گلچین زیباترین شعر در مورد دکتر چمران

گلچین زیباترین شعر در مورد دکتر چمران

شعر در مورد دکتر چمران شعر در مورد دکتر چمران ,شعری در مورد شهید چمران,شعر در باره شهید چمران,شعری درباره شهید چمران,شعر درباره ی شهید چمران,شعر دکتر چمران,شعر شهید دکتر چمران,شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد قانون

گلچین زیباترین شعر در مورد قانون

شعر در مورد قانون شعر در مورد قانون مداری ,شعر در مورد قانون مداری,شعر کودکانه در مورد قانون مداری,شعری در مورد قانون مداری,شعر در باره قانون مداری,شعر کوتاه در مورد قانون مداری,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد گفتگو

گلچین زیباترین شعر در مورد گفتگو

شعر در مورد گفتگو شعر در مورد گفتگو ,شعر در مورد گفتگو با خدا,شعر درباره گفتگو,شعر درباره گفتگو باخدا,شعر درباره ی گفتگو با خدا,شعر گفتگو با خدا,شعر گفتگو با خدا خلیل جوادی,شعر …

شعر در مورد پل صراط

شعر در مورد پل صراط ,شعر درباره پل صراط,شعر برای پل صراط,شعر در باره پل صراط,شعر با پل صراط,شعر درمورد پل صراط,شعر با کلمه پل صراط,شعر با کلمه ی پل صراط,شعری در مورد پل صراط,شعری درباره پل صراط,شعری برای پل صراط,شعر درباره ی پل صراط

شعر در مورد پل صراط

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پل صراط برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خواهی ز پل صراط آسان گذری

نان ده به جهانیان که نان از همه به

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

شعر در مورد پل صراط

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

بندند باز بر سر دوزخ پل صراط

هر کس ازو گذشت مقیم جنان شود

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر درباره پل صراط

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

از صراط المستقیم شرع پا بیرون منه

تا توان از پل گذشتن، نگذرد رهبر ز آب

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر برای پل صراط

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

جماعتی گذرند از پل صراط چو سیل

که بار خلق به گردن کشیده اند امروز

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر در باره پل صراط

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

گشته است در میانه روی عمر ما تمام

ما از پل صراط همین جا گذشته ایم

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر با پل صراط

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

از صراط المستقیم شرع، پا بیرون منه

تا توانی کرد فردا از صراط آسان گذار

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر درمورد پل صراط

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

پس بر صراط شرع روان گرد و هوش دار

زیرا که هست زیر صراط آتش سقر

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعر با کلمه پل صراط

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

آنکه او نیکست بدهیمش نعیم

بگذرانیم از صراط مستقیم

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعر با کلمه ی پل صراط

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

هست خاموشی بهشت با نعیم

رو چو خاموشان صراط مستقیم

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعری در مورد پل صراط

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

هرکه نگزیند صراط مستقیم

در عذاب آخرت باشد مقیم

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعری درباره پل صراط

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

عشق معنی صراط عشاق است

عشق صورت رباط عشاق است

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعری برای پل صراط

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

هر که بگذارد صراط آید به درگاه بهشت

من نمی بینم بهشت و بیش رفتم صد صراط

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر درباره ی پل صراط

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

چو سیل پل شکن از کوه سر فرود آرد

بیوفتد پل و در زیر پل بمانی پست

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعر در مورد پل صراط

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

ای سالک صراط سوی، راست کار باش

کان رفت در بهشت که در خط استواست

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر درباره پل صراط

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

مد صراط و وضع ترازو و طی ارض

هول حساب و قول شفاعت گزار چیست؟

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر برای پل صراط

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم

در قیامت بر صراطت جای تشویشست و بیم

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر در باره پل صراط

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

صراط راست که داند در آن جهان رفتن؟

کسی که خو کند اینجا به راست رفتاری

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر با پل صراط

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

و آن کس که از صراط بلرزید پای او

در خواری و عذاب ابد جاودان شود

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر درمورد پل صراط

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

پس پشت کردی جحیم و صراط

چو از هستی خویش کردی عبور

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر با کلمه پل صراط

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

گرهمی خواهی چو من دیدار یارو وصل دوست

جهدکن تا بر صراط عشق باشی مستقیم

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر با کلمه ی پل صراط

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

از صراط المستقیم شرع پوشیدن نظر

با دو چشم بسته تنها در بیابان ماندن است

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعری در مورد پل صراط

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

در حشر از صراط سبکبار بگذرد

هر کس مرا به دوش به میخانه می برد

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعری درباره پل صراط

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

راه نجات جز ره باریک شرع نیست

از ورطه صراط هم اینجا گذر کنید

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعری برای پل صراط

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

بردار بار از دل مردم که از صراط

هر کس گرانترست سبکتر کند گذار

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر درباره ی پل صراط

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

روز بلبل نامه بر پند ای حکیم

کن نظر همچون صراط المستقیم

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر در مورد پل صراط

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

رشته ما دان صراط مستقیم

پیش ما آن رشته می باشد مقیم

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر درباره پل صراط

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

خزان خیره پشیمان شود ز کرده خویش

چنانکه بد کنشان بر صراط روز حساب

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر برای پل صراط

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

وز تیغ ها گذشت به باریکی صراط

لیکن بسی درازتر از روز واپسین

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در باره پل صراط

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

اگر بسان بشر حشر وحش کردندی

به نیم چشم زدن کردی از صراط گذر

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر با پل صراط

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

حساب عشق و کتابست عشق و عشق ترازو

صراط عشق و نجاتست عشق و عشق ندامت

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر درمورد پل صراط

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

این دل سرگشته خود را جستجو کی میکند

عمر شد سوی صراط الله رو کی میکند

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر با کلمه پل صراط

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

جذب یک راهه صراط المستقیم

به ز دو راه تردد ای کریم

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با کلمه ی پل صراط

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شده است نقد قیامت مرا از پیریها

عصا صراط من و عینک است میزانم

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری در مورد پل صراط

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

از صراط المستقیم عقل بیرون رفته اند

زه نمی گیرد به خود، زورین کمان عاشقان

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعری درباره پل صراط

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

به روز حشر سبک از صراط می گذرد

به دوش هر که نهادند بار درویشی

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعری برای پل صراط

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

اگر روحت ز آلایش سلیم است

رسیدن در صراط المستقیم است

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر درباره ی پل صراط

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

آنک دارد بر صراط اول گذر

هست او از قول پیغمبر عمر

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر در مورد پل صراط

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

بر امید آنکه یابم روز حشر

بر صراط از آتش دوزخ برات

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر درباره پل صراط

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

یاد کن زانکه نهی پا به صراط

یا به اندوه روی یا به نشاط

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر برای پل صراط

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

بر مسلمانان پل دریا شوم

باز بر فرعون اژدها شوم

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در باره پل صراط

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

صراط مستقیم من طریق نعمت الله است

به عمر خود نمی گردم سر موئی ز راه خود

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با پل صراط

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

بر صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر درمورد پل صراط

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

اگر خواهی گذشتن از صراط آسان شود بر تو

قدم بیرون منه زنهار از راه صواب اینجا

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر با کلمه پل صراط

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

گذشتن از صراط آسان شود روز جزا بر تو

اگر صائب ز روی احتیاط اینجا نهی پا را

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر با کلمه ی پل صراط

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

عجز این نشأه، توانایی آن نشأه بود

از صراط آن گذر در است، که لنگ است اینجا

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعری در مورد پل صراط

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

در صراط المستقیم عشق، عقل خرده بین

در دل شب راه در ریگ روان گم کرده ای است

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعری درباره پل صراط

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

از صراط المستقیم عشق پا بیرون منه

شد بیابان مرگ صائب هر که چشم از جاده بست

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعری برای پل صراط

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

گر خوشی جویی، در آن کن احتیاط

تا رسی مردانه زان سوی صراط

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره ی پل صراط

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

گر ترا هست ای دل زیر و زبر

بر صراط و آتش سوزان گذر

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

 شعر در مورد پل صراط

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

بشد تازیان تا سر پل دمان

به زه بر نهاده دو زاغ کمان

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر درباره پل صراط

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

از صراط المستقیم شرع پا بیرون منه

چون گسست از رشته سوزن زود خود را گم کند

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر برای پل صراط

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

کجی نبود صراط المستقیم عشق را صائب

به قدر پیچ و تاب رهرو این ره پیچ و خم دارد

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در باره پل صراط

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

بهشت و دوزخ ما هجر و وصل آن پسر باشد

صراط مردم باریک بین موی کمر باشد

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر با پل صراط

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

موجه ای از ریگ صحرایت صراط المستقیم

رشته ای از تار و پود جامه ات حبل المتین

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر درمورد پل صراط

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

هزار بار به یک روز عقل را ز صراط

به قعر دوزخ نفس و هوا فرو فکنم

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر با کلمه پل صراط

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

راه صراط تیزتر از تیغ پیش او

دوزخ به زیر او در و او می رود ز بر

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با کلمه ی پل صراط

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

چون صراط المستقیمت هست تا کی ز ابلهی

دیده در فحشاء و دل در بغی و منکر داشتن

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعری در مورد پل صراط

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

کعبه حاجات کز حاجت گشاده بر درش

از دو عالم صد طریق و صد صراط و صد سبیل

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعری درباره پل صراط

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

هر نفس بوی دل آید از صراط المستقیم

تا نگویی عشق ره رو را که راه آورد کو

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعری برای پل صراط

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

پل بر زبر محیط قلزم بستن

راه گردش به چرخ و انجم بستن

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر درباره ی پل صراط

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

از لب خاموش طوفان جنون را ساحلم

این حباب بی نفس پل بست جیحون مرا

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر در مورد پل صراط

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

چراغ پیریم آخر باشک یاس شد روشن

زگرد سیل دادم سرمه چشم حلقه پل را

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر درباره پل صراط

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

پیر گشتی با هجوم گریه باید ساختن

سیل این صحرا همه در حلقه چشم پل است

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر برای پل صراط

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

زیر پا دیدم از نشاط مپرس

مژه پل گشت و نای و نوش گذشت

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر در باره پل صراط

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

پل گذشتن عمر است قامت پیری

اقامت تو به پشت حباب دشوار است

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر با پل صراط

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

(بیدل) از جمعیت دل بی نیاز عالمم

گوهر از یک قطره پل بستن زدریا درگذشت

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر درمورد پل صراط

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

آسان شمر از ورطه تشویش گذشتن

گر زیر قدم آبله ئی پل شده باشد

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر با کلمه پل صراط

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

بتدبیر ازین بحر نتوان گذشت

شکستیست گر موج ما پل کند

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر با کلمه ی پل صراط

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

چه سیل است یارب دم تیغ او

که چون بگذرد از سرم پل کند

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعری در مورد پل صراط

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

بساط جهان جای آرام نیست

چرا کس وطن بر سر پل کند

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعری درباره پل صراط

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

پرآسان است ازین دریا گذشتن

زپشت پا اگر پل میتوان کرد

شعر در مورد پل صراط

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 8 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.