مضرات فلفل قرمز

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

طبق نظر کارشناسان طبیعت درمانی : فلفل قرمزز یکی از گیاهان بسیار مفید درمانی است . فلفل قرمز را نباید با فلفل سایه یا سرکه و یا خرد ل که هر یک به نوعی در ردیف چاشنی های تند هستند اشتباه کرد ،فلفل قرمز زیرا اینها محرک هستند در صورتی که فلفل قرمز ارامبخش و مسکن است . مثلا گرد فلفل قرمز را براحتی می توان روی زخمهای باز یا کهنه گذارد و بسیار شفا بخش است و هیچ گونه تحریکی نمی کند .

فلفل قرمز , خواص فلفل قرمز , مضرات فلفل قرمز , فلفل قرمز و لاغری

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

فلفل قرمزولی فلفل سیاه و خردل و سرکه اگر روی زخم گذارده شد تحریک می کنند و خاصیت التیام زخم ندارند. ضماد آن برای روماتیسم و التهابها و ذات الجنب به صورت استعمال خارجی و در برخی موارد حتی به صورت مصرف داخلی بسیار کمک می کمند . فلفل قرمزدر مصرف داخلی درعین حال که نیرو بخش است ضد اسپاسم نیز می باشد .

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

فلفل قرمز , خواص فلفل قرمز , مضرات فلفل قرمز , فلفل قرمز و لاغری

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

فلفل قرمزبرای کلیه طحال و لوزالمعده مفید است در موارد قفل شدن فک ها که در برخی موارد رخ میدهد اثر مفید دارد  تحقیقات نشان داده است که فلفل قرمزاسید بیرنگ کپساسین به عنوان فعالترین عنصر موجود در فلفل، فلفل قرمزسبب کاهش میزان کلسترول خون و کاهش شدت سیگنالهای درد در بدن میشود.

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

فلفل قرمزاین ماده همچنین خاصیت ضد اکسیدی (که سلولهای شما ار از آسیب دیدن محافظت می کند) و ضد باکتری دارد تحقیقات نشان داده است که فلفل قرمزاسید بیرنگ کپساسین به عنوان فعالترین عنصر موجود در فلفل،فلفل قرمز سبب کاهش میزان کلسترول خون و کاهش شدت سیگنالهای درد در بدن میشود.

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

فلفل قرمز , خواص فلفل قرمز , مضرات فلفل قرمز , فلفل قرمز و لاغری

از فواید فلفل قرمز چقدر می دانید

فلفل قرمزاین ماده همچنین خاصیت ضد اکسیدی (که سلولهای شما ار از آسیب دیدن محافظت می کند) و ضد باکتری دارد تحقیقات نشان داده است که اسید بیرنگ کپساسین به عنوان فعالترین عنصر موجود در فلفل قرمز، سبب کاهش میزان کلسترول خون و کاهش شدت سیگنالهای درد در بدن میشود. این ماده همچنین خاصیت فلفل قرمزضد اکسیدی (که سلولهای شما ار از آسیب دیدن محافظت می کند) و ضد باکتری دارد

فلفل قرمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.