گلچین زیباترین شعر در مورد اسم زینب

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم زینب

شعر در مورد اسم زینب شعر در مورد اسم زینب ,شعر درباره اسم زینب,شعر برای اسم زینب,شعر در باره اسم زینب,شعر با اسم زینب,شعر درمورد اسم زینب,شعر در مورد اسم زینب,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد آمدن محرم

گلچین زیباترین شعر در مورد آمدن محرم

شعر در مورد آمدن محرم شعر در مورد آمدن محرم ,شعر در مورد ماه محرم,شعری در مورد ماه محرم,شعر کودکانه در مورد ماه محرم,شعر کوتاه در مورد ماه محرم,شعر ترکی در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد رمی جمرات

گلچین زیباترین شعر در مورد رمی جمرات

شعر در مورد رمی جمرات شعر در مورد رمی جمرات ,شعر درباره رمی جمرات,شعر برای رمی جمرات,شعر در باره رمی جمرات,شعر با رمی جمرات,شعر درمورد رمی جمرات,شعر با کلمه رمی جمرات,شعر با …

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر ,شعر در مورد پدر سنگ قبر,شعر در مورد پدر روی سنگ قبر,شعر درباره پدر برای سنگ قبر,شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر,شعر در باره سنگ قبر پدر,شعر درباره پدر روی سنگ قبر,شعر درباره پدر سنگ قبر,شعر سنگ قبر در مورد پدر مادر,شعر درباره سنگ قبر پدر,شعر در مورد سنگ قبر پدر,شعر درباره ی سنگ قبر پدر,شعر پدر برای سنگ قبر,شعر پدر برای سنگ مزار,شعر ترکی پدر برای سنگ قبر,شعر درباره پدر برای سنگ قبر,شعر در مورد پدر برای سنگ قبر,شعر پدر روی سنگ قبر,شعر پدر روی سنگ قبر,شعر پدر بر سنگ قبر,شعر پدر جهت سنگ قبر,شعر پدر برا سنگ قبر,شعر پدر سنگ مزار,شعری برای سنگ مزار پدر,شعر ترکی برای سنگ مزار پدر,اشعار ترکی برای سنگ قبر پدر,شعر ترکی سنگ قبر پدر,شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر,شعر ترکی قشقایی برای سنگ قبر پدر,شعر درباره پدر روی سنگ قبر,شعر در مورد پدر سنگ قبر,شعر در مورد پدر روی سنگ قبر,شعر در باره سنگ قبر پدر,شعر در وصف پدر روی سنگ قبر,شعر زیبا برای پدر روی سنگ قبر,شعر روی سنگ قبر پدر و مادر,شعر روی سنگ قبر برای پدر,شعر ترکی روی سنگ قبر پدر,شعر های روی سنگ قبر پدر,اشعار پدر روی سنگ قبر,شعر پدر بر روی سنگ قبر,شعر بر روی سنگ قبر پدر,شعر پدر برای روی سنگ قبر

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پدر برای سنگ قبر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چون نامه عمر ما به هم پیچیدند بردندبه میزان عمل سنجیدند

بیشاز همه کس گناه ما بود ولی مارا به ولایت علی بخشیدند

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد پدر سنگ قبر

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

سایه اش همچون پناهی بود رفت شانه هایش تکیه گاهی بود رفت

شادی ما بود دیدار رخش شادی ما یک نگاهی بود رفت

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد پدر روی سنگ قبر

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

ز گورستان گذر کردم کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند نه دولتمند برد از یک کفن بیش

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم هم پدر بالای سر هم سایه بانی داشتیم

ای صد افسوس به اعلا رفت و ما تنها شدیم بعد مرگش العجب ماتم سرایی داشتیم

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

این که خفته است در این مرقد پاک پدر خوب و فداکار من است

طلب مغفرت از درگه حق بهر او روز و شبان کار من است

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در باره سنگ قبر پدر

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درباره پدر روی سنگ قبر

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شانه اش مارا پناهی بود و رفت شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد شادی ما یک نگاهی بود و رفت

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر درباره پدر سنگ قبر

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

ای پدر ای عارف نیکو خصال                          ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون               چون تو گوهر کم دهد از خود برون

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر سنگ قبر در مورد پدر مادر

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود هم تاج سرم بود همی بال و پرم بود

هرجا که ز من نام ونشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر درباره سنگ قبر پدر

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

افسرده نمیخواست دل فرزند و همسر افسوس فلک کرد پر از غم جگر ما

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد سنگ قبر پدر

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند بس گوهر قیمتی که در سینه توست

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره ی سنگ قبر پدر

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر پدر برای سنگ قبر

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر پدر برای سنگ مزار

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما

مگر آن روز که درخاک شود منزل ما

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر ترکی پدر برای سنگ قبر

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود

تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر پدر روی سنگ قبر

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

سالی گذشت و ما همه محزون آن شبیم

کز داغ جانگداز فراقت به سر زدیم

پدر به وسعت بیکران دریای مهر تو

در خون نشسته و در غم شناوریم

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر پدر بر سنگ قبر

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم

بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر پدر جهت سنگ قبر

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر پدر برا سنگ قبر

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

خواهید که مرا سوی نگارم ببرید

پیوسته به زیر این شعارم ببرید

با مهر حسین آمده ام من به جهان

با یاد حسین از این دیارم ببرید

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر پدر سنگ مزار

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست

پیاپی عشق یزدان در دل اوست

خوشا آن کس که بعد ترک دنیا

بهشت جاودانی منزل اوست

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعری برای سنگ مزار پدر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

اگر یار گران بودیم رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم

شما با خانمان خود بمانید(بدانید) که ما تا مهربان بودیم رفتیم

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر ترکی برای سنگ مزار پدر

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

با موهای سپیدش پاکی قدومش

در جذبه محرابی گستره وسیع جنت بود

صفای وجودش سنگینی سکوتش

نجابت و غرورش با زمزمه کلامش

و ما فقط (پدر –مادر ) می خواندیمش

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

اشعار ترکی برای سنگ قبر پدر

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

چه شب ها تا سپیده در کشیدی ندای یاعلی یارب کشیدی

بخاب آرام پدر جان در مزارت که پایان شد تمام درد هایت

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر ترکی سنگ قبر پدر

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران لیک ما غمزده هر لحظه به یادت هستیم

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست عجل تیشه ای بود که شد باعث ویرانی ما

آن که در خاک سیه داد سرو سامانت کاش میخورد غم بی سرو سامانی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر ترکی قشقایی برای سنگ قبر پدر

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

سایه اش مارا پناهی بود و رفت

شان مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غم های ما بیشتر شد

شادی ما یک نگاهی بود و رفت

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

ای رهگذر دان گنج وفا خفته در اینجا آتشکده مهرو صفا خفته در اینجا

دریای خروشان محبت گل ایثار ای رهگذران (مادر-پدر)ماخفته در اینجا

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر در مورد پدر سنگ قبر

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی

سلیمان گر شوی آخر اسیر گور می گردی

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر در مورد پدر روی سنگ قبر

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر در باره سنگ قبر پدر

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

تو را من چشم در راهم شبا هنگام

گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر در وصف پدر روی سنگ قبر

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود زرخسار تو بود ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر زیبا برای پدر روی سنگ قبر

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت بخیر خاطرات در باغ فردوس برین مسرور باد

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر روی سنگ قبر پدر و مادر

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

پدر جان یاد آن شبها که مارا شمع جان بودی میان نا امیدی هاچراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یک سر رنج و سختی بود بنازم همتت بابا تا که بودی صبور و مهربان بودی

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر روی سنگ قبر برای پدر

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

پدرم بارش باران خدا بود

پدرم جلوه پیمان و صفا بود

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر ترکی روی سنگ قبر پدر

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

پدرم روی ماهت روح و روان بود مرا

مهر تو قوت تن قوت جان بود مرا

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر های روی سنگ قبر پدر

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

پدر با تو بودن همیشه پر معناست

بی تو روح گرفته تنهاست

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

اشعار پدر روی سنگ قبر

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

ای دریغا رادمرد لطف و رحمت در گذشت

نخبه شوق و تلاش و همت در گذشت

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

رو زگاریست که ما حال پریشان داریم

در غم مرگ پدر دیده گریان داریم

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر بر روی سنگ قبر پدر

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

ای خاک تیره پدر مارا عزیز دار

این نور چشم ماست که در بر گرفته ای

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر پدر برای روی سنگ قبر

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود

تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

قلبم شده غمخانه زهجران تو بابا (مادر)

فکرم شده همواره پریشان تو بابا

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر در مورد پدر سنگ قبر

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

رفت از سر ما سر در ما تاج سر ما

زحمت کش و مظلوم خدایا پدر ما

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد پدر روی سنگ قبر

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

مرگ توفان بلا نیست نسیمی ست وزنده از جانب بهشت

تا روح عطر آگین پدر را در امـتـداد خنکـای آرام شـب

برای ضیافت صبحی دیگر تطهیر کند

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

رفتی ولی مهر و وفایت ماندنی شد

همیشه در دل ما، خاطراتت خواندنی شد

 یقین هرگز نگردد، زحمت و رنجت فراموش

ترا رحمت، که راهت، رهنمای زندگی شد

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر در باره سنگ قبر پدر

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

گوهر یکدانه ام ، ای نازنین بابای خوب

تا ابد نامت درون سینه پنهان می کنم

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر درباره پدر روی سنگ قبر

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

پدر جـان ترک ما کردی و رفتی

جهان را در نوا کـردی و رفتی

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر درباره پدر سنگ قبر

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

صد بار خدا مرثیـه خوان کرد مرا

در بوتـه ی صبر امتحان کرد مرا

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر سنگ قبر در مورد پدر مادر

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

بزرگی ، رهبـری از دست ما رفت

گلی از گلشن امید ما رفت

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر درباره سنگ قبر پدر

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

هرگز نشکست پشتم از هیچ شکست

جز مرگ پدر که نیمه جان کرد مرا

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

کاروان ما عجب بی کاروان سالار شد

صبر بر مرگ پدر بر ما بسی دشوار شـد

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر درباره ی سنگ قبر پدر

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

ای پــدر رفتی ولی حالا زمان آن نبود

گفته بودی می روم ما را همی باور نبود

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر پدر برای سنگ قبر

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی پدر

خاطراتش را در این غمخانه مهمان می کنم

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر پدر برای سنگ مزار

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

ای پدر با تو چه گفتند که خاموش شدی

نازنینا چه خبر شد که کفن پوش شدی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر ترکی پدر برای سنگ قبر

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

دریــغ و آه از درد جــدایــی

صفای زندگی بابای ما رفت

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

ز هجرانت پدر جان اشکباریم

زمرگت جان بابا بیقراریم

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

دلا دیدی که آخر پدرم رفت

عزیز و مونس غم پرورم رفت

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر پدر روی سنگ قبر

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

چهل روز است پدر را ندیدیم

گل لبخند از رویش نچیدیم

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر پدر روی سنگ قبر

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

غم نادیدن تو بار گران است هنوز

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

شعر پدر بر سنگ قبر

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به

خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر پدر جهت سنگ قبر

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

چو پروانه اگر بال وپرم

ولی شمع شب تارم پدر بود

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر پدر برا سنگ قبر

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پدر

من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر پدر سنگ مزار

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

پدر ای آیت عشق

گل خوشبوی باغ اشنایی

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

شعری برای سنگ مزار پدر

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم

به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر ترکی برای سنگ مزار پدر

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار

ای پدر بر سنگ نامت نقش بستن زود بود

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

اشعار ترکی برای سنگ قبر پدر

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

همیشه مونس ویاورم پدرم

به وقت رنج غمخوارم پدر بود

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 8 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.