلیل در دنیا وجود دارد. شلیلاین میوه که هلوی بدون کرک نامیده می شود، …

جعفری برای لاغری

با جعفری لاغر شوید جعفرياز دل درد، سوزش و ترش کردن معده شکایت دارید؟ این مشکلات معمولاً بعد از صرف غذا به وجود می‌آیند به خاطر اینکه نمی‌توانید به درستی غذا را …

سری جدید عکس های خطری و ترسناک باحال

سری جدید عکس های خطری و ترسناک باحال سری جدید عکس های خطری و ترسناک باحال سری جدید عکس های خطری و ترسناک باحال سری جدید عکس های خطری و ترسناک باحال …

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. تعبیر خواب حلواحلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب حلوا دیدن حلوا ها تعلق بخشدگی و تندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نذری دادن حلوا , ‫تعبیر خواب حلوا , ‫تعبیر خواب حلوا خوردن , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب حلواحلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائیکه در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردیبخیل به او چیزیرسد به قدریکه خورده. جابر مغربیگوید: حلوا خوردن در خواب ،تعبیر خواب حلوا دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردیزعفران در آن نباشد

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نذری دادن حلوا , ‫تعبیر خواب حلوا , ‫تعبیر خواب حلوا خوردن , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب حلواتعبیر دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید:تعبیر خواب حلوا تعبیر خواب حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نذری دادن حلوا , ‫تعبیر خواب حلوا , ‫تعبیر خواب حلوا خوردن , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربی گوید:

تعبیر خواب حلوا حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. تعبیر خواب حلوااگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

تعبیر خواب حلوا

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 18 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.