تعبیر خواب دوچرخه | 36 تعبیر دیدن دوچرخه در خواب

تعبیر خواب دوچرخه

تعبیر خواب دوچرخه , تعبیر خواب دوچرخه سواری , تعبیر خواب دوچرخه سواری

خواب دوچرخه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم دوچرخه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دوچرخه می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب دوچرخه را مطالعه نمایید و متوجه شوید دوچرخه چه تعبیری دارد.

ممکن است برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب ماشین داشته باشید ، با کلیک بر روی لینک آبی می توانید این مطلب را نیز مطالعه نمایید.

تعبیر خواب دوچرخه از دید مولف

تعبیر خواب وسایل نقلیه ، نشان از مرحله عبور ما از سفر زندگی است

نوجوانی که دوچرخه ببیند ، امور روزمره زندگی است

دوچرخه سواری ، تلاش برای به نتیجه رسیدن یک هدف است

سوار بر دوچرخه بودن ، تکیه کردن انسان به توانایی هایش است

تعبیر خواب دوچرخه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن دوچرخه ، مسافر و مهمان است

سوار دوچرخه بودن ، انجام کاری سخت است

پشت دوچرخه کسی سوار بودن ، به دست آوردن موفقیت با کمک دیگران است

کسی پشت دوچرخه شما نشسته باشد ، کمک به دیگران است

دادن دوچرخه به کسی ، در اختیار گذاشتن امکانات برای دیگران است

گرفتن دوچرخه ، استفاده از امکانات دیگران است

دیدن دوچرخه در خواب برای یک نوجوان نشان دهنده امور روزمره او است یعنی اگر خوشحال بود و دوچرخه سواری می کرد خوشحال است در زندگی عادی و اگر ناراحت بود و یا زمین خورد همین اتفاق در زندگی اش رخ می دهد.

لوک اویتنهاو

دوچرخه داشتن در خواب ، مراقب دزدها باشید

تدوچرخه سواری در خواب ، ملاقات دزدکی است

آنلی بیتون

بالا رفتن از تپه با دوچرخه ، آینده ای خوب است

پایین رفتن از تپه با دوچرخه ، آینده ای بد است

خواب های معمول به همراه تعابیر

سلام و خسته نباشید من دو شب قبل خواب دیدم یک دوچرخه خیلی خیلی قشنگ فکرم کنم مشکی بود دستم هست ایستاده بودم و کمی جلوتر دو تا دختر خیلی زیبا ایستاده بودن کمی جلو رفتم اون دوتا هم کمی جلو امدن بهم رسیدیم خواستیم دوچرخه رو بزاریم پیاده بریم بعد از اینو دیگه یادم نمیاد ممنون ازشما

معنی خواب شما امور روزمره است و گذر از دوره جوانی و تلاش برای رسیدن به هدف است.برای رسیدن به هدف فکر کردن به جنش مخالف شما را از هدفتان دور می کند.

کامنت های تایید شده : 114 عدد

 • اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است.

 • اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

  • نه عزیزم

  • – دیشب خواب دیدم از نامزد سابقم که عاشقش بودم و هستم در میان یک جمعیت کمی به من ماشین نو زرد رنگ و به پدرم ماشین نو سفید رنگ هدیه داد…لطفا بفرمایید چه تعبیری می تواند داشته باشد؟

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن گردونه بر هشت وجه است.

  اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
  دوم: ولایت وفرمانروایی.
  سوم: مرتبه ومنزلت.
  چهارم: بزرگی.
  پنجم: هیبت.
  ششم: خرمی (شادمانی و سرور).
  هفتم: رفعت.
  هشتم: آسانی کارها.

 • ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد

 • فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند.

 • اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است.

 • با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد

 • خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه

  مسافرت با اتومبیل غم واندوه

  کار کردن با اتومبیل بدست آوردن سود زیاد

  تصادف با اتومبیل گرفتاری و مشکل بزرگ

 • اگر ماشین او زیر خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بیرون کشید نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائی خواهد یافت

  • سوار ماشین وفرار از دست بعضی افراد وماشین را تند میروندم واز تپه با لا وپاین میرفتم وفرار کردم

 • اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

 • اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

 • گر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.

 • اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

 • اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده ‏اید، نشانه ‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد. اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه ‏ى آن است که در کارها موفق مى‏ شوید. اگر در خواب اتومبیل تان آسیب دید به معناى آن است که صدمه‏ ى مالى به شما مى‏ رسد

 • خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود

 • شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید.

 • به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

 • به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبت هایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.

 • با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس هایتان غلبه کنید.

 • با نامزد یا دوست تان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف های شما نمایان میشود.

 • به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .

 • یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول

 • اتومبیل واژگون میشود ولی شما جان سالم بدر میبرید : از رقیب بپرهیزید.

  • می شه تفسیرش کنید منم همچین خوابی دیدم

 • به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید.

 • به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

 • عالی بود…

 • عالی بود…

 • خیلی خوب وکامل بودممنون

 • سلام من خواب دیدم ک سوناتا میخرم تنها باهاش میچرخم

 • سلام. جامع و کامل بود . ولی بهتر است که ابتدا تعبیراتی را که امام صادق علیه السلام و ابن سیرین کرده اند را بیان کنید سپس تعابیر دیگران را .

 • انواع اتومبیلها مانند اتوبوس و سواری و غیره را زیر عنوان اتومبیل می‌آوریم اگر ببیند با اتوبوس به سفر می‌رود، دلیل آن باشد که آرزو دارد در اجتماعات حضور یابد و با احترام با او بر خورد شود، او خواستار زندگی غیر منزوی است و در این راه موفق می‌شود اگر ببیند نتوانست خودش را به اتوبوس برساند، دلیل آنست که جسما و روحا خسته است و توان همپایی با زندگی پر تلاش را ندارد، او می‌خواهد حضوری فعال در زندگی داشته باشد، اما دلایلی برای دلسردیش وجود دارد.

 • اگر ببیند سوار اتوبوس عوضی شد، تعبیر آنست که دچار تردید است و کاری را که در پیش دارد به درستی آن اطمینان ندارد، رفتن راه اشتباه با اتومبیل نیز چنین تعبیری دارد در توضیح این قسمت می‌توان گفت بخشی از شخصیت خواب بین در زندگی راهی را می‌پسندد که بخش دیگر وجودش آن را نمی‌پسندد اگر ببیند بر اتوبوس شلوغی سوار است، به حرفه ای سود آور اما جنجالی می‌پردازد که علی رغم سودی که عاید می‌آید از آن راضی نیست.

 • او در عرصه ای فعالیت خواهد کرد که پر از رقابت خواهد بود اگر ببیند که می‌خواست سوار اتوبوس شود اما پول بیلیت را نداشت، تعبیر آنست که به واقعیتهای زندگی بی توجه است و باید به حقایق بیشتر بپردازد تا خیالپردازی اگر ببیند توانست با اتوبوس خودش را به خانه برساند، نشانه آن است که خواب بین در طلب چیزی است که به آن می‌رسد و در حل و فصل مشکلات خود موفق می‌شود اگر درخواب اتومبیل خودش را ببیند، دلیل آنست که آدم خودبینی است و به خودش بیش از دیگران توجه دارد.

 • اگر ببیند جایی از اتومبیلش نقص پیدا کرده است عارضه ای ایجاد می‌شود، مثلا اگر چرخ اتومبیل خراب بود پای او دچار ناراحتی می‌شود اگر اتومبیل نو وشیکی در خواب ببیند، چنانچه اتومبیل متعلق به خودش نباشد به خواهر، همسر و یا معشوقه ای زیبا دلالت می‌کند اگر اتاق اتومبیلش را بی عیب و نقص ببیند، دلیل آنست که دچار کسالت روحی است و از لحاظ جنسی مشکلاتی دارد اگر ببیند چرخهای اتومبیلش را پر باد کرد دلیلش انست که خواب بین نیاز دارد میل جنسی خود را ارضا کند اگر ببیند بنزین اتومبیلش تمام شد و ایستاد.

 • اگر ببیند به هنگام رانندگی مقررات راهنمایی را نقص کرد، تعبیر آنست که از عاقبت کارهایی که انجام می‌دهد نگران است و با اطمینان خاطر کاری را که به آن دست زده است ادامه نمی‌دهد اگر ببیند با اتومبیل خود به سفر می‌رود و دیگری را به همراه دارد، تعبیر آنست که قصد تغییراتی در زندگی خود دارد و می‌خواهد ازدواج کند، اگر زن است قصد شوهر کردن دارد اگر ببیند با اتومبیل در پیاده روی رانندگی می‌کند، دلیل آنست که میل به اعمال آزار دهنده دارد و دلش می‌خواهد دیگران را بیازارد اگر ببیند اتومبیلی او را زیر گرفت، تعبیر آنست که از مورد تجاوز واقع شدن بیمناک است و این تصور باعث می‌شود در مقابل دیگران جبهه گیری کند

 • چون مدت زیادی نیست که حضور ماشین در زندگی انسان به صورت فعال در امده است و در این مدت کوتاه همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و آن را زیر سلطه خود در آورده است، به طور طبیعی در ناخود آگاه انسان نیز جای خاصی را اشغال کرده است و در تعابیر امروزی از رویا‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماشین در مجموع به هر چیزی می‌گوییم که موتوری باعث حرکت ان می‌شود و در تعبیرخوابهای امروزی با اندکی تغییر جای اسب، استر و شتر و… را می‌گیرد، به عنوان مثال تعبیر رویایی مانند افتادن از اسب می‌تواند با واژگون شدن اتومبیل برابری مند و هم مضمون باشد…

 • اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

 • اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

 • اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.

 • اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  خواب يك اتومبيل : خبرهاي با عجله فراوان براي شما فرستاده ميشود .
  شما يك اتومبيل داريد : يك هديه مهم دريافت ميكنيد.
  به تنهايي رانندگي ميكنيد : بزودي تغيير وضعيت كلي خواهيد داشت.
  به اتفاق خانواده در اتومبيل هستيد : بايد از خودتان در مقابل صجبتهايي كه درباره شما مي كنند دفاع كنيد.
  با معشوقتان در اتومبيل هستيد: بايد بيشتر بر هوسهايتان غلبه كنيد.
  با نامزد يا دوستتان در اتومبيل هستيد: نقطه ضعفهاي شما نمايان ميشود.
  به اتفاق اشخاص ديگر در اتومبيل هستيد: از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .
  يك تصادف اتومبيل : علامت رسيدن پول
  اتومبيل واژگون ميشود ولي شما جان سالم بدر ميبريد : از رقيب بپرهيزيد.
  به اتفاق دوستان در يك اتومبيل هستيد : بزودي به يك راز پي ميبريد.
  به اتفاق يك زن در اتومبيل هستيد : به واسطه يك رسوايي بدنام خواهيد شد

 • ا اينکه ماشينهاي سواري در جامعه زياد شده است و تغريبا اکثر افراد مي توان گفت از اين وسيله استفاده مي کنند ولي هنوز يک وسيله تجملاتي براي عده اي مي باشد

 • خواب دیدم ماشین مدل بالا سوار شدم و دارم رانندگی میکنم

 • خواب دیدم ماشین مدل بالا خریدم و زانندگی میکنم

 • خواب دیدم عموم با ماشین میخواست بره کیش ولی چون شلوغبودن من نرفتم سفر باهاشون تعبیریش چی هست

 • اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید، در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود. اگر هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف شد، دلالت برآن دارد که خوش گذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی یابد.

 • اگر دیدید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کردید، از رقابت و چشم و هم چشمی پرهیز می کنید.

 • اگر زن جوانی ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد، برای جلب حمایت فردی تلاش می کند، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

 • اگر سوار اتومبیل کسی شدید و او رانندگی میکرد، از نظر فکری با او همراه هستید یا او کنترل موضوعی که شما نیز در آن دخیل هستید را به عهده دارد.

 • اگر خواب‌ ببینید که‌ پشت‌ فرمان‌ اتومبیلی‌ نشسته‌اید و رانندگی‌ می‌کنید، چنین‌ خوابی‌ نشانه‌بلندپروازی‌، جاه‌طلبی‌ و توانایی‌تان‌ برای‌ عبور از یک‌ مرحله‌ زندگی‌تان‌ به‌ مرحله‌ بعدی‌ است‌. در صورت‌مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌، باید بررسی‌ کنید که‌ مسیر پیش‌ رویتان‌ هموار و صاف‌ بود یا ناهموار و پیچ‌ در پیچ‌.آیا رانندگی‌ راحتی‌ داشتید یا دشوار؟ به‌ این‌ ترتیب‌، در خواهید یافت‌ که‌ مسیرتان‌ در زندگی‌ به‌ سمت‌اهداف‌ تان‌ تا چه‌ حد آسان‌ و هموار می‌باشد. هم‌ چنین‌، بررسی‌ کنید که‌ آیا رانندگی‌ ماشین‌ را به‌ عهده‌داشتید یا کنار راننده‌ نشسته‌ بودید. این‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در زندگی‌تان‌، نقشی‌ فعال‌ به‌ عهده‌ دارید یافردی‌ هستید منفعل‌ و کنش‌پذیر.

 • اگر مسافر ماشین‌ باشید، یعنی‌ آگاهی‌ واطلاعات‌تان‌ در زندگی‌،آینده‌ای‌ خوب‌ و درخشان‌ عایدتان‌ می‌کند، به‌ خصوص‌، اگر اتومبیل‌ گران‌ قیمت‌ و مدل‌ جدید باشد.برخی‌ دیگر از معانی‌ و تعابیر اتومبیل‌ در خواب‌، به‌ شرح‌ زیر هستند: ـ اگر روی‌ صندلی‌ عقب‌ ماشین‌ نشسته‌ باشید، چنین‌ خوابی‌ نمایانگر آن‌ است‌ که‌ به‌ دیگران‌ اجازه‌می‌دهید که‌ در زندگی‌ به‌ شما امر و نهی‌ کنند، که‌ این‌ احتمالا ناشی‌ از کمبود اعتماد به‌ نفس‌ در شما است‌. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ ماشین‌ دیگری‌ کاملا به‌ ماشین‌ شما نزدیک‌ شده‌ و چیزی‌ نمانده‌ بود که‌ با شماتصادف‌ کند، به‌ این‌ معناست‌ که‌ سبک‌ زندگی‌، اعتقادات‌ و باورها و اهدافتان‌ با یکدیگر در تضاد هستند.

 • اگر خواب‌ ببینید که‌ ماشین‌ دیگری‌ با اتومبیل‌ شما برخورد کرد و تصادف‌ شدیدی‌ به‌ وجود آمد،یعنی‌ در تضاد شدید با رقیبی‌ هستید که‌ باید تا جای‌ ممکن‌ از او حذر نمایید. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ داخل‌ ماشینی‌ هستید که‌ دچار نقص‌ فنی‌ شده‌ است‌ و حرکت‌ نمی‌کند، یعنی‌لذتی‌ را که‌ توقع‌ دارید، نمی‌برید. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ داخل‌ ماشینی‌ در حال‌ پرواز هستید، یعنی‌ بر مشکلات‌ و گرفتاری‌های‌ فعلی‌زندگی‌تان‌، غلبه‌ خواهید کرد و به‌ اهداف‌ مورد نظرتان‌ دست‌ می‌یابید.

 • سلام درخواب دیدم با اتوبوس رانندگی میکنم خیلی راحت

  • پولدار شدی رفت

 • سلام خواب دیدم با ماشینم یهو پرواز کردم از روی آب و کوه ها یهو رفتم تو آب دوباره اومدم بیرون باز دوباره ماشین بال داشت و باهاش میپریدم اینور اونور ینی پرواز میکردم باز میومدم پایین و ماشینم خراب شد که مامانم اومد یه کاغذ بهم داد و دوباره ماشینم درست شد که دیدم دوباره پرواز میکنم که گفتم خوبه ماشینم دوباره درست شد ؟؟؟

  • موفقیت،به اهدافتان مرسید

 • سلام من خواب دیدم که ماشین پدرم رو روشن کردم و لی حرکت نکردم و پیاده شدم بعد یهو ماشین خود به خود حرکت کرد و افتاد تو یه دره کوچیک و آتیش گرفت ولی به هیچ کس آسیبی نرسوند ولی بعضی از فامیلهامون بودند و این حادثه رو دیدن بعدش پدرم نمی دونست و همش در مورد ماشینش با من صحبت می کرد که این کارها رو باهاش بکن و خونمون هم خیلی شلوغ بود..؟؟

 • سلام,من مادرم یکساله که فوت کرده وهیچوقت هم پشت ماشین نمینشسته,ولی هرکس خواب مادرم رو میبینه با ماشینه.این یعنی چی؟ولی خیلی خوب وسرحالو خودش رانندگی میکنه.ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • خواب دیدم با ماشین مدل بالایی رانندگی میکردم. در مسیر به شلوغی برخورد کردم. پیاده شدم بفهمم موضوع چیه . ولی وقتی به سراغ ماشینم برگشتم دیدم نیست. فهمیدم سوئیچ روی ماشین بوده و شخصی ماشین رو برده. تعبیرش چیه؟ نگرانم.

   • خواب دیدم مادر شوهرم که چمدین ساله مرده راننده گی میکنه خیلی سرعت نیره من با کلی اقوام شوهرم وپسرم هم داخل ماشین هستیم بعد من میگم خیلی سرعت میری وپیچیده میشیم تعبیرش چیه ممنون

 • سلام.خواب دیدم که همراه خانواده با ماشین در حال حرکت بودم.خواهر و مادرم عقب و من جلو و پدرم رانندگی میکرد.و کسی که خیلی دوستش دارم عقب کنار مادر و خواهرم نشسته بود و به من میگفت شیرینی بخر.و پس از مسافتی من پیاده شدم و آنها رفتند.تعبیرش چیست کمکم کنید

 • خواب دیدم برادر بزرگم یه ماشین مدل
  بالا سفید رنگ خریده واز درخانه اش داره میاره
  بیرون ومن جلو درب با حسودی همراه باوناراحتی میکنم

 • خواب دیدم برادر بزرگم یه ماشین مدل
  بالا سفید رنگ خریده واز درخانه اش داره میاره
  بیرون ومن جلو درب با حسودی همراه ونبااراحتی میکنم .تعبیر خواب چیست؟

 • سلام یکی از تعبیر هایی که خودم تجربه کردم جابه جایی منزل هست یکی دیگر هم دنبال زن بودن هست یا یک تحول کلی در انتظار هست خودم همش رو تجربه کردم زمان تعبیرش هم رو هم میتونید تو ساعات تعبیر خواب ببینید کی به وقوع میپیونده

 • در خواب دیدم با یگی از دوستان که در خواب ایشان صاحب تریلی بود جایی بودیم برای بارگیریه کانتینر ایشون

 • خواب دیدم ماشین نسبتا گران قیمتی که دارم را به پسر دائی خودم امانت دادم و او ماشین را به کارگرش داده و او با ماشین من چپ کرده و واژگونی باعث شده تا سقف و اطراف ماشینم آسیب دیده ولی ماشین قابل استفاده است.
  تعبیرش چیست؟

 • ش-ح سلام من خواب دیدم اومدم ماشینو تو پارکینگ پارک کنم یه جای بد پارک کردم اومدم پایین یک دفعه ماشین به حرکت در اومد توی حیاط پر بود از خاک از روی خاکها بالا و پایین میرفت یک دفعه متوقف شد و ماشین تمام دورو برش آسیب دید

 • سلام من توی خواب دیدم تویه یک برنامه تلویزیونی شماره عکس معشوقه ای که بهش نرسیدم روگفتم وماشین ۲۰۶برنده شدم

 • خواهرم خواب دیده پدرمون که در. قید حیات نیست برایم یه ماکسیمای نقره ای نو خریده ومیگه این برای برادرت هست میخوام براش ببرم هدیه بدم

 • سلام تورو خدا کمکم کنید بنده ساعت ۴ صبح خوابدیدم …..ما خونمون دوربین مداربسته داره وجلوی در رو میتونیم ببینیم در خواب دیدم در صفحه مانیتور ماشینم سر جاش نیست هرچقدر دقت کردم نبود هداسان لباسهایم را پوشیدم وبه جلوی درب رفتم اما ماشینم نبود دادزدم دزد دزد اما کسی نیومد برگشتم به ساختمان همین که وارد شدم یک کودک دیدم که در پله های اپارتمان ایستاده بودفتم اینجا چیکار میکنی گفت میخام برم بخابم اومدم بالا وارد خونه شدم متوجه یه نامه شدم که لای درب انداخته بودن متن نامه این بود تو خیلی خانوادهارو بدبخت کردی اقای زرنگ نامه رو پاره کردم اومدم جلو درب به همسایه ها گقتم زنگ بزنیم به ۱۱۰اما اوما گفتن نه صبر کم پیدا میشه بعد از خواب پریدم اگه کسی تعبیرشو میدونه کمکم کنه یاعلی….

 • سلام
  کسی برایم خواب دید ماشین برنده شدم
  تعبیرش چیست ؟؟؟

 • سلام

 • من چند وقیست خواب میبینم که سوار ماشین هستم و ترمز که میگیرم ماشین متوقف میشود ولی نه کامل حتی ترمز دستی هم که بکشم بازم کاملا متوقف نمیشود.تعبیرش چیست؟

 • چندین بار در خواب دیدیم که مشغول رانندگی هستم ولی هرچه ترمز میکنم ماشین کاملا متوقف نمیشو حتی ترمز دستی را هم کشیدم اما باز کامل متوقف نمیشود.تعبیرش چیست؟

 • ساعت 6صبح خواب دیدم برادرم که در زلزله بم مرده وقتی میخواست ماشینم را داخل منزل پارک کنه با سرعت اومد و به دیوارهای خونه برخورد کرد ماشین له شد و خودش زخمی شد

 • ااگر در خواب ببینیم کسی در حال شکاندن تمام شبشه های ماشین است و من هم در درون ماشین هستم تعبیرش چیست

 • اخه موقع امام جعفر صادق ماشین بوده?خب درس بنویسین

 • زمان امام صادق دگوری اصلا وسیله نقلیه نبوده .جز اسب و خر چیزی نبود.ای لعنت به هر چی اخونده که میان به اسم امام صادق تعبیر خواب میکنم

  • راست می گه واقعا حداقل اسم امام صادق روخراب نکنید

  • راست میگه حراق اسم امام صادق روخراب نکنید

 • سلام اگر در خواب ببینیم که مینی بوس قرمز رنگ که راننده ی ان یک دختر 14 15 ساله است بیاد و ماشین را در همان مکانی که وایساده بودم پارک کند و پیاده شود تعبیر ان چیست

 • منخواب دیدم شوهرم سوار ماشین پراید شده ماشین آورد توی پارکینگ ما ماشین مال ماست تعبیر اش چیسن

 • با سلام لطفا راهنمایی کنید خواب دیدم سوارریک ماشین گرانقیمت شدم با ترس رانندگی میکردم یواش یک جایی ایستادم تا ماشین به جایی نزنم پیاده شدم کمی انطرفتر یک دختر بچه خوشگل بود مثل اینکه احساس کردم بچه خودمه گفتم بهش بیا بدوییم سوار ماشین شیم که با هم دویدیم طرف ماشین تعبیرش چیست

 • خواب دیدم در حین رانندگی تصادف کردم سقف ماشینم فرو ریخت من جان سالم بدر بردم.وچند قمتر جلوتر دوباره تصادف کردم

 • با سلام . خواب دیدم با یک ماشین سفید که برادرم راننده اش بود در حال رفتن به سر خاک پدرمان هستیم . ولی در راه بخاطر اینکه در عقب باز بود ایستادیم و مجدد به مسیر ادامه دادیم .
  مچکر میشوم اگر تعبیرش را برایم بگویید

 • زمان امام صادق ماشین نبوده حداقل اسم امام صادق روخراب نکنید دوستان

  • صوفی
   ببخشید من دیشب خواب دیدم داداشم ماشینش فروخت که در واقعیت ماشین سفید 405داره ولی تو خواب زانتیا یا پژو پارس مشکی بود ولی مطمئنم رنگش مشکی شاید هم دودی پر رنگ بود لطفا برام تعبیر کنید منتظرم؟ممنون و سپاسگزارم

 • خواب دیدم ماشینم داخل آبی که نمی دانم دریا بود یا رودخانه بدون آن که کسی داخل آن باشد تعبیرش چیست

 • با سلام معشوقم این خواب را دیده تعبیرش چیه؟
  دیــشــب خــوابــتــو مــیــدیــدم دیــدم بــا هم رفــتــیــم یــه اتــوبــان هوا تــاریــڪــه اونــجــا مــنــو پــیــاده ڪــردے هوا هم ســرد بــود یــهو دیــدم دوتــا پــســر بــهم نــزدیــڪ مــیــشــن هر چــقــدر صــدات ڪــردم مــســعــود مــســعــود نــیــومــدے رفــتــے شــایــد ایــن آخــر ســال هم ایــنــجــورے دیــگــه تــمــوم مــیــشــه قــصــه مــنــو تــو هم

 • سلام
  من دوبار خوابه ماشین دیدم وخیلی هم نگرانم ممنون میشم تعبیرشو واسم بگید.
  یه شب نزدیکای صبح خواب دیدم که ماشینم که پژو پارسه لاستیکاش خیلی خراب وپوسیده شدتوخواب گفتم که من چندروزپیش لاستیکا رو عوض کردم چطور یه دفعه اینطوری خراب شدند.
  خواب دوم هم روز جمعه بعدازظهر بود دیدم پشت فرمون یه پیکان سفید نچندان خوب وتمیزم ویه خانم هم نشسنه صندلی عقب وباهاش داشتم حرف میزدم درحالی که ماشین ایستاده بود بعد که خواستم حرکت کنم دیدم یه دفعه باده تندی شد وروداشبوردی ماشین بلند شد و چسبید جلودیدم البته من اعتنایی هم نکردم ومشغوله دراوردن ماشین ازتوپاکینگ وبعدش حرکت شدم.

 • دیشب در خواب دیدم من ماشین میرونم و توی ماشین پر است معلمم هم هست

 • سلام من خواب دیدم دوستم سوار یه تراکتور و داره رانندگی میکنه و من هم سواد یکی؛ دوستم میخواست با تراکتور بده داخل شهر که من اعتراض کردم که شلوغه و من در رانندگی مهارت کافی ندارم و با همان تراکتور برگشتم
  ممنون میشم پاسخ بدید

 • خواب دیدم که یک ماشین برنده شدم

 • سلام من خواب دیدم یک ماشین برنده شدم

 • سلام خواب من با بقیه فرق داره؛ من خواب دیدم که یه ماشینی بدون سرنشین رد میشه ومن ایستاده بودمو با تعجب نگاه میکردم و‌ واقعا میخوام بدونم تعبیرش چیه؛ لطفا حتما زود جواب بدید.متشکرم.

 • سلام خواب دیدم که مادرم به من یک هدیه داد که وقتی باز کردم کارت ماشین بود و ماشین به نام برادرم بود
  میخواستم تعبیرش را بگید ممنون از پیجتون

 • سلام
  من خواب دیدم که از مادرم یک هدیه گرفتم و وقتی باز کردم دیدم یک کارت ماشین هست که به نام برادم هست
  میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه
  ممنون

 • سلام. خواب دیدم یه ماشین تازه خریدم دوستم اومده میخواییم سوار ماشین شیم اما من بش میگم اونقد تو رانندگی حرفه ای نیسم دوستم میگ من خوب بلدم بعدما ک میخواییم سوار ماشین شیم میبینیم سوئیچ ماشین نیس .تعبیر ش ب نظر شما چیه

 • سلام من خواب دیدم یه ماشین شاسی بلندسفیددارم

 • من خواب دیدم با ماشین مدل بالا رانندگی میکردم همراه مامانم بودم چند وقت همش خواب ماشین میبینم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم رانندگی بلد نیستم ولی پشت فرمون نشستم و رانندگی میکنم و میاشین خود به خود یه مسیری میرفت و من به عقب نگاه میگردم تا اینکه به مقصد رسیدم و به کمک یه اقایی ماشین رو نگه داشتیم

 • خواب دیدم رانندگی بلد نیستم ولی پشت فرمون نشستم و رانندگی میکنم و میاشین خود به خود یه مسیری میرفت و من به عقب نگاه میگردم تا اینکه به مقصد رسیدم و به کمک یه اقایی ماشین رو نگه داشتیم

 • خواب دیدم دارم یه سانتافه ازپدم میخرم

 • سلام خواب ماشین که به اسم شخصی در آمده باشه اونم ماشین خارجی تعبیر اون چی میشه ممنون راهنمایی کنید

 • سلام،خسته نباشید،من خواب دیدم دوستم ی ماشین جدید خریده،و من باهاش تصادف کردم جلو و عقب ماشین داغون شد ولی خودم سالم،وقتی اومدم پیشش دادو بیداد کرد ک من تازه این خریده بودم و یکی از اشناهای ما داشت نگا میکرد ک پیشش خجالت کشیدم

 • من در خواب دیدم یک زن ماشین من رامی راند تعبیرش چیست.

 • سلام خواب دیدم عمو هام ی تریلی قرمز خریدن ورفته بودند پمپ بنزین تا بنزین بزنند تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم به اتفاق همسرم بهش گفتم‌ماشین رو گجا کذاشتی گفت‌انجا پارکش کردم‌دیدم روی یک سکو بالاتر از سطح زمین جلو در بک خونه پارک کرده دبود ودیدم یک ماشبن کوچک هست گفتم‌ماشینت همینه ؟بعد رفتیم دنبال بچه مون که انگار به کسی سپرده بودیم بعد تو اون خونه که خونه خالم‌بود خ کتلت اوردن من یک دونه درشت برداشتم

 • سلام تعبیر خواب رانندگی کردن بالودر چیه؟

 • سلام من خواب دیدم که یه افرادی دنبالم هستند ومن ماشین رو با سرعت از تعمیرگاه در آوردم وبا سرعت تمام میرفتم ماشین هم رنگش نارنجی بود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.