تعبیر خواب فرار

تعبیر خواب فرار | تعبیرخواب فرار | tabire khab

تعبیر خواب فرار,تعبیر خواب فرار از جنگ,تعبیر خواب فرار از دشمن,تعبیر خواب فرار از تمساح,تعبیر خواب فرار از پلیس,تعبیر خواب فرار از پلنگ,تعبیر خواب فرار از کشته شدن,تعبیر خواب فرار از گرگ,تعبیر خواب فرار از سیل,تعبیر خواب فرار از خوک,تعبير خواب فرار از جنگ,تعبیر خواب فرار از جنگل,تعبیر خواب فرار در جنگ,تعبير خواب فرار از دشمن,تعبیر خواب فرار از دست دشمن,تعبیر خواب فرار دشمن,تعبير خواب فرار كردن از دست دشمن,تعبیر خواب فرار از دست تمساح,تعبير خواب فرار از پليس,تعبیر خواب فرار از دست پلیس,تعبير خواب فرار از دست پليس,تعبير خواب فرار كردن از پليس,تعبیر خواب فرار از دست پلنگ,تعبیر خواب فرار پلنگ,تعبير خواب فرار از گرگ,تعبیر خواب فرار از دست گرگ,تعبیر خواب فرار گرگ,تعبير خواب فرار از سيل,تعبیر خواب فرار از گراز

تعبیر خواب فرار , تعبیر خواب فرار از جنگ , تعبیر خواب فرار از دشمن

خواب فرار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم فرار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب فرار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب فرار را مطالعه نمایید و متوجه شوید فرار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فرار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گریختن بدون فریاد ، شادی و خوشحالی است

تعبیر خواب گریختن همراه گریه ، بلا و مصیبت است

تعبیر خواب فرار از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب فرار در خواب ، رستگاری است

تعبیر خواب فرار از دید جابر مغربی

تعبیر خواب فرار مردان از زنان ، ترس است

تعبیر خواب فرار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب فرار از تصادف و زیان ، اتفاقات خوب است

تعبیر خواب فرار از زندان ، سرافرازی در انجام کارها است

تعبیر خواب فرار از شر و بیماری ، خوشبختی است

تعبیر خواب تلاش برای فرار از زندان و موفق نشدن ، رنجیده خاطر بودن بخاطر تهمت دشمنان است

تعبیر خواب فرار | فرار در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 68 عدد

 • اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد .

 • اگر در خواب از زندانی فرار کنید، علامت آن است که برای داشتن پشتکار در انجام کارها سربلند می شوید .

 • فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت . اما اگر در خواب تلاش کنید که از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است که از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد .

 • گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

 • اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود.

 • گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.

 • اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است .

 • تعبیر خواب مهم تر از خود خواب است . خواب های خود را به کسی تعریف کنید که مثبت اندیش باشد . در ضمن هیچ سند علمی و اثبات شده ای برای تعبیر خواب وجود ندارد. شاد باشید.

 • اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد .

 • اگر در خواب از زندانی فرار کنید، علامت آن است که برای داشتن پشتکار در انجام کارها سربلند می شوید .

 • فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت

 • اما اگر در خواب تلاش کنید که از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است که از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد .

 • اگر در خواب دیدید مورد تعقیب قرار گرفته اید، شاید ذهن ناخودآگاهتان به این وسیله می خواهد احساس قربانی بودن در بیداری را بیان کند. مثلاً ممکن است شما درگیر رابطه ای باشید که احساس می کنید در آن هیچ قدرتی ندارید، یا فکر می کنید جامعه بر علیه شما قد علم کرده است.

 • بچه هایی که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند معمولاً خواب می بینند که کسی آن ها را تعقیب می کند. این خواب بازتابی است از احساس ناتوانی و ضعف که در بیداری تجربه می شود.

 • برای تعبیر خواب دنبال شدن، از خودتان بپرسید از چه چیزی در زندگی فرار می کنید. معمولاً در خود خواب هم نشانه هایی وجود دارد. اگر احساس قربانی بودن می کنید، از خودتان بپرسید آیا مقابله با این وضعیت برایتان امکان پذیر است یا خیر.

 • اگر در خواب ببینید که کسی یا چیزی شما را تعقیب می کند، معنایش این است که شاید نیاز دارید از مسئله ای در زندگی واقعی فرار کنید. مثلاً یک مسئولیت خیلی بزرگ، یک بدهی بسیار کلان یا مراقبت از فردی بیمار. کسی که خواب تعقیب شدن می بیند شاید می خواهد از یک موضوع حساس در زندگی طفره برود، یا این که نیاز دارد از خود دفاع کند، یا احساس نارضایتی دارد

 • سرخپوستان معتقدند در مواجهه با خواب تکرار شونده تعقیب، باید برگردیم و با آنچه که ما را تعقیب می کند رو به رو شویم. به این ترتیب چرخه دائمی فرار می شکند و ما آزاد می شویم.

 • تعبیر خواب فرار از کسی یا کسی که ما را تعقیب می کند می تواند این باشد که ما چیزی را در درون خودمان انکار می کنیم. ممکن است جنبه ای از شما که مورد بی مهری قرار گرفته می خواهد شناخته شود و مورد پذیرش قرار گیرد، و این نیاز همان چیزی است که در خواب شما را دنبال می کند. توجه به نیازهای سرکوب شده باعث می شود دوگانگی های احساسی فرو بنشینند و شخصیت ما کاملاً یکپارچه و روشن گردد.

  • تشکر

 • اگر کسی خواب دید از چیزی فرار می کند، دشمنی را مغلوب می کند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: گریختن درخواب، دلیل رستگاری است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گریختن دلیل شادی است، وقتی که فریاد و زاری نکند. اگر فریاد کند، دلیل مصیبت است.

 • جابر مغربی می گوید: اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده از شخص بزرگی می ترسد.

 • خواب دیدم عضو ه گروه انگار سیاسی شدم بعد من لو میرم پیشه پلیس تا یه روز پلیس منو مبینه و من فرار یکنم بعد مه همین جور فرار میکردم پام به یه دادگاه باز شد بعد من دسگیر شدم

 • خواب دیدم یکی از دوستام فراریه همه دنبالش میگردن و اون به من پناه آورده بود میشه بهم تعبیرشو بگین :roll::

 • خیلی ممنون الان داشتم تعبیر می خوندم که انجام شد یعنی همین نوشته رو خوندم تعبیر خوابم شد بازم خیلی تشکر میکنم بخاطر زحماتتون

 • خواب دیدم از یک جن در خانه ای غیر از خانه واقعی خودم که در خاوب فکر می کنم خانه خودم است ترسیدم و داشتم جیغ می زدم و فرار می کردم که یک لخظه بیهوش شدم و دوباره به هوش اومدم و فرار کردم ولی جن به من رسید و شوهرم اومد کمکم کنه که اون جن با یک چیزی شبیه چند رشته بهم بافته شده به من زد ولی دردم نگرفت.

 • خواب دیدم که مامانم از خونه فرار کرده است و با من قهره و بدرفتاری میکند

 • چندی پیش خواب میدیدم که ازدست پسری فرار می کنم در اخرهم منو پیدا کرد.مچکرم

  • خواب دیدم دو نفر تعقیبم میکنن و قصد جونمو دارن میشه تعببرشو بگید

 • هرشب خواب فرار کردن مبینم دقت کنید هر شب جون من تعبیرش چیه؟ ❗

  • من هم همین خواب رو چند بار دیدم و پسرا خیلی زیاد بودند ولی منبا تلاش زیاد میتونم فرار کنم

   • سعی کنیدبه کسی ک‌نامحرم شما هست زیاداعتمادواصلاخوبی نکنید

 • خواب دیدم که با دوستم برهنه بودیم اما عورتمان مشخص نبود، دشمنی سمت دوستم رفت و خواست او را بزند که گویا قصد کلاهبرداری داشت. من هم با سیلی خواستم به صورتش بزنم که فرار کرد. در تعبیرها فرار کردن دشمن را نیافتم، لطفا مرا راهنمایی کنید.

 • من همیشه خواب می بینم دارم فرار می کنم از چیز های محتلف این یعنی چه

 • سلام.من هرشي خواب حيوانات وحشي رو ميبينم بااونها درگيرم.خواب بيماري ميبينم .فرار

 • خواب ديدم عده اي دنبالم كردن و از ترس به ميان دريا فرار كردم كه داخل دريا سخره كوچك بود كه پاي خود را روي ان ميگزاشتم و از دريا ميخواستم عبور كنم اگه ممكنه تعبيرش چي ميتونه باشه

 • همسایمون خواب دیده از خونه فرار کردم تعبیرش چی میشه؟:D

 • سلام مامانم خواب دیده من همراش تو خیابونبودم ولی فرارمیکنم ودیگه پیدام نمیکنه 😡

 • درجنك دو نفر اسيرم كردن يكئ شون رفت شد يه نفر فرار كردم

 • سلام خواب دیدم ازدست یه لشکرپسرفرارمیکن م معنیشومیگی بعدشم یک پسردیگه که آشنام بوداومدشو منوباخودش برد

 • سلام..اگه توو خواب ببینیم که چن تا خوک دنبالمون میکنن به قصد حمله ،تعبیرش چی میشه?

 • دیدم که یک زندانی را ازاد کردم و از پلیس فرار کردیم با او از خانه فرار کردم

 • منم خواب دیدم یک پسر منو دنبال میکنه درآوردم پیدامنکرد

 • سلام من خواب دیدم مامانم با دادشم حرفشون شده بودمنم دخالت کردم بعد ار عصبانی شدن دادشم فرار میکردم که داداشم دونبالم می کرد ومن توراه با داداش کوچیکم روبه رو شدم که دست اونو‌ گرفتم واونم هم فراری دادم خودمون تو یه خونه قایم کردیم که درش باز بود بعد قتی چن دقیقه گذشت ودادشم نتونست مارو پیدا کن همش فکر میکردم الان حتما چون منو‌پیدا نکرده مامانو بابامو کشته ومن میخواستم برم که کاری به مامانو بابا نداشته باشه ولی مترسیدم بعدش که از خواب پریدم

 • سلام من خواب دیدم مامانم با دادشم حرفشون شده بودمنم دخالت کردم بعد ار عصبانی شدن دادشم فرار میکردم که داداشم دونبالم می کرد ومن توراه با داداش کوچیکم روبه رو شدم که دست اونو‌ گرفتم واونم هم فراری دادم خودمون تو یه خونه قایم کردیم که درش باز بود بعد قتی چن دقیقه گذشت ودادشم نتونست مارو پیدا کن همش فکر میکردم الان حتما چون منو‌پیدا نکرده مامانو بابامو کشته ومن میخواستم برم که کاری به مامانو بابا نداشته باشه ولی مترسیدم بعدش که از خواب پریدم

 • سلام
  من خواب دیدم پدرم داره از دست پلیس فرار میکنه این تعبیرش چیه

 • سلام دوستان من خواب دیدم ریس جمهور تهران شدم ههههههه حال کردیم

 • سلام من خواب دیدم چندتاازاشنها داخل یه کال دارم اب بازی میکنن که یکدفه جلوچشمام یه سیل بزرگی اومد وهمه فرارکردم منم فریادمیکشیدم که خانوادم بیان طرف من تاببرمشون جای امن وگریه میکردم درهمان زمان مادرم داشت بایک مردی خطبه عقدمیخوندن ومنم فریادمیزدم که نه مامان وبعدازمدتی فراریه جایه امن رسیدیم که داشتن به همه یه شمع میدادن و گریه میکردند

 • من تا الان انقدر نترسیده بودم خواب دیدم دارم فرار میکنیم با مادرمو خواهرمو بچه خواهرم دامادمون و دختر دایی ام یه عده هم دنبالمون بعد پشت یه دیوار مخفی موندیم تا مارو پیدا نکنن تا شب . تو قبرستون بودیم سکوت اونجا ترسناک بود

 • سلام من همیشه خواب میبینم تو یک جنگل انبوه دارم فرار میکنم ویک گرگ دنبالمه

 • سلام
  من خواب دیدم که یه ساختمان بلند کنه داشتن فرو می ریخت روم از زیر ش فرار کردم بیرون از طوری شده فرار کرم بعد رسیدم جای کنه انگار مزرعه بود و درخت زیر درخت رفتم اونجا چند تا سیب زمینی دیدم
  یه سگ هم داشتن پارس میکرد

 • سلام من خاب دیدم که در یک کشتی هستم مثل دزدان دریایی ودر اونجا یک آدم رو با زنجیر آویزان کرده بودن و شخصی با قیافه وحشتناک آمد که یک چشم داشت به یارانش گفت که اورا به دریا پرستش کنید و آن مرد همش التماس میکرد که مرا نکشید و من هم خیلی ترسیده بودم و ناگهان بی اختیار پا به فرار گذاشتم و آن مرد یک چشم بلند فریاد میزد که اورا بگیرید و پیش من بیاورید چرا از من ترسیده است و من همچنان با ترس به فرار ادامه دادم تا توسط چند نفر که در خاب به نظرم آشنا بودند برخورد کردم که مرا پنهان کردن لطفا تعبیر خاب مرا بگویید

 • سلام من خاب دیدم که از دست دجال دارم فرار میکنم یا اینطور به نظر میرسی که رجاله چونکه یک چشم بر پیشانی داشت

 • خواب دیدم از حمله ی چند نفر فرار میکردم مردی قد بلند دستانم را گرفت بلند کرد وبه خانه اش برد وداخل طویله که گاو سفیدوچاقی نشسته بود پناهم داد تعبیرش چیست

 • سلام من خواب دیدم در بازار هستم و یک پسر مزاحم من میشود و من میخام با ماشینم فرار کنم اما تصادف میکنم لطفا تعبیرش کنید

  • تو کف اینی ک ی پسر دنبالت بیفته اما نمیفتن

 • سلام خواب دیدم دشمن وارد شهرمون شدن بعدش منو خانوادم تو خانه پناه اوردم ی تفنگم داشتیم ممنون

 • سلام خواب دیدم لباس عروس ساده تنمه اماهیچ مراسمی نیست و نامزدم که درحال طلاقیم دستموگرفته و بدو بدو داریم میریم سوارماشین میشیم وشادوخندون منومیبره لطفا تعبیرش چی میشه

 • خواب دیدم از دست شوهرم فرار میکنم و درخواب اونی ک همسرم بود نبود یه شخص آشنابود ولی شوهرم نبود تو خونه دنبالم میکرد ک کتکم بزنه از دستش فرار کردم پسرم و بغل کردم و از یه خیابونی میرفتم خیلی ترس داشتم که پیدام نکنه یا دنبالم نیاد

 • سلام چند شب خواب مرتبت باهم میبینم….یکیش با 3تا از دوستام با موتور بودیم که مامورا میخواستن نگه دارن اما فرار کردیم از دستشون….دیشبم خواب دیدم تو خیابون 3نفر از روبرو میان و 3نفر مامور با لباس شخصی پشت سرمم که 3نفر جلوویی با تیر زدن و کشتن….داداش یکی از اون کشته شده ها که هم خدمتیمم بود…افتاد دنبالم و فکر کرد من و دوستام داداششو کشتیم…2تا تیر خوردم یکی به پهلو یکی به پام…ولی فرار کردم از دستش کردم ولی نگاه کردم اصلا خونی از بدنم درنمیاد

 • دیشبم خواب دیدم تو یه جا دارم میرم که 3نفر از جلو میومدن که پشت سر من نگو 3تا پلیس با لباس شخصی هست اون روبرویی هارو با تیر زدن و کشتن… اون 3نفر روبرویی قاچاقچی بودن… بعد نگو اون یکی از اون 3نفر که مرده داداش یکی از هم خدمتیامه…. اون فکر کرد من با دوستام داداششو کشتیم با اسلحه افتاد دنبالم 2تا گلوله خوردم یکی به پهلو یکی به پام خورد اما از دستش فرار کردم… رفتم یه جا نگا کردم ولی خون نمیومد از بدنم… خلاصه تلفنی حرف زدم باهاش که من در جریان نبودمو و.. که قانع شد …. بعد رفتم خونشون در باز بود بیرون از شهر بود با یکی از دوستام رفتم…رفتیم تو داخل اتاق دیدم که با چندتا از دوستاش که اسلحه دارن تو اتاقن… پشیمون شدیم نرفتیم تو اتاق آروم خواستیم فرار کنیم که از پنجره مارو دید یکیشون افتاد دنبالمون و منو دوستم فرار کردیم و….

 • سلام من ماهی یه بار بیست و نهم به بیست و نهم خواب میبینم که دنباله یکی میگردم و از روی استفراغ ابی اش پیداش میکنم بعد به یه معتاد خونه میرسم نمیدونم چی میشه که فرار میکنم بعد میرم تو یه اتاقی که اینه کاری شده اونایی که دنبالم بودن رو گیر میندازم در رو قفل میکنم خودم میام بیرون بعد نفس زنان میرم خونه در رو میبندم میخوام به یکی زنگ بزنم که میفهمم گوشیم پیش اوناس همینجا خوابم تموم میشه راستی نمیدونم خودم بودم یانه ولی گوشیه گوشی خودم بود بعد شخصیت هارا نمیشناسم حتی اونی که دنبالش بودم ?
  لطفا جواب بدید

 • سلام.ظهر خوابیده بودم خواب دیدم یک مرد غریبه تو خونمون هست و من و مامانم از ترس اون از خونه فرار کردیم خیلی هم ترسیده بودیم و من گریه میکردم.تعبیرش چیه؟ لطفا کمکم کنید تو خوابم خیلی ناراحت بودم

 • سلام.ظهر خوابیده بودم خواب دیدم یک مرد غریبه تو خونمون هست و من و مامانم از ترس اون از خونه فرار کردیم خیلی هم ترسیده بودیم و من گریه میکردم.تعبیرش چیه؟ لطفا کمکم کنید تو خوابم خیلی ناراحت بودم

 • باسلام چراجواب خوابهای که دوستان دیدن نمی دید

 • فرارکردن ازخانه ازترس پلیس

 • سلام.من چند دقیقه ای میشه که از خواب بیدار شدم و هنوز هم وحشت خوابم رو حس میکنم.خواب دیدم به کشورمون حمله شده و خونه هارو خالی کردن.من هم خونه پدربزرگم بودم که دیدم دارم میان اونجارو هم محاصره کنن منم یواشکی فرار کردم و رفتم سمت خارج شهر ک دیدم خارج شهر پر از درختو جنگله و مردم همه به اونجا هجوم اورده بودن..منم تنها بودم و داشت میگشتم تا خانوادمو پیدا کنم.و فقط مادرمو پیدا کردم.طلاها و پول و موبایلمم خونه پدربزرگم جا گذاشته بودم.خیلی از این بابت ناراحت بودم.وقتی همونجا توی جنگل بودیم پلیس هم زیاد بود و انگار داشتن به مردم غذا میدادن.ما هم میترسیدیم هر لحظه نکنه دشمن بیاد سمت جنگل و مارو پیدا کنن…خواب خیلی بدی بود…هنوز شوکه ام

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.