تعبیر خواب ترازو

تعبیر خواب ترازو | تعبیرخواب ترازو | tabire khab

تعبیر خواب ترازو,تعبير خواب دیدن ترازو,تعبیر خواب وزنه ترازو,تعبیر خواب سنگ ترازو,تعبیر خواب خرید ترازو,تعبیر خواب کشیدن ترازو,تعبیر  دیدن ترازو در خواب,تعبیر خواب ترازو و قضاوت,تعبیر خواب ترازو نو,تعبیر خواب ترازو بزرگ,تعبیر خواب ترازو کوچک

تعبیر خواب ترازو , تعبير خواب دیدن ترازو , تعبیر خواب وزنه ترازو

شوید ترازو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ترازو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ترازو ، قاضی است

تعبیر خواب کفه ترازو ، سمع و شنیدن قاضی است

تعبیر خواب سنگ های ترازو ، عدل و داد است

تعبیر خواب ترازو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب شکستن عمود ترازو ، مردن قاضی است

تعبیر خواب ترازو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب یکسو کردن ترازو ، رهایی قاضی از عذاب دوزخ و جهنم است

تعبیر خواب ترازو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن ترازو ، ترس از بازخواست و اجرای عدالت است

تعبیر خواب سنگ های ترازو ، نقاط ضعف و قوت ما هستند

تعبیر خواب ترازو هر چه بزرگتر باشد ، ترس بیشتر و خطای بزرگتر است

تعبیر خواب ترازو خیلی بزرگ ، حادثه ای بزرگ است

تعبیر خواب ترازو کوچک که در دست ما جا می گرفت ، جسارت و گستاخی است

تعبیر خواب ترازو | ترازو در خواب دیدن | تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.