مضرات انجیر خشک

درباره انجیر خشک و خواصش را بدانید انجیر خشکلیگنین یک نوع فیبرغذایی غیرمحلول است که به مقدار زیاد در انجیر وجود دارد و نقش عمده ای در جلوگیری و رفع یبوست دارد. …

تعبیر خواب مدفوع گربه

درباره تعبیرخواب مدفوع از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیرخواب مدفوع غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این …

تعبیرخواب درخت پسته

درباره تعبیر خواب پسته اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب پستهپوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید.تعبیر خواب پسته …

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتراگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. تعبیر خواب کبوتراگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانهتعبیر خواب کبوتر زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و تعبیر خواب کبوتردوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

 

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شودتعبیر خواب کبوتر. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز تعبیر خواب کبوترمی شود و تعبیر خواب کبوتراز کف دست صاحب خویش دانه می گیرد

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوترديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهدتعبیر خواب کبوتر. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد.تعبیر خواب کبوتر اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه تعبیر خواب کبوتراز زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتر  اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيندتعبیر خواب کبوتر بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود.تعبیر خواب کبوتر ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

تعبیر خواب کبوتر

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 30 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.