تعبیر خواب انجيل

تعبیر خواب انجيل | تعبیرخواب انجيل | tabire khab

تعبير خواب انجيل,تعبير خواب كتاب انجيل,تعبير خواب انجيل خوردن,تعبير خواب انجيل سياه,تعبير خواب درخت انجيل,تعبیر خوردن انجیل در خواب,تعبیر خواب دیدن کتاب انجیل,تعبیر خواب چیدن انجیل

تعبير خواب انجيل , تعبير خواب كتاب انجيل , تعبير خواب انجيل خوردن

خواب انجيل یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم انجيل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب انجيل می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب انجيل را مطالعه نمایید و متوجه شوید انجيل چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انجيل از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب خواندن انجیل ، خود رای بودن است

تعبیر خواب انجيل از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب کتاب انجیل ، زندگی سالم و درست است

تعبیر خواب مخالفت کردن با تعالیم انجیل ، مقاومت در برابر وسوسه است

تعبیر خواب انجيل | انجيل در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 8 عدد

  • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود

  • اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد.

  • اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

  • خواب کتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .

  • اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانة آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد

  • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خودراي شود. اگر بيند از كتاب انجيل همي خواند، دليل كند از آن كساني كه از ملت عيسي باشند، خير اندك بدو رسد. اگر از بر مي خواند، دليل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسايان شود.

  • تعبیر خواب مخالفت کردن با تعالیم انجیل ، مقاومت در برابر وسوسه است

  • تعبیر خواب کتاب انجیل ، زندگی سالم و درست است

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.