تعبیر خواب بچه پلنگ

درباره تعبیر خواب پلنگ بدانید محمدبن سيرين گويد تعبیر خواب پلنگ پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ جنگ مي كرد، دليل كه با دشمن خود …

تعبیر خواب اسباب بازی فروشی

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید تعبیر خواب اسباب بازی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای تعبیر …

خرید اسپری تاتو موقت اصل و درجه یک

خرید اسپری تاتو موقت اصل و درجه یک مولوی در مثنوی معنوی، در ضمن داستان پهلوان قزوینی (شیر بی یال و دم) به عمل خالکوبی با عنوان کبودی زدن اشاره می‌کند. خرید …

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب تخم مرغ  اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد،تعبیر خواب تخم مرغ  دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب زرده تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن , خواب تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب تخم مرغ  اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند. اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد. اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن.تعبیر خواب تخم مرغ  اگر بیند که زبان کسی می مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب زرده تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن , خواب تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب تخم مرغ اگر بیند زبان او موی برآورده بود، دلیل كه از بان خویش، در رنج و بلا افتد. اگر بیند زبان او آماس كرده بود، دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان. اسماعیل بن اشعث گوید:تعبیر خواب تخم مرغ  اگر كسی بیند زبان او دراز شده بود، دلیل كه كسی او را غمز كند یا دشنام دهد. اگر كسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل كه درمیان مردم منافقی كند.

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب زرده تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن , خواب تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

کرمانی می گوید :تعبیر خواب تخم مرغ  اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم  جوجه بیرون اوردتعبیر خواب تخم مرغ  از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون اورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به تعبیر خواب تخم مرغ کودکان قران می اموزد

تعبیر خواب تخم مرغ

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 25 مهر 1395

2 دیدگاه

  • مهدی سپتامبر 2019 در 06:32

    سلام.خواب دیدم داخل حمام نمره(خصوصی) هستم کسی آمد وظرفی پراز تخم مرغ آب پز به من داد که پوست تخم مرغها هم گرفته شده بود البته یادم نمیاد که خوردم یا نه.لطف کنین وتعبیر کنین.ممنون ویاعلی

  • سوسن نوامبر 2019 در 13:02

    سلام
    خواب دیدم با خواهرم داشتیم میرفتیم کوه برا پیاده روی برف هم باریده بود زمین لیز و لغزنده بود از یه جایی رد میشدیم تقریبا مثل یک بازارچه بود که همه اونجا نذری میدادن ما هم یه چنتایی گرفتیم و خواهرم خودش شکلات میداد به چنتا بچه یکم جلوتر که رفتیم یه آقایی بهم یه تخم مرغ رنگی داد یکم از پوستشو کندم دیدم کامل نپخته دادم به خواهرم همینجوری داشتیم میرفتیم تو خیابون رو زمین یه موش خاکستری در حال جان دادن بود یکم جلوتر یک موش خاکستری مرده افتاده بود و یکم جلوتر باز یه موش خاکستری انگار داشت با بچش بازی میکرد که بچشو قورت داد ولی دمش از دهنش بیرون بود

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.