از مانی کسراییان چه می دانید؟

از مانی کسراییان چه می دانید؟

از مانی کسراییان چه می دانید؟ مانی کسراییان، ۲ برادر (حامد و هامون) و یک خواهر (هیلدا) دارد، او فرزند دوم خانواده است. مادرش بازنشسته نیروی دریایی است و پدرش بازنشسته بانک …

تعبیر خواب زخم پا

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید از امام صادق علیه السلام نقل شده تعبیر خواب زخم که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال …

تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به …

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد تعبیر خواب انگشترکه قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايدتعبیر خواب انگشتر نشان آن است که به موفقيت تعبیر خواب انگشتربزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست.

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب انگشتردیدن حلقه انگشتر فرزند بود

دیدن انگشترمردانراتعبیر خواب انگشتر کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

تعبیر خواب انگشتردیدن انگشتر نقره یا فیروزه مهربانی از خلق

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد وتعبیر خواب انگشترمسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه تعبیر خواب انگشتردر شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست تعبیر خواب انگشترچون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر چون نقش و صفت انگشتر بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. تعبیر خواب انگشتراگر بیند انگشتر کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد.تعبیر خواب انگشتر یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد

تعبیر خواب انگشتر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.