اشعار فاضل نظری ؛ درباره عشق و زندگی و دوست

اشعار فاضل نظری ؛ درباره عشق و زندگی و دوست

اشعار فاضل نظری در این مطلب از سایت تفریحی جسارت گزیده ای از بهترین اشعار فاضل نظری را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم.در ادامه توضیحاتی در مورد این شاعر گرانقدر و …

گلچین زیباترین شعر در مورد رنجش

گلچین زیباترین شعر در مورد رنجش

شعر در مورد رنجش شعر در مورد رنجش ,شعر درباره رنجش,شعر برای رنجش,شعر در باره رنجش,شعر با رنجش,شعر درمورد رنجش,شعر با کلمه رنجش,شعر با کلمه ی رنجش,شعری در مورد رنجش,شعری درباره رنجش,شعر …

گلچین زیباترین اشعار شهریار

گلچین زیباترین اشعار شهریار

اشعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی,شعر شهریار حیدر بابا,شعر شهریار عاشقانه,شعر شهریار ترکی حیدر بابا,شعر شهریار ترکی خان ننه,شعر شهریار ترکی,شعر ترکی حیدر بابا شهریار,شعر ترکی شهریار مادر,شعر ترکی شهریار,شعر شهریار حیدر …

شعر در مورد تلاش و کوشش

شعر در مورد تلاش و کوشش,شعری در مورد تلاش و کوشش,شعر درباره تلاش و کوشش,شعری درباره تلاش و کوشش,شعر درباره ی تلاش و کوشش,شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش,شعر حافظ در مورد تلاش و کوشش,شعری درمورد تلاش کوشش,شعری درباره ی تلاش و کوشش,شعر در وصف تلاش و کوشش,شعر تلاش و کوشش,شعر درباره تلاش و کوشش,شعر برای تلاش و کوشش,شعری درباره تلاش و کوشش,شعر در مورد تلاش و کوشش,شعر درباره ی تلاش و کوشش,شعر راجع به تلاش و کوشش,شعر در باب تلاش و کوشش,شعری در مورد تلاش و کوشش,شعر در رابطه با تلاش و کوشش,شعری درباره ی تلاش و کوشش,شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش,شعر حافظ در مورد تلاش و کوشش,شعر تلاش کوشش,شعری درمورد تلاش کوشش,شعر تلاش,شعر تلاش و کوشش,شعر تلاش بیهوده,شعر تلاش حافظ,شعر درباره تلاش,شعر درباره تلاش و کوشش,شعر برای تلاش و کوشش,شعر کودکانه تلاش,شعر نو تلاش,شعر درمورد تلاش وکوشش,شعری درباره تلاش و کوشش,شعر در مورد تلاش و کوشش,شعر درباره ی تلاش و کوشش,شعر راجع به تلاش و کوشش,شعر در باب تلاش و کوشش,شعری در مورد تلاش و کوشش,شعر در رابطه با تلاش و کوشش,شعر درباره تلاش بیهوده,شعر درمورد تلاش بیهوده,شعری درمورد تلاش بیهوده,شعر در وصف تلاش بیهوده,شعر درباره تلاش و برنامه ریزی,شعر درباره تلاش و پشتکار,شعر در مورد تلاش و موفقیت,شعر در مورد تلاش,شعر در مورد تلاش و همت,شعری درباره ی تلاش و کوشش,شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش,شعر حافظ در مورد تلاش و کوشش,شعر تلاش کوشش,شعر کودکانه درباره تلاش,شعر نو در مورد تلاش,شعری درمورد تلاش کوشش,شعر درباره ی تلاش وکوشش,یک بیت شعر درمورد تلاش وکوشش

شعر در مورد تلاش و کوشش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تلاش و کوشش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برو کار می کن ، مگو چیست کار

که سرمایه جاودانی است کار

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر در مورد تلاش و کوشش

مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعری در مورد تلاش و کوشش

ز کوشش ، به هر چیز خواهی رسید

به هر چیز خواهی کماهی رسید

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر درباره تلاش و کوشش

برو کارگر باش و امیدوار

که از یأس ، جز مرگ ناید به بار

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعری درباره تلاش و کوشش

گرت پایداری است در کارها

شود سهلْ پیش تو دشوارها

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره ی تلاش و کوشش

نابرده رنج ، گنج، میسّر نمی شود

مزد آن گرفت ـ جان برادر ـ که کار کرد

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش

صرف بی کاری مگردان روزگار خویش را

پرده ی روی توکّل ساز ، کار خویش را

زاد همراهان در این وادی نمی آید به کار

پر کن از لَخت جگر، جیب و کنار خویش را

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر حافظ در مورد تلاش و کوشش

چیست از این خوب تر، در همه آفاق ، کار

دوست به نزدیک دوست ، یار به نزدیک یار

دوست بر دوست رفت ، یار به نزدیک یار

خوش تر از این در جهان ، هیچ نبوده است کار

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعری درمورد تلاش کوشش

یک روز ز بند عالم ، آزاد نیَم

یک دم زدن از وجود خود ، شاد نیَم

شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جهان هنوز استاد نیم

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعری درباره ی تلاش و کوشش

اندیشه مکن به کارها در ، بسیار

کاندیشه بسیار ، بپیچانَد کار

کاری که به رویت آید ، آسان بگذار

ور نتوانی به کاردانان بسپار!

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر در وصف تلاش و کوشش

اهل همت رخنه در سد سکندر می کنند

این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر تلاش و کوشش

به آب روی همت، خاک را زر می توان کردن

غلط کردم که عمر خویش صرف کیمیا کردم

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر درباره تلاش و کوشش

کار اکسیر کند همت ذاتی، «صائب»

خاک در دست، زر و سیم شود حاتم را

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر برای تلاش و کوشش

هرکه چون صائب قدم بر کرسی همت نهاد

می تواند تاج رفعت از سر کیوان گرفت

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعری درباره تلاش و کوشش

در سد سکندر بتوان رخنه فکندن

گر داعیه همت مردانه زند موج

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر در مورد تلاش و کوشش

ما به همت، سرخ رویی را به دست آورده ایم

خشک از دریا برآید پنجه مرجان ما

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر درباره ی تلاش و کوشش

معنی توفیق غیر از همت مردانه چیست

انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر راجع به تلاش و کوشش

به زور جذبه توفیق و پایمردی همت

چو برق و باد ز رطل گران رکاب گذشتیم

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در باب تلاش و کوشش

به هر کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بود، گل دسته گردد

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعری در مورد تلاش و کوشش

ز همت، کارهای صعب آسان می شود «لامع»

درست است اینکه هر جوینده ای یابنده می باشد

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در رابطه با تلاش و کوشش

پریشانی نتابد پنجه ارباب همت را

که گرگ ار مرده باشد باز، جلد او سپر گردد

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعری درباره ی تلاش و کوشش

از شکست از کار نفتد هرکه صاحب همت است 

تیغ جوهردار چون بشکست خنجر می شود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش

کوه نتواند شدن سدِ رهِ مقصود مرد

همت مردان برآرد از نهادِ کوه، گَرد

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر حافظ در مورد تلاش و کوشش

همت من دست اگر از آستین بیرون کند

آسمان باشد کمان حلقه بر بازو مرا

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر تلاش کوشش

رهین منت و مهمان خوان این و آن تا کی

غلام همت خود باش و فکر زندگانی کن

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعری درمورد تلاش کوشش

همت عالی ز فلک بگذرد

مرد به همت ز ملک بگذرد

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر تلاش

سنگ ره، آب است اگر همت قوی است

سیل را پست و بلند جاده چیست

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر تلاش و کوشش

همت انسان چو گردد زورمند

هرچه خواهد آفریند بی گزند

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر تلاش بیهوده

هرکه را عالی است همت او

هر دو عالم شده است نعمت او

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر تلاش حافظ

ای بار خدا به حق هستی

شش چیز مرا مدد فرستی

ایمان و امان و تندرستی

فتح و فرج و فراخ دستی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درباره تلاش

از در خویش خدایا به بهشتم مفرست

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره تلاش و کوشش

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر برای تلاش و کوشش

صحبت حور نخواهم، که بود عین قصور

با خیال تو اگر با دگری پردازم

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر کودکانه تلاش

واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر نو تلاش

به همت ار، نشوی در مقام خاک مقیم

مقام خویش بر اوج علا توانی کرد

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر درمورد تلاش وکوشش

از همت بلند به دولت توان رسید

آری به فیل صید نمایند فیل را

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعری درباره تلاش و کوشش

همت من پشت پا بر عالم باقی زده است

چیست دنیا تا به چشم اعتبار آید مرا

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر در مورد تلاش و کوشش

از صدف کم نتوان بود به همت زینهار

چون دهی باز کنی، گوهر شهوار طلب

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره ی تلاش و کوشش

به چشم هرکه ز همت گشاده شد «صائب»

فضای چرخ بود چون دل بخیلان، تنگ

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر راجع به تلاش و کوشش

همت ما بود عالی، ورنه در روز ازل

حاصل کونین را در دامن ما ریختند

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در باب تلاش و کوشش

شبنم خود را به همت می برم بر آسمان

در کمین جذبه خورشید تابان نیستم

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعری در مورد تلاش و کوشش

در آن وادی که من طرح شکار افکنده ام «صائب»

به دام عنکبوتان صید عنقا می توان کردن

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در رابطه با تلاش و کوشش

به هیچ نرسد هرکه همتش پست است

پر شکسته خس و خار آشیانه شود

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر درباره تلاش بیهوده

کمند همت ما چین به خود نمی گیرد

به هر شکار محال است سر فرود آریم

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر درمورد تلاش بیهوده

از همت بلند بدین مرتبت رسید

هرگز به مرتبت نرسد مردم دنی

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری درمورد تلاش بیهوده

همت بلند دار که نزد خدا و خلق

باشد به قدر همت تو اعتبار تو

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در وصف تلاش بیهوده

آدمی است از پی کاری بزرگ

گرنکند ، اوست حماری بزرگ

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر درباره تلاش و برنامه ریزی

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاراند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر درباره تلاش و پشتکار

از درس و کتاب، کار من راست نشد

شاگردی روزگار استادم کرد

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر در مورد تلاش و موفقیت

از درشتی ناید این‌جا هیچ کار

هم به نرمی سرکند از غار مار

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در مورد تلاش

اسب لاغرمیان به کار آید

روز میدان، نه گاو پرواری

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در مورد تلاش و همت

امروز تخم کار

که فردا مجال نیست

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعری درباره ی تلاش و کوشش

با روی تو گر چشم مرا کار افتد

آری همه کارها به مردم افتد

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش

وقتی می شود دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی

که یا دل های کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟

یا مدام برای نبودنت، 

برای خط زدنت

 تلاش می کنند؟!

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر حافظ در مورد تلاش و کوشش

تو نیستی

بهانه های کوچک خوشبختی نیستند

تو نیستی

من نیستم

در نبود تو-

لبخندهای کاغذی آلبوم

غرق شدند

در بارانِ بی دریغ اشک

تا سپاس گزار تو باشم

که به اندازه ی یک غریق نجاتِ غریبه

تلاش نکردی

برای گرفتن من

از آب گل آلود

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر تلاش کوشش

هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که

کسی که دوستش داری

هیچ تلاشی برای نگه داشتنت نکند

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر کودکانه درباره تلاش

تلاش نکن که زندگی را بفهمی

زندگی را زندگی کن!

تلاش نکن که عشق را بفهمی

عاشق شو

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر نو در مورد تلاش

 تلاش او کنی جز خود نه بینی

تلاش خود کنی جز او نیابی

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعری درمورد تلاش کوشش

 یاران تلاش تازگی لفظ می کنند

صائب تلاش معنی بیگانه می کند

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر درباره ی تلاش وکوشش

 گفتمش در جستجوی کیستی؟

در تلاش تار و پوی کیستی؟

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

یک بیت شعر درمورد تلاش وکوشش

 تلاش فطرت دون غیرخودنمائی نیست

دماغ آبله آماس دوست میباشد

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر کار و کوشش

 تلاش کعبه تحقیق ترک اقبالست

بتار سبحه نبافی ردای احرامم

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر درباره ی تلاش و کوشش

 تلاش مقصد دیدار حیرتست اینجا

بمهر آئینه باید رساند طومارم

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر درباره کار و کوشش

 حلقه ئی زد نور تا گردید چشم

از تلاش جلوه ها جنبید چشم

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر جوششی و کوششی و پیوندی

 زفکر ما و من جستن تلاش تند می خواهد

مکن تکلیف طبع این مصرع زورآزمائی را

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

در مورد شعر جوششی و کوششی و پیوندی

 تلاش ما چو سحر شبنم حیا پرداخت

عرق شد آینه آخر نفس گداخته را

شعر در مورد تلاش و کوشش

 خاک صد صحرا زدی آب از عرقهای تلاش

راه جولان هوس کامی نکردی گل چرا

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر در مورد کار و کوشش

 تا کی شود جنون نفسی فارغ از تلاش

بسته است زندگی کمر ما بکین ما

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعری در مورد تلاش و کوشش

 جهانی در تلاش آبرو ناکام می میرد

نمیداند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودش

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر در مورد سعی و کوشش

 تلاش خلق که انجام اوست خاکشدن

برنگ اشک تری میچکد از آغازش

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر کودکانه در مورد تلاش و کوشش

 ابراز چه تلاش اینهمه سامان عرق داشت

کاینه چکید از نمد خورده فثارش

شعر در مورد تلاش و کوشش

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 1 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.