جملات شنیدنی ابن سینا

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا

جملات ابن سینا

جملات ابن سینا

ebn sina

نیك بخت ترین مردم كسی است

كه كردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی

جملات ابن سینا

ebn sina

بهترین ورزش در هر سن و سال

راه رفتن است

جملات ابن سینا

ebn sina

كسی كه به تمرینهای بدنی می پردازد

به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حركت است

جملات ابن سینا

ebn sina

اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود

چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند

جملات ابن سینا

ebn sina

انسان، هر زمان از پيشامدِ آينده درباره ي خود انديشيد و از آن،

بيم و هراس در خاطرش نِشاند،

آن خطر، زودتر او را تعقيب مي كند

جملات ابن سینا

ebn sina

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،

در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

جملات ابن سینا

ebn sina

چیزی که دانش می آراید

راستی است

جملات ابن سینا

ebn sina

عهد کردم که عالمی از عوالم عقلی بشوم

جملات ابن سینا

ebn sina

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند

كه فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند

اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران كنند

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.