گلچین زیباترین شعر در مورد تمشک

گلچین زیباترین شعر در مورد تمشک

شعر در مورد تمشک شعر در مورد تمشک ,شعری در مورد تمشک,شعر درباره تمشک,شعری درباره تمشک,شعر نو درباره تمشک,شعر تمشک,شعر نو تمشک,شعر با تمشک,شعر در مورد تمشک,شعر درباره تمشک,شعر برای تمشک,شعر از …

گلچین اشعار عاشقانه محسن نظری

گلچین اشعار عاشقانه محسن نظری

اشعار محسن نظری اشعار محسن نظری ، اشعاری از محسن نظری ، شعر محسن نظری ،اشعار عاشقانه محسن نظری ، مجموعه اشعار محسن نظری،شعر از محسن نظری،شعر های محسن نظری , زیباترین …

شعر بغض | 73 شعر در مورد بغض عاشقانه و گریه

شعر بغض | 73 شعر در مورد بغض عاشقانه و گریه

شعر در مورد بغض در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از شعر در مورد بغض برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه …

شعر در مورد نفاق

شعر نفاق,شعر در مورد نفاق,شعر درباره نفاق,شعری در مورد نفاق,شعر درباره ی نفاق,شعری نفاق,شعری درباره نفاق,شعری در مورد نفاق,شعری درباره ی نفاق,شعر برای نفاق,شعر در باره نفاق

شعر در مورد نفاق

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نفاق برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دلت چه شد که از آن شور و اشتیاق افتاد ؟
چه شد که بین تو و من چنین نفاق افتاد ؟
زمان به دست تو پایان من نوشت آری
مسیر واقعه این بار ، از این سیاق افتاد

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر نفاق

بیش از آن شوق که من با لب ساغر دارم

لب ساقی به دعاگویی من مشتاق است

بعد یک عمر قناعت دگر آموخته‌ام

عشق گنجی است که افزونی‌اش از انفاق است

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد نفاق

ازخداشاکربودمردفقیر
گردهدقوتش لب نانی فطیر
خم مشوپیش توانگرهمچوطاق
تانگردی یاربااهل نفاق

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

دیدن غیر تو نفاق بود
من نه مرد نفاق و تزویرم

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

پرکندگی از نفاق خیزد
پیروزی از اتفاق خیزد

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

از گردش افلاک و نفاق انجم
سر رشته کار خویشتن کردم گم

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شاه را بی نفاق طاعت کن
به قبولی ازو قناعت کن

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

تا بکی گیرم عیار صحبت اهل نفاق
اتفاق دوستان چون سبحه دلکوبم بس است

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

زمین طینت ما نیست کینه خیز نفاق
بآب آتش یاقوت کرده اند خمیر

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

از نفاق دوستان (بیدل) اگر رنجت رسد
تا توانی ترک صحبتها گرفتن کین مگیر

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

همصحبتان ببازی شطرنج سرخوش اند
تا نگذرد مزاج نفاق از سر مصاف

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق
آن که او عالم سر است بدین حال گواست

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ
طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

دوستان چون از نفاق آگنده اند
آستین بر دوستان خواهم فشاند

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر نفاق

جهان موافق مهر تو است مگذارش
که کینه ورزد با چون منی ز روی نفاق

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد نفاق

کدام نوش که در وی نهفته نیشی نیست؟
نفاق بیشتر از دوستان شود پیدا

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر درباره نفاق

زنهار که از خانه برون پا نگذاری
پر خار نفاق است همه راهگذرها

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعری در مورد نفاق

از نفاق دوستان، دشمن گوارا می شود
مرهم خاری که رو پنهان نماید سوزن است

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر درباره ی نفاق

در مجالس حرف سرگوشی زدن با یکدگر
در زمین سینه ها تخم نفاق افشاندن است

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعری نفاق

گرد نفاق روی زمین را گرفته است
در هیچ دل صفای محبت نمانده است

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعری درباره نفاق

گر چنین خواهد دواندن ریشه در دلها نفاق
التیام جوهر (و) شمشیر بر هم می خورد

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد نفاق

صد بیابان در میان دارند زهاد از نفاق
گرچه در پهلوی هم چون سبحه صددانه اند

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری درباره ی نفاق

صلح ارباب نفاق است پی جنگ دگر
زره خویش نهان زیر قبا ساخته اند

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر برای نفاق

صفای سینه ز اهل نفاق چشم مدار
شب سیاه درونان سحر نمی دارد

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در باره نفاق

صائب اگر چه با تو دم از دوستی زند
زهر نفاق می چکد از چشم اخترش

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر نفاق

نیست آب صافی خاطر روان در جوی خلق
می چکد زهر نفاق از گوشه ابروی خلق

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر در مورد نفاق

از نمک تجدید زخم کهنه هم می کنند
این نفاق آلودگان گردند اگر جویای هم

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر درباره نفاق

چشم زمانه سیر نمی گردد از نفاق
تا خلق توتیا نکنند استخوان هم

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعری در مورد نفاق

درین ستمکده صائب به غیر داغ نفاق
چه گل ز صحبت احباب می توان چیدن؟

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر درباره ی نفاق

اندریشان تافته هستی تو
از نفاق و ظلم و بد مستی تو

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعری نفاق

دل همی گوید کزو رنجیده ام
وز نفاق سست می خندیده ام

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعری درباره نفاق

یک دو پندش داد طوطی بی نفاق
بعد از آن گفتش سلام الفراق
خواجه گفتش فی امان الله برو
مر مرا اکنون نمودی راه نو
خواجه با خود گفت کین پند منست
راه او گیرم که این ره روشنست
جان من کمتر ز طوطی کی بود
جان چنین باید که نیکوپی بود

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعری در مورد نفاق

گوید آری نه ز دل بهر وفاق
تا نگویندش که هست اهل نفاق

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعری درباره ی نفاق

صدق نگر بی نفاق وصل نگر بی فراق
طاق طرنبین و طاق طاق شوم کان رسید

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر برای نفاق

با غیر جنس اگر بنشیند بود نفاق
مانند آب و روغن و مانند قیر و قار

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در باره نفاق

جان و سر تو که بگو بی نفاق
در کرم و حسن چرایی تو طاق

شعر نفاق

هزار نقش وفاقم نمود ظاهر بخت
ولیک باطن خود ساده از نفاق نکرد

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر در مورد نفاق

کس مبیناد از نفاق اختلاط عقل و حس
داغ این ظلمی که ما را از تو تنها کرده اند

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر درباره نفاق

تشنه کام یاس مردیم از تگ و تاز نفاق
آخر از خون مروت کرد ما را سیر جنگ

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری در مورد نفاق

ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق
هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر درباره ی نفاق

به دشمن می گریزم از نفاق دوستان صائب
که خار پا گوارا کرد بر من زخم سوزن را

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعری نفاق

از نفاق خصم پنهان می کشم صائب ملال
ورنه دارم دوست آن کس را که پیدا دشمن است

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعری درباره نفاق

هر که را دیدیم، دارد بر جگر داغ نفاق
ماهی بی فلس ازین دریا نمی آید برون

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعری در مورد نفاق

هر که او یک سجده کردش گر چه کردش از نفاق
در دو عالم عاقبت او خاصه ایزد شود

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری درباره ی نفاق

این همه ترس و نفاق و دودلی باری چیست
نه که در سایه و در دولت این مولایی

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر برای نفاق

عقبات جهنم و رنج ابد نرسد بعذاب نفاق و حسد
توامان طلب از در خلد و درا به تغافل از اهل زمانه زدن

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر در باره نفاق

تا کی به گرد خو برخان بال و پر زدن
چون شمع شعله از غم هجران بسر زدن
گیرم کنند مهر فراوان نثار من
اما چگونه وار هم از شرم در زدن
یک رنگ را بدهر نباشد تمتعی
گیتی موفق است ز رنگ دگر زدن
قلبم گرفت زینهمه ددخوئی و نفاق
باید که دست دامن سیر و سفر زدن
دست طلب ز دامن عشرت دمی مگیر
گر آگهی ز داس اجل بیخبر زدن

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر درباره نفاق

دل صافی ترا از لشکری به
درون بی نفاق از کشوری به

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعری در مورد نفاق

به آب تیغ نشان آتش شرارت خصم
از آنکه می زندش دیگ سینه جوش نفاق

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر درباره ی نفاق

همچو آیینه از نفاق درون
تازه روی و سیه جگر ماییم

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعری نفاق

چون آینه نفاق نیارم که هر نفس
از سینه زنگ کینه به سیما برآورم

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعری درباره نفاق

جهان موافق مهر تو است مگذارش
که کینه ورزد با چون منی ز روی نفاق

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعری در مورد نفاق

زاء زهدت کرد با نون نفاق و حاء حرص
تا نمودی زهد بوذر بهر زر نوذری

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعری درباره ی نفاق

سیم آن کین جماعت مشتاق
که جلیس اند بی ریا و نفاق
سخن حق ز ما همی شنوند
همچو مرغ گرسنه دانه چینند

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر برای نفاق

روی کرده چو تخم کاژیره
به نفاق و دل اندرون تیره

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر در باره نفاق

کی درآیی به چشم اهل خرد
تو فروشی نفاق و نفس خرد

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر نفاق

ای همه قول تو نفاق و دروغ
پیش دنیا تو گردن اندر یوغ

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر در مورد نفاق

دردی در ده که توبه بشکستم
تا کی ز نفاق و زرق و خناقی

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر درباره نفاق

در ریای خود منافق پیشه ای
در نفاق خود ز حد بگذشته ای

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعری در مورد نفاق

در رقص و در سماع ز هستی فنا شده
اندر هوای دوست دلی ذره وار کو
خالص برای لله ازین ژنده جامگان
بی زرق و بی نفاق یکی خرقه دار کو

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر درباره ی نفاق

تسبیح و ردا نمی خریم الحق
سالوس و نفاق را خریداریم

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعری نفاق

سود نداردت این نفاق، چه داری
بر لب باد دی و به دل تف مرداد؟

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعری درباره نفاق

اهل نفاق گشت شب تیره
رخشنده روز از اهل تولا شد

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعری در مورد نفاق

همه عالم گرفت ننگ نفاق
نام اخلاص ناب نشنیدم

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعری درباره ی نفاق

دستی که به عهد دوست دادیم
از بند نفاق برگشادیم

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر برای نفاق

سیرم از زرق فروشی و نفاق
عاشقی محرم اسرار کجاست

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در باره نفاق

ما ننگ وجود روزگاریم
عمری به نفاق می گذاریم

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر نفاق

دوستانی که با نفاق افتند
دشمنان را هم اتفاق افتند

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر در مورد نفاق

صحبت پاکشان ز صدق و وفاق
مایه صد هزار کذب و نفاق

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر درباره نفاق

با هوسناکان نفاق آمیز دارم صحبتی
عندلیب قدس با زاغان هم آوازی کند

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 مهر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.