تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن | تعبیرخواب افتادن | tabire khab

تعبیر خواب افتادن دندان,تعبیر خواب افتادن دندان جلو,تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب,تعبیر خواب افتادن دندان نیش,تعبیر خواب افتادن دندان خراب,تعبیر خواب افتادن دندان عقب,تعبیر خواب افتادن دندان پایین,تعبیر خواب افتادن دندان مصنوعی,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان نیش پایین,تعبیر خواب افتادن از بلندی,تعبیر خواب افتادن از بلندی چیست,تعبیر خواب سقوط از بلندی,تعبیر خواب افتادن از کوه,تعبیر خواب افتادن فرزند از بلندی,تعبیر خواب افتادن کودک از بلندی,تعبیر خواب ترس از افتادن از بلندی,تعبیر خواب افتادن ار بلندی,تعبیر خواب افتادن سنگ از کوه,تعبیر خواب افتادن فرزند از ارتفاع,تعبیر خواب افتادن در چاه,تعبیر خواب افتادن در چاه عمیق,تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب,تعبیر خواب افتادن در چاه آب,تعبیر خواب افتادن در چاه توالت,تعبیر خواب افتادن در چاه دستشویی,تعبیر خواب افتادن در چاه مدفوع,تعبیر خواب افتادن در چاه مستراح,تعبیر خواب افتادن در چاه نجاست,تعبیر خواب افتادن در چاه بدون آب,تعبیر خواب افتادن دندان جلویی,تعبیر خواب افتادن دندان جلو با خونریزی,تعبیر خواب افتادن دندان جلو در دست,تعبیر خواب افتادن دندان جلوی,تعبیر خواب افتادن دندان جلو ابن سیرین,تعبير خواب افتادن دندانهاي جلو,تعبیر خواب شکستن دندان جلو,تعبیر خواب شکستن دندان جلو بالا,تعبیر خواب شکستن دندان جلویی,تعبیر خواب افتادن در آب,تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه,تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود,تعبیر خواب افتادن در آب استخر,تعبیر خواب افتادن در آب روان,تعبیر خواب افتادن درآب کثیف,تعبیر خواب غرق شدن در آب,تعبیر خواب غرق شدن در آب دریا,تعبیر خواب سقوط در آب,تعبیر خواب غرق شدن در آب گل آلود,تعبیر خواب افتادن,تعبیر خواب افتادن ناخن دست,تعبیر خواب افتادن ناخن شست پا,تعبیر خواب افتادن ماه به زمین,تعبیر خواب غرق شدن در آب رودخانه,تعبير خواب افتادن ناخن دست,تعبیر خواب افتادن ناخن شست دست,تعبير افتادن ناخن دست در خواب,تعبیر خواب افتادن ناخن انگشت دست,تعبیر خواب شکستن ناخن شست دست,تعبير خواب افتادن ناخن شست پا,تعبیر خواب شکستن ناخن شست پا,تعبیر خواب افتادن ناخن شصت پا,تعبیر خواب شکستن ناخن شصت پا

تعبیر خواب افتادن دندان , تعبیر خواب افتادن دندان جلو , تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب

خواب افتادن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم افتادن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب افتادن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب افتادن را مطالعه نمایید و متوجه شوید افتادن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب افتادن از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب از جایگاه بلند افتادن ، برآورده نشدن آرزو است

تعبیر خواب افتادن از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب افتادن ، ناامیدی است

تعبیر خواب لغزیدن پا و افتادن از کوه ، رنج است

تعبیر خواب افتادن بام خانه و دیوارها ، مال است

تعبیر خواب افتادن از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب افتادن روی اشخاص ، اختلاف است

تعبیر خواب افتادن از بلندی ، ناکامی است

تعبیر خواب افتادن از کوه ، شکست است

تعبیر خواب افتادن از دید ليلا برايت

تعبیر خواب افتادن ، خطر است

تعبیر خواب افتادن دیگران ، پیروزی بر دشمنان است

تعبیر خواب افتادن در یک قبر ، ضرر است

تعبیر خواب افتادن از جایی بلند به پایین ، نرسیدن به اهداف است

تعبیر خواب افتادن و زخمی شدن ، غم و اندوه است

تعبیر خواب افتادن از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب از يك مكان مرتفع به پايين مي افتيد ، بد شانسي شما را دنبال مي كند .

تعبیر خواب از يك بلندي به پايين مي افتيد ، احترامتان را از دست مي دهيد .

تعبیر خواب بر اثر افتادن زخمي مي شويد ، اوقات سختي را خواهيد گذارند و دوستانتان را از دست مي دهيد .

تعبیر خواب شما مي افتيد و خيلي مي ترسيد ، ياءس و ناراحتي است

تعبیر خواب شما مي افتيد بدون اينكه آسيبي ببينيد ، در مبارزات و معاملات پيروز مي شويد .

تعبیر خواب روي كف اتاق مي افتيد ، يك خطر شما را تهديد ميكند .

تعبیر خواب از روي يك پل مي افتيد ، ديوانگي و سبك مغزي است

تعبیر خواب شما مي افتيد و در همين حال بيدارمي شويد ، شادي ناخواسته و موقتي است

تعبیر خواب در يك قبر مي افتيد ، مصيبت در پيش است .

 تعبیر خواب در آب مي افتيد ، خطر براي بيننده خواب است

تعبیر خواب در اقيانوس مي افتيد ، سلامتي شما بخطر مي افتد .

تعبیر خواب دشمنان شما را به دريا مي اندازند ، رنج خواهيد برد .

تعبیر خواب اشخاص ديگر مي افتند ، پيشرفت در كار است

تعبیر خواب نزديكان شما مي افتند ، بر دشمنان پيروز مي شويد.

تعبیر خواب بچه ها مي افتند ، شادي غيره منتظره است

تعبیر خواب دشمنان شما مي افتند ، اسرار خود را به هيچكس بازگو نكنيد

تعبیر خواب دوستان مي افتند ، به اشتباهات خود پي مي بريد .

تعبیر خواب افتادن | افتادن در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 69 عدد

 • بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیر ی ندارد زیرا اصولا خواب نیست

 • افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم

 • افتادن از بلندی ناکامی است.

 • ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم.

 • اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود.

 • اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید.

 • حتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید. از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد.

 • اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد.

  • منم تقریبا خواب پرت شدن از بلندی روی شخص رو دیدم.ب‌نظر شما جی میشه ؟

 • اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید. اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید.

 • اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد.

 • روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

 • اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت

 • اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

  • سلام من خواب دیدم با بچه عمه خود سوار اسب هستم بچه عمه از اسب افتاداد دستی بچه عمه شیکست وهم پاره شد چی خاهد شد

 • اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد.

 • اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد

 • اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد.

 • اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد. اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود.

 • اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد.

 • اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد،دليل كه مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت. افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است که بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز کنيم . افتادن از بلندي ناکامي است. ناکامي و نامرادي در بر آوردن کليه آرزوهاي نهاني که در دل داريم و اين ناکامي بستگي دارد به ارتفاع محلي که از آن مي افتيم. اگر ديديد که به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود. اگر از کوه پرت شديم در کارها با شکست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي که در اثر سقوط به ما وارد مي آيد. احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان کوه بالا مي رويد. از پلکان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يکديگر را خنثي مي کنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستيد و شکست شما را از پاي در نمي آورد. اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي که به شما وارد آمده زيان مي بينيد. لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد. اگر کسي شما را پرت کرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما کسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد. اگر افتاديد ولي آرام و آهسته (مثل يک ورقه کاغذ در هوا) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي کند ولي زيان نمي بينيد.اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد که به خشنودي شما پايان ميابد. روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي که در زندگي ما را تهديد مي کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل مي گيرند که روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد.

 • افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع خطرات است.

 • اگر در خواب ببينيد كه ديگران مى‏افتند، بيانگر غلبه بر دشمنان است

 • اگر در خواب ديديد كه در يك قبر افتاده‏ايد، به اين معنا است كه ضرر و زيانى به شما وارد مى‏شود.

 • اگر در خواب ديدى كه از جايى بلند به پايين مى‏افتيد، بدين معنا است كه به اهداف خود نمى‏رسيد.

 • اگر خواب ببينيد كه افتاده‏ايد و زخمى شده‏ايد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

 • از يك مكان مرتفع به پايين مي ا فتيد : بد شانسي شما را دنبال مي كند .

 • از يك بلندي به پايين مي ا فتيد : احترامتان را از دست مي دهيد .

 • براثر افتادن زخمي مي شويد : اوقات سختي را خواهيد گذارند و دوستانتان را از دست مي دهيد .

 • شما مي افتيد و خيلي مي ترسيد :ياءس و ناراحتي

 • شما مي افتيد بدون اينكه آسيبي ببينيد : در مبارزات و معاملات پيروز مي شويد .

 • روي كف اتاق مي افتيد : يك خطر شما را تهديد ميكند .

 • از روي يك پل مي افتيد : ديوانگي و سبك مغزي

 • شما مي افتيد و در همين حال بيدارمي شويد : شادي و ناخواسته و موقتي

 • در يك قبر مي افتيد : مصيب در پيش است .

 • در آب مي افتيد : خطر براي بيننده خواب

 • در اقيانوس مي افتيد : سلامتي شما بخطر مي افتد .

 • دشمنان شما را به دريا مي اندازند : رنج خواهيد برد .

 • اشخاص ديگر مي افتند : پيشرفت در كار

 • نزديكان شما مي افتند : بر دشمنان پيروز مي شويد.

 • بچه ها مي افتند : شادي غيره منتظره

  • با سلام..دیشب خواب دیدم در آسانسور با پسر 6ساله الم بودم که پسرم از بلندی به پایین پرت شد و وقتی به پایین رفتم پسرم سرش باز شده بود و مغز سرش رو دیدم..حالم خیلی بده لطفا بگید تعبیرش چیه

  • با سلام..دیشب خواب دیدم در آسانسور با پسر 6ساله الم بودم که پسرم از بلندی به پایین پرت شد و وقتی به پایین رفتم پسرم سرش باز شده بود و مغز سرش رو دیدم..حالم خیلی بده لطفا بگید تعبیرش چیه

 • دشمنان شما مي افتند : اسرارخود را به هيچكس بازگو نكنيد

 • دوستان مي افتند : به اشتباهات خود پي مي بريد

 • محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

 • با عرض سلام مادرم خواب دید که من در چاه افتادم و بعد برآیم گریه بسیار کرد که از شدت آن از خواب پرید

 • دوستم خواب دیده که از روی یک پل سقوط میکنم مطمين که مردم.تعبیرش چیه؟به این دوستم خیلی اعتقاد دارم

 • من خواب دیدم یکی از دوستانم از سقف پایین پرید ولی هیچ چیزیش نشد این چه تعبیری داره؟

 • سلام من خواب دیدم روی زمین سرامیک سر خوردم اما نیفتادم لطف کنید تعبیرش کنید

 • با سلام من خواب دیدم از یه بلندی به سختی عبور میکنم زیر این بلندی چاهه اما روش پوشیدست این جه تعبیری داره؟مرسی

 • چه خوبم یادت مونده به هر حال جالب بحالمنتظر قسمتهای بعدی هستیم 😉

 • خواب دیدم در ساحل دریا در لجن غرق شدم که مادرم مرا مکشید که بیرون برم

 • لطفا یکی برام تعبیر کنه خواب دیدم از دست دونفر فرار میکنم بعد دیدم ی جای بلند رسیدم مثل یه تپه بلندی داشت یهو پام لیز میخوره سر میخورم پایین زمین هم پر از برف بود بعدش فکر کنم میمیرم که روحم بعدش با اونی که سبب مردنم شد حرف میزنه

 • خواب دیدم ازارتفاعی اویزون شدم وخودم رو باستفاده ازریشه درخت الفهای اطراف بالاکشیدم میشه برام تعبیرکنین ممنونم.

 • خواب دیدم ازپرتگاهی اویزون شدم بااستفاده ازریشه درخت الف های اطراف خودموبالاکشیدم

  • باسلام،
   من دیشب خواب دیدم داداشم ازپشت بام به حیاط پرید،
   وقتی افتاد تبدیل به کرم شد،
   کرم شرش داخل رفته بود،ودرحال جان کندن بود،
   من اورابدستم گرفتم تا کاری کنم،
   همین،
   لطفا مرا راهنمایی کنید عزیزان،
   چه باید کرد ؟
   سپاس بیکران،،

 • خواب دیدم فامیل کسی که قبلا میخواستیم
  ازدواج کنیم از بالای ساختمان افتاده و مرده

 • باسلام عموی مامانم در خواب دیده که مامانم از پنجره افتاده پایین.تقریبا بعد از یک هفته خودم دیدم کل خانواده اینوریم اما مامانم اونور داره رو پشت بام گریه میکنه و ما هم اونجا بودیم ولی مامانم طرف دیگه بود بعد دیگه مامانم رو ندیدیم حالا نمیدونم چی شد گفتن افتاد یا با دستگاه میاد.و داداشم هم دیده که مامانم چشماش به خاطر بیماری دیابت کور شده و میگن دو سال دیگه درست میشه . به یه نفر زنگ زدم گفت طرف فوت میکنه خواهشا جوابمو بدین داغونم خواهش میکنم

 • خواب دیدم که بچه نوزاد در دستم بود در مترو داشت از دستم میخورد زمین تا نزدیکی زمین از صورت رفت ولی گرفتمش

  • سلام شوهرم خواب دیده که از یک ساختمون بلند من عقب عقب رفتم و به پایین افتادم و متلاشی شدم و خون هم ندیده بعد فریاد زده و از خواب پریده ممنون میشم تعبیر کنید

 • سلام شوهرم خواب دیده از ساختمونی پرت شدم و متلاشی شدم و اون فریاد زده و از خواب پریده

 • سلام شوهرم خواب دیده که از یک ساختمون بلند من عقب عقب رفتم و به پایین افتادم و متلاشی شدم و خون هم ندیده بعد فریاد زده و از خواب پریده ممنون میشم تعبیر کنید

 • همسرم خواب دیده من از بلندی یه ساختمون عق ب عقب اومدم و پایین پرت شدم و متلاشی شدم خون هم ندیده بهد از حواب پریده

 • خواب دیدم از یک ساختمان چند طبقه افتادم ولی صدمه ندیدم ولی دوستم مجروح شد و من کمکش کردم

 • سلام مادرم خواب دید که من از بلندی افتادم پایین اولش فکر کرد من مردم ولی بعد که اومد و منو نگاه کرد دید زنده م و فقط یه کم درد دارم تعبیرش چیه؟

  • سلام دیشب خواب دیدم یکی از دوستان دورم داشت از یه بلندی می افتاد، هلش دادم که نیفته ولی افتاد پایین بلندی و مرد و من رفتم بالای سرش خون دور و ورش بود و مرده بود

 • سلام.ساعت ۶ صبح امروز ۲خواب دیدم دختر کوچیکم از بالکن خونه ۶ طبقه پرت شد پایین و ….تعبیرشو کامل بگید توروخدا.دارم دیوونه میشم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.