نام دیگر مارچوبه

مارچوبه را بشناسید

مارچوبه. [ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) مارگیاه است و آنرا به عربی هلیون گویند. دفع سموم جانواران گزنده و مار و عقرب کندمارچوبه. (برهان ) (از ناظم الاطباء). نام دوائی که به عربی هلیون گویند و در کشف نوشته که گیاهی است دفع زهر مار و کژدم کند و هم گره گره بصورت مار بود. (از غیاث ) (از آنندراج ) (از جهانگیری ). نام دوائی است کهمارچوبه به عربی هلیون نامند و رستنیی است به شکل مار که آنرا پخته بخورند.

مارچوبه را بشناسید

مارچوبه , خواص مارچوبه , مضرات مارچوبه , فواید مارچوبه

مارچوبه را بشناسید

مارچوبه(از انجمن آرا). کندی گوید آن بیخ نبات است که به هیأت ستبر بود و منبت او در کوه است از کوههای اصفهان و ظاهر او به زردی مایل بود و میان او سفید بود و طعم او به طعم خشخاش ماند و در آن اندک شیرینی بود.مارچوبه (ترجمه ٔ صیدنه ). اسم فارسی هلیون است . (فهرست مخزن الادویه ). هلیون که به پارسی مارچوبه گویند.

مارچوبه را بشناسید

مارچوبه , خواص مارچوبه , مضرات مارچوبه , فواید مارچوبه

مارچوبه را بشناسید

مشخصات: مارچوبهگیاهی است چند ساله به ارتفاع 5/1 متر، برگهای آن سبز رنگ و صاف هستند، ساقه ی مارچوبه سبز، صاف، بدون کرک . بدون تیغ و خار است. رویش این گیاه و جوانه زدنش از اوایل بهار است ومارچوبه گلهای سبز یا زرد آن در اوایل تابستان ظاهر می شوند. میوه ی مار چوبه نیز به رنگ قرمز می باشد.

مارچوبه را بشناسید

مارچوبه , خواص مارچوبه , مضرات مارچوبه , فواید مارچوبه

مارچوبه را بشناسید

مارچوبه را می توان بصورت مختلف مصرف کرد . باید مارچوبه را با کمی آب و حرارات کم در ظرف های ضد زنگ پخت و تقریبا نیمه خام آنرا برداشت . مارچوبهآب مارچوبه را دور نریزید و از آن برای سوپ استفاده کنیدمارچوبه زیرا دارای ویتامین و املاح می باشد . وقتیکه مارچوبه می خرید دقت کنید تازه باشد .
شاخه های مارچوبه تازه راست و نرم بوده و نوک آن نباید باز شده باشد و مارچوبهاگر فلسهای نوک آن باز باشد نشانه این است که گیاه مدت زیادی مانده و کهنه شده است .

مارچوبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.