جملات زیبای ابن سینا

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا

جملات ابن سینا

جملات ابن سینا

ebn sina

 من در میان موجودات از گاو خیلی می ترسم

زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد.

جملات ابن سینا

ebn sina

حقیقت را از زبان سه گروه می توان شنید

  عارفان ، سالکان ، عاشقان

جملات ابن سینا

ebn sina

اگر توانايي دانشمندان ايران از جهان دانش گرفته شود

چيزي جز سياهي باقي نمي ماند

جملات ابن سینا

ebn sina

هیچ چیز بر صحت انسان

بیشتر از آن صدمه  نمی زند

که غذا بر روی غذا تناول نماید.

جملات ابن سینا

ebn sina

همه افعال از نیات ناشی می شود

نیت را خوب کن تا فعلت خوب باشد

یعنی برای اصلاح فعل باید روی اصلاح  نیت خود

سرمایه گذاری نمایی

جملات ابن سینا

ebn sina

در هر اراده و انتخابی

باز هم انتخاب بهتری می توان انجام داد.

جملات ابن سینا

ebn sina

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است

و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

جملات ابن سینا

ebn sina

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند

جملات ابن سینا

ebn sina

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند

از صورت انسانی خارج می شود.

 

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.