تعبیر خواب پرچم

تعبیر خواب پرچم | تعبیرخواب پرچم | tabire khab

تعبیر خواب پرچم,تعبیر خواب پرچم سبز,تعبیر خواب پرچم قرمز,تعبیر خواب پرچم سفید,تعبیر خواب پرچم ایران,تعبیر خواب پرچم کشور,تعبير خواب پرچم سياه,تعبیر خواب پرچم ابالفضل,تعبیر خواب پرچم زرد,تعبیر خواب دیدن پرچم سبز,تعبیر پرچم سبز در خواب,تعبیر خواب پرچم قرمز امام حسین,تعبیر دیدن پرچم قرمز در خواب,تعبیر خواب پرچم سیاه حضرت ابوالفضل,تعبیر خواب پرچم مشکی,تعبیر خواب دیدن پرچم سیاه,تعبیر خواب پرچم حضرت ابوالفضل

تعبیر خواب پرچم , تعبیر خواب پرچم سبز , تعبیر خواب پرچم قرمز

خواب پرچم یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرچم در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرچم می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرچم را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرچم چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرچم از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پرچم ، چهار چیز است

ریاست ، سفر ، مقام ، نیکی احوال

تعبیر خواب پرچم از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب پرچم ، سفر است

تعبیر خواب گرفتن پرچم سفید و سبز از پادشاه ، بزرگی است

تعبیر خواب پرچم از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پرچم سفید و بزرگ ، منفعت و سود است

تعبیر خواب پرچم سیاه ، قاضی است

تعبیر خواب پرچم از دید ليلا برايت

تعبیر خواب برافراشته کردن پرچم ، غم و اندوه است

تعبیر خواب پایین آوردن پرچم ، پی بردن به اشتباهات است

تعبیر خواب پرچم سیاه ، توطئه ی دشمنان است

تعبیر خواب پرچم از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن پرچم کشور خودتان ، موفقیت در انجام کارها است

تعبیر خواب علامت دادن با پرچم ، تهدید شدن آبرو است

تعبیر خواب پرچم | پرچم در خواب دیدن | تعبیر خواب

23 comments

 1. علم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي

 2. اگر بيند كه علم داشت، دليل كه از اين مردم كه تقرير كرديم منفعت يابد.

 3. اگر بيند كه علم بيفتاد و ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

 4. ابراهيم كرماني گويد:
  علم به خواب، دليل سفر است. اگر بيند پادشاه علمي به وي داد، دليل جاه و بزرگي بود. خاصه علم را سفيد يا سبز بيند.

 5. جابرمغربي گويد:
  اگر بيند علمي سفيد و بزرگ داشت، دليل كه با توانگري صحبت دارد و از وي منفعت يابد. اگر بيند علمي سياه داشت، دليل كه قاضي يا خطيب گردد.

 6. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن علم به خواب بر چهار وجه است.
  اول:رياست و مهتري.
  دوم: سفر.
  سوم: جاه ومقام و بزرگي.
  چهارم: نيكي احوال (خوبي وضع و حال).

 7. امیرحسین

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  اگر در خواب پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‏كند.

 8. ليلا برايت مى‏گويد:
  برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببينيد پرچم را پايين مى‏آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد. ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است

 9. گر در خواب پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

 10. علامت دادن با پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‏كند.

 11. امیرحسین

  برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است.

 12. اگر خواب ببينيد پرچم را پايين مى‏آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد

 13. شورانگیز

  ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است

 14. علم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي. اگر بيند كه علم داشت، دليل كه از اين مردم كه تقرير كرديم منفعت يابد. اگر بيند كه علم بيفتاد و ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

 15. ابراهيم كرماني گويد:

  علم به خواب، دليل سفر است. اگر بيند پادشاه علمي به وي داد، دليل جاه و بزرگي بود. خاصه علم را سفيد يا سبز بيند.

 16. جابرمغربي گويد:

  اگر بيند علمي سفيد و بزرگ داشت، دليل كه با توانگري صحبت دارد و از وي منفعت يابد. اگر بيند علمي سياه داشت، دليل كه قاضي يا خطيب گردد.

 17. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  ديدن علم به خواب بر چهار وجه است.

  اول:رياست و مهتري.

  دوم: سفر.

  سوم: جاه ومقام و بزرگي.

  چهارم: نيكي احوال (خوبي وضع و حال).

 18. دیدن پرچم ملی کشور خود در خواب به‌ معنای صلح یا پیروزی است.

 19. ولی دیدن پرچم کشورهای دیگر به‌ معنای رخنه و شکاف بین دوستان است.

 20. پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت میکنند پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت، پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت مییابد و راه خود را پیدا میکند دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر میشود

 21. دیشب خواب دیدم شخصی به من دوتا پرچم امام حسین داد تعبیرش چی میتونه باشه

 22. سلام در تاریخ 24-06-96 یعنی شب روز شنبه خواب دیدم از دست بزرگی یک پرچم کوچک سیاه که بچه ها تو هیئت دست میگیرن ، بهم دادن روش نوشته شده بود علی (مثل پرچم های یا حسین یا محمد و… ) از طرفی باردار هستم و فرزندم پسره آیا این خواب به پسرم برمیگرده یا خودم ممنون میشم بهم بگین .متشکرم

 23. علم حضرت ابوالقضل را خواب دیدم که بغل کردم و گریه گردم تعبیرش چی است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.