تعبیر خواب دوچرخه | 36 تعبیر دیدن دوچرخه در خواب

تعبیر خواب دوچرخه

تعبیر خواب دوچرخه , تعبیر خواب دوچرخه سواری , تعبیر خواب دوچرخه سواری

خواب دوچرخه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم دوچرخه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دوچرخه می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب دوچرخه را مطالعه نمایید و متوجه شوید دوچرخه چه تعبیری دارد.

ممکن است برای تعبیر خواب خود نیاز به تعبیر خواب ماشین داشته باشید ، با کلیک بر روی لینک آبی می توانید این مطلب را نیز مطالعه نمایید.

تعبیر خواب دوچرخه از دید مولف

تعبیر خواب وسایل نقلیه ، نشان از مرحله عبور ما از سفر زندگی است

نوجوانی که دوچرخه ببیند ، امور روزمره زندگی است

دوچرخه سواری ، تلاش برای به نتیجه رسیدن یک هدف است

سوار بر دوچرخه بودن ، تکیه کردن انسان به توانایی هایش است

تعبیر خواب دوچرخه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن دوچرخه ، مسافر و مهمان است

سوار دوچرخه بودن ، انجام کاری سخت است

پشت دوچرخه کسی سوار بودن ، به دست آوردن موفقیت با کمک دیگران است

کسی پشت دوچرخه شما نشسته باشد ، کمک به دیگران است

دادن دوچرخه به کسی ، در اختیار گذاشتن امکانات برای دیگران است

گرفتن دوچرخه ، استفاده از امکانات دیگران است

دیدن دوچرخه در خواب برای یک نوجوان نشان دهنده امور روزمره او است یعنی اگر خوشحال بود و دوچرخه سواری می کرد خوشحال است در زندگی عادی و اگر ناراحت بود و یا زمین خورد همین اتفاق در زندگی اش رخ می دهد.

https://img.bisms.ir//2016/10/car-sleep

لوک اویتنهاو

دوچرخه داشتن در خواب ، مراقب دزدها باشید

تدوچرخه سواری در خواب ، ملاقات دزدکی است

آنلی بیتون

بالا رفتن از تپه با دوچرخه ، آینده ای خوب است

پایین رفتن از تپه با دوچرخه ، آینده ای بد است

خواب های معمول به همراه تعابیر

سلام و خسته نباشید من دو شب قبل خواب دیدم یک دوچرخه خیلی خیلی قشنگ فکرم کنم مشکی بود دستم هست ایستاده بودم و کمی جلوتر دو تا دختر خیلی زیبا ایستاده بودن کمی جلو رفتم اون دوتا هم کمی جلو امدن بهم رسیدیم خواستیم دوچرخه رو بزاریم پیاده بریم بعد از اینو دیگه یادم نمیاد ممنون ازشما

معنی خواب شما امور روزمره است و گذر از دوره جوانی و تلاش برای رسیدن به هدف است.برای رسیدن به هدف فکر کردن به جنش مخالف شما را از هدفتان دور می کند.

61 comments

 1. تمام‌ وسايل‌ نقليه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مرحله‌عبور ما از سفر زندگي‌ هستند.

 2. از آنجايي‌ كه‌دوچرخه‌ قبل‌ از ماشين‌ ساخته‌ شده‌ است‌، اين‌چنين‌ خوابي‌ مي‌تواند بيانگر برخي‌ از گرايشات‌ وتمايلات‌ نوجواني‌ شما باشد.

 3. اگر يك‌ نوجوان‌ هستيدو چنين‌ خوابي‌ ديده‌ايد، اين‌ خواب‌ مي‌تواند نشان‌دهنده‌ نحوه‌ زندگي‌ شما و امور روزمره‌ زندگي‌تان‌باشد.

 4. دوچرخه‌ سواري‌ در خواب‌ نشانه‌ وجود يك‌نياز و ضرورت‌ براي‌ تعادل‌ و سخت‌ كوشي‌ است‌ تابتوانيد با جد و جهد و سعي‌ فراوان‌ به‌ موفقيت‌ نايل‌شويد.

 5. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌نياز شما به‌ كمك‌ و دستياريست‌. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خواب‌ تان‌ را در نظر بگيريد

 6. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌نياز شما به‌ كمك‌ و دستياريست‌. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خواب‌ تان‌ را در نظر بگيريد

 7. سوار بودن بردوچرخه نشان از تکيه داشتن انسان به توانائي هاي خودش مي باشد.

 8. در حالتي ديگر معناي تنهائي و انزوا طلبي مي دهد

 9. اگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن دوچرخه در خواب تعبيري ندارد زيرا دنباله افکار و اعمال روزانه شما است ولي اگر سن دوچرخه سواري شما گذشته باشد و دوچرخه در خواب ببينيد مسافري براي شما مي رسد و يا مهماني يا يک خبر خانوادگي به شما مي دهند که مسلما بد نيست.

 10. . اگر در خواب ببينيد که خودتان سوار دوچرخه هستيد کاري مشکل انجام مي دهيد که انجام آن مستلزم دقت و هوشياري بسيار است، اگر ديديد دوچرخه سوار هستيد و ميرويد کاري آن چنان که گفته شد انجام ميدهيد که دور از محيط معمولي شما است و اگر سوار بوديد و مي آمديد در محدوده خودتان به اين مهم نائل مي گرديد

 11. اگر ديديد پشت دوچرخه کسي سوار هستيد با کمک ديگري موفقيت به دست مي آوريد و اگر ديديد کسي پشت دوچرخه شما نشسته اين شما هستيد که به ديگري کمک مي کنيد. اين در صورتي است که نترسيد.

 12. اگر ديديد پشت دوچرخه کسي سوار هستيد با کمک ديگري موفقيت به دست مي آوريد و اگر ديديد کسي پشت دوچرخه شما نشسته اين شما هستيد که به ديگري کمک مي کنيد. اين در صورتي است که نترسيد.

 13. اگر در خواب بترسيد نشانه ضعف شما است در مقابل آن کار. اگر دوچرخه متعلق به شما باشد و به ديگري بدهيد امکان در اختيار او قرار مي دهيد و اگر دوچرخه از ديگري گرفتيد از کمک و امکانات ديگران استفاده ميبريد.

 14. آقای احمدی

  چرج ها نمايانگر گردش زمان و روزگارند و تقارن چرخ ها تعادل اميال شما است با حوادثي که اتفاق مي افتد و چنان چه يکي از چرخ هاي دوچرخه خراب باشد گوياي اين است که تعادل در کارهاي شما نيست.

 15. لوک اويتنهاو مي گويد :
  دوچرخه
  داشتن آن : مراقب دزدها باشيد
  دوچرخه سواري : ملاقات دزدکي

 16. اگر خواب ببينيد با دوچرخه از تپه بالا مي رويد ، نشانة آينده اي درخشان است .

 17. اگر خواب ببينيد با دوچرخه از تپه بالا مي رويد ، نشانة آينده اي درخشان است . و اگر ببينيد با دوچرخه از تپه اي سرازير مي شويد ، نشانة نزديك شدن بدبختي به شماست و از دست دادن نام نيك

 18. تمام‌ وسايل‌ نقليه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مرحله‌عبور ما از سفر زندگي‌ هستند. از آنجايي‌ كه‌دوچرخه‌ قبل‌ از ماشين‌ ساخته‌ شده‌ است‌، اين‌چنين‌ خوابي‌ مي‌تواند بيانگر برخي‌ از گرايشات‌ وتمايلات‌ نوجواني‌ شما باشد. اگر يك‌ نوجوان‌ هستيدو چنين‌ خوابي‌ ديده‌ايد، اين‌ خواب‌ مي‌تواند نشان‌دهنده‌ نحوه‌ زندگي‌ شما و امور روزمره‌ زندگي‌تان‌باشد. دوچرخه‌ سواري‌ در خواب‌ نشانه‌ وجود يك‌نياز و ضرورت‌ براي‌ تعادل‌ و سخت‌ كوشي‌ است‌ تابتوانيد با جد و جهد و سعي‌ فراوان‌ به‌ موفقيت‌ نايل‌شويد. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌نياز شما به‌ كمك‌ و دستياريست‌. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خواب‌ تان‌ را در نظر بگيريد. آيا درحالي‌ كه‌ سوار دوچرخه‌ بوديد، از مسيري‌ بالامي‌رفتيد و يا پايين‌ مي‌آمديد. همچنين‌ به‌ تعابيرماشين‌، جاده‌ و سفر مراجعه‌ نماييد.

 19. منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن دوچرخه در خواب تعبيري ندارد زيرا دنباله افکار و اعمال روزانه شما است ولي اگر سن دوچرخه سواري شما گذشته باشد و دوچرخه در خواب ببينيد مسافري براي شما مي رسد و يا مهماني يا يک خبر خانوادگي به شما مي دهند که مسلما بد نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان سوار دوچرخه هستيد کاري مشکل انجام مي دهيد که انجام آن مستلزم دقت و هوشياري بسيار است، اگر ديديد دوچرخه سوار هستيد و ميرويد کاري آن چنان که گفته شد انجام ميدهيد که دور از محيط معمولي شما است و اگر سوار بوديد و مي آمديد در محدوده خودتان به اين مهم نائل مي گرديد. اگر ديديد پشت دوچرخه کسي سوار هستيد با کمک ديگري موفقيت به دست مي آوريد و اگر ديديد کسي پشت دوچرخه شما نشسته اين شما هستيد که به ديگري کمک مي کنيد. اين در صورتي است که نترسيد. اگر در خواب بترسيد نشانه ضعف شما است در مقابل آن کار. اگر دوچرخه متعلق به شما باشد و به ديگري بدهيد امکان در اختيار او قرار مي دهيد و اگر دوچرخه از ديگري گرفتيد از کمک و امکانات ديگران استفاده ميبريد. چرج ها نمايانگر گردش زمان و روزگارند و تقارن چرخ ها تعادل اميال شما است با حوادثي که اتفاق مي افتد و چنان چه يکي از چرخ هاي دوچرخه خراب باشد گوياي اين است که تعادل در کارهاي شما نيست.

 20. لوک اويتنهاو مي گويد :

  دوچرخه

  داشتن آن : مراقب دزدها باشيد

  دوچرخه سواري : ملاقات دزدکي

 21. اگر خواب ببينيد با دوچرخه از تپه بالا مي رويد ، نشانة آينده اي درخشان است . و اگر ببينيد با دوچرخه از تپه اي سرازير مي شويد ، نشانة نزديك شدن بدبختي به شماست و از دست دادن نام نيك .

 22. خواب دعوا و درگیری با یک نفر

 23. خیلی ممنون از لطفتون

 24. راستش من تو خواب دیدم دارم دوچرخه میرونم که یه سگ سیاه جلوم ظاهر میشه من از کنارش میگذرم و کاری باهام نداره فقط دنبالم میا وسط راه ماشین میزنه بهش و میمیره اگه ممکنه تعبیرش کنین نتونستم تعبیر دوچرخه و سگ سیاهو به هم ربط بدم خواهش میکنم زود باشه

 25. لطفا تعبیرخواب تردمیل را هم بگوئید.خواب دیدم یکی از دوستانم بهم یک تردمیل داد.

 26. سلام،من خواب ديدم دوچرخه خريديم من وهمسرم،من خيلي عصباني و قاطي هستم.همين.ممنون ميشم تعبيرشوبهم لطف كنيد و بگيد

 27. خواب دیدم خونه دایم اینا بار بردم منتظر بودم که بازم بار ببرم از اونجا یهو ماشین خود ب خود حرکت کرد بعد رفتن یکم راه فهمیدم من به ماشین گاز میدم فرقی نمیکنه به حالش نگه داشتم دیدم زیر ماشینم یه دوچرخه هستش که اون داره راه میبره ماشینمو

 28. ديدن تميز و نو كردن دوجرخه كهنه و قديمي
  ولي سوار نشدم در خواب

 29. ﺳﻼﻡ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻩ اﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎﻱ ﻛﻮﭺ ﻣﻦ ﺩاﺭﻡ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺭاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ اﻳﻢ و ﺩﺭ ﻭﺳﻄ ﺭاﻩ ﺗﭙﻬﻬﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ اﻳﻢ و ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ اﺯ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﭘﻴﺶ اﻭﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﻢ

 30. مولف گوید :

  سوار بودن بردوچرخه نشان از تکیه داشتن انسان به توانائی های خودش می باشد.

  در حالتی دیگر معنای تنهائی و انزوا طلبی می دهد

  ودر جائی دیگراهل حال بودن و عشق سرخوشی

 31. تمام‌ وسایل‌ نقلیه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مرحله‌عبور ما از سفر زندگی‌ هستند. از آنجایی‌ که‌دوچرخه‌ قبل‌ از ماشین‌ ساخته‌ شده‌ است‌، این‌چنین‌ خوابی‌ می‌تواند بیانگر برخی‌ از گرایشات‌ وتمایلات‌ نوجوانی‌ شما باشد. اگر یک‌ نوجوان‌ هستیدو چنین‌ خوابی‌ دیده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ نحوه‌ زندگی‌ شما و امور روزمره‌ زندگی‌تان‌باشد. دوچرخه‌ سواری‌ در خواب‌ نشانه‌ وجود یک‌نیاز و ضرورت‌ برای‌ تعادل‌ و سخت‌ کوشی‌ است‌ تابتوانید با جد و جهد و سعی‌ فراوان‌ به‌ موفقیت‌ نایل‌شوید. عده‌ای‌ معتقدند که‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌نیاز شما به‌ کمک‌ و دستیاریست‌. پس‌ لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خواب‌ تان‌ را در نظر بگیرید. آیا درحالی‌ که‌ سوار دوچرخه‌ بودید، از مسیری‌ بالامی‌رفتید و یا پایین‌ می‌آمدید. همچنین‌ به‌ تعابیرماشین‌، جاده‌ و سفر مراجعه‌ نمایید.

 32. سلام. لطفاً تعبیر خواب منرا بگید.
  من درحال دوچرخه سواری تو کشور ترکیه بودم توجاده که هوا هم نسبتان تاریک بود مسیری را رفتم وموقع برگشتن مراقب بودم راه را گم نکنم.
  ومسیر اول سربالا بود بعد سرپایین .در راهبا نوجوانی از اقوام نزدیک یکدفعه هم صحبت شدم.لطفان دقیقتر برا توضيح بدهید

 33. سلام. لطفاً تعبیر خواب منرا بگید.
  من درحال دوچرخه سواری تو کشور ترکیه بودم توجاده که هوا هم نسبتان تاریک بود مسیری را رفتم وموقع برگشتن مراقب بودم راه را گم نکنم.
  ومسیر اول سربالا بود بعد سرپایین .در راهبا نوجوانی از اقوام نزدیک یکدفعه هم صحبت شدم.لطفان دقیقتر برا توضيح بدهید

 34. قاسم.م.خیر

  سلام. لطفاً تعبیر خواب منرا بگید.
  من درحال دوچرخه سواری تو کشور ترکیه بودم توجاده که هوا هم نسبتان تاریک بود مسیری را رفتم وموقع برگشتن مراقب بودم راه را گم نکنم.
  ومسیر اول سربالا بود بعد سرپایین .در راهبا نوجوانی از اقوام نزدیک یکدفعه هم صحبت شدم.لطفان دقیقتر برا توضيح بدهید

 35. قاسم.م.خیر

  نخیر اولین باره

 36. نخیر اولین باره

 37. من خواب دیدم که من و برادرم مسابقه با دوچرخه دادیم بغد که رفتیم دکان برا خرید یکی از دوچرخه ها نبود بعد چند تا از دوستام دیدم که گفتن چته گفتم دوچرخه نیستش رفتن دنبال دوچرخه گشتن

 38. ديدن تميز و نو كردن دوجرخه كهنه و قديمي

 39. سلام،من خواب ديدم دوچرخه خريديم من وهمسرم،من خيلي عصباني و قاطي هستم.همين.ممنون ميشم تعبيرشوبهم لطف كنيد و بگيد

 40. لطفا تعبیرخواب تردمیل را هم بگوئید.خواب دیدم یکی از دوستانم بهم یک تردمیل داد.

 41. خیلی ممنون از لطفتون

 42. با سلام ممنون میشم تعبیر خواب من رو هم بگین
  خواب دیدم با دوچرخم دارم میرم آرایشگاه بعد از برگشتنم دیدم دوچرخم رو دزدین و هی دنبالش میگشتم اونقدرا که از هول و ترسم که الآن چیکار کنم از خواب یهو پریدم

 43. مادرم خواب دبده که من دوچدخه سواربودم وماشین به پشت دوچرخه من بسته بوده که بعدش بریم خونه عمم که باهاشون بریم مشهد

 44. مادرم خواب دبده که من دوچدخه سواربودم وماشین به پشت دوچرخه من بسته بوده که بعدش بریم خونه عمم که باهاشون بریم مشهد

 45. آریا برزگری

  من درخواب با پدرم به مغازه دوچرخه فروشی رفته بودیم تابرای من دوچرخه بخریم ونخریدیم

 46. سلام من خواب دیدم دوچرخه سواری میکنم توو خیابون تقریبا شلوغ اول ب کمک یه اقایی اما بعدش جووری یاد گرفتم ک با سرعت توو خیابونا میروندم حتی بدون‌ دست و فوق العاده احساس رهایی میکردم نوجوون هم نیستم

 47. سلام من خواب دیدم دوچرخه سواری میکنم توو خیابون تقریبا شلوغ اول ب کمک یه اقایی اما بعدش جووری یاد گرفتم ک با سرعت توو خیابونا میروندم حتی بدون‌ دست و فوق العاده احساس رهایی میکردم نوجوون هم نیستم

 48. من خواب دیدم دوچرخه از دستم رها شد ورفت افتاد رو یک کسی که خواب بود

 49. خواب دیدم دوچرخه از دستم ول شد ورفت تو خیابان بالا یک جوانی که خواب بود افتاد

 50. خواب دیدم از یه جاده مثل جاده چالوس که پیچ و سربالاییه تندی داشت با ماشینه سانتافه گاز دادم وباسرعت از همه ماشینها سبقت گرفتم و به یه استراحتگاه رسیدم و اونجا پارک کردم و رویه تخت نشستم و در همین حین یکی دوتا از همکارامم با خانواده و ماشیناشون اومدن اونجا .ولی دیگه به جایه ماشینم،یه دوچرخه کورسی که به چرخاش نگاه میکردم و همه جاشو وارسی میکردم رو دیدم دارم .حس میکردم دوچرخه جنسه خوبی داره و خارجیه.

 51. خواب دیدم که سوار یه دوچرخه قرمزم از خونه مون تا کلاس با دوچرخه میرم اخر میرم به کلاس میرسم.تعبیر کلیش چی میشه

 52. سلام من خواب دیدم درمهمانی هستم ومهمان های زیادی وجود دارد تعبیرش لطفا .
  مرسی

 53. محمد حسین

  سلام. من خواب دیدم با خانواده رفته بودیم یه جایی که دوچرخه ی من هم اونجا بود. بعد من سوار دوچرخه شدم و فهمیدم چرخ عقب کم باده و ترمز هم نداره. واسه همین از یکی پرسیدم که کجا میشه چرخ را باد کرد که اون فرد ادرسه یه ساختمان دو طبقه را داد. من هم رفتم سمت او ساختمان که از یه سرپایینی شدید و طولانی گذشتم و چون ترمز نداشتم خیلی با استرس اومدم پایین و بعد رفتم اون ساختمان و چرخ را باد کردم و بعدش رفتم یه ساندویچ سفارش دادم. ناگفته نمونه من چند ساله دوچرخه سوار نشدم. میشه تعبیرش را بگید؟

 54. سلام خواب دیدم دو ردیف دوچرخه نو هرردیف حدود چهار تا دوچرخه تو حیاط خلوت خونه داریم نمیدونستم چطور اومدن اونجا یعنی چی؟

  • بی اس ام اس

   احتمالا تصمیمات مهمی در زندگی گرفته اید و پیشرفت در زندگی در راه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.