جملات ارسطو

جملات شنیدنی ارسطو

جملات شنیدنی ارسطو

اس ام اس | جملات ارسطو | ارسطو جملات ارسطو Aristotle • ذهن فرهیخته، ذهنی است که بتواند اندیشه‌ای را بدون پذیرفتن آن در سر بپروراند • جملات ارسطو Aristotle • عشق، حواس را از دیدن عیبها منع می کند • جملات ارسطو Aristotle • انسان واقعی کسی است که از کمک کردن به دیگران احساس رضایت می کند، اما از اینکه کسی به او کمک کند خجل و شرمسار می شود، زیرا نیکی کردن به دیگران نهایت ایثار و بزرگواری است و کمک...

ادامه مطلب

سری جدید جملات با مفهوم و زیبای ارسطو

سری جدید جملات با مفهوم و زیبای ارسطو

اس ام اس | جملات ارسطو | ارسطو جملات ارسطو Aristotle • معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش • جملات ارسطو Aristotle • دوستی میوه دیر رسی است • جملات ارسطو Aristotle • اعتقادی که به زور به دست بیاید ارزشی ندارد • جملات ارسطو Aristotle ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

سخنان ارسطو

سخنان ارسطو

سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • مناعت بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است • • • سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند • • • سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند • • • سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

جملات زیبای ارسطو

جملات زیبای ارسطو

جملات ارسطو جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • • بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند • • • جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • • هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد • • • جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • • هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند • • • جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle ادامه مطلب ...

ادامه مطلب