تعبیر افتادن دندان در خواب

همه چیز هایی که باید در مورد تعبیر افتادن دندان در خواب بدانید تعبیر افتادن دندان در خواب چیست ؟ 1ـ اگر خواب ببینید دندان هایتان لق شده است ، نشانه آن …

اخبار بیماری پروانه ای در تیر ماه 95

اخبار بیماری پروانه ای در تیر ماه 95 کمیل نظافتی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار رودآور، گفت: کاروان رهروان عشق از استان مازندران به صورت پیاده عازم کربلا است. وی با بیان اینکه …

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران

درباره تعبیر خواب نماز بدانید تعبیر خواب نمازاگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. …

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب فیل معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند،تعبیر خواب فیل دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه فيل را بكشت

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

‫تعبیر خواب حمله فیل , ‫تعبیر خواب بچه فیل , تعبیر خواب فیل , فیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب فیل اگر بيند که بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، دليل نمايد كه پادشاه عجم شود يا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بيند از گوشت فيل همي خورد، دليل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت يابد. تعبیر خواب فیلاگر بيند از استخوان فيل يا از پوست او چيزي با خود داشت همين، تعبیر خواب فیلدليل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

‫تعبیر خواب حمله فیل , ‫تعبیر خواب بچه فیل , تعبیر خواب فیل , فیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

تعبیر خواب فیلاگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار تعبیر خواب فیلخود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

‫تعبیر خواب حمله فیل , ‫تعبیر خواب بچه فیل , تعبیر خواب فیل , فیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فیل چقدر می دانید

تعبیر خواب فیل فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده استتعبیر خواب فیل شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلا نوشته اند

تعبیر خواب فیل

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 12 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.