گلچین زیباترین شعر در مورد ارث

گلچین زیباترین شعر در مورد ارث

شعر در مورد ارث شعر در مورد ارث ،شعر در مورد ارث و میراث،شعر در مورد ارث پدر،شعری در مورد ارث،شعر درباره ارث،شعری درباره ارث،شعر درباره ارث و میراث،شعر ارث پدر،شعر ارث …

گلچین زیباترین شعر در مورد امام حسین

گلچین زیباترین شعر در مورد امام حسین

شعر در مورد امام حسین شعر در مورد امام حسین,شعر در مورد امام حسین برای کودکان,شعر در مورد امام حسین علیه السلام,شعر در مورد امام حسین کودکانه,شعر در مورد امام حسین از …

مجموعه 64 جمله از جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه 64 جمله از جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات عاشقانه انگلیسی در این مطلب از سایت جسارت جملات عاشقانه انگلیسی را برای شما جمع اوری نموده ایم و نکته مهم این است که این جملات همراه با معنی است. اگر …

شعر در مورد مو

شعر در مورد مو,شعر در مورد موی بلند,شعر در مورد موی سفید,شعری در مورد موی بلند,شعر در مورد موهای بلند,شعر کوتاه در مورد موی بلند,شعر در باره ی موی بلند,شعر زیبا درمورد موی بلند,شعری درباره موی بلند,شعر کوتاه درباره موی بلند,شعر زیبا درباره موی بلند,شعر در مورد موی سفید,شعر در مورد سفیدی مو,شعر در مورد موی سپید,شعر درباره موی سفید,شعری در مورد موی سپید,شعری درمورد موی سفید,شعر در باره ی موی سفید,شعر مو فرفری,شعر موی بافته,شعر موی بافته,شعر موی بافته شده,شعر موهای بافته,شعر موهای بافته شده,شعر مو بافتن,شعر مو بافت,شعر درباره موی بافته شده,شعر در مورد موی بافته,شعر مو بافته,شعر موی کوتاه,شعر موهای کوتاه,شعر مو کوتاه,شعر کوتاهی مو,شعر مو کوتاه,شعر درباره موی کوتاه,شعر برای موی کوتاه,شعر درباره مو کوتاه,شعر در مورد موی کوتاه,شعر کوتاه موی بلند,شعر در وصف موی یار,شعر در وصف زلف یار,شعر در وصف زلف یار,شعر در وصف مو,شعر در وصف موی بلند

شعر در مورد مو

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کمی آهسته بران
این سوار کولی وش ِ پریشان
در موی تو
بند در بند
گرفتار ست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد موی بلند

یادت باشد
حریم موهایت لااقل
به دست باد نرسد
یک تنه باید بجنگم
با تمام جهان

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد موی سفید

گره در گره، دریای زلف یار
به طوفان خورده ست
زورق دلم

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعری در مورد موی بلند

هم نفس سرانگشت هایت
بنان میخواند
تار تارگیسویم

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد موهای بلند

سر بگذار بر دامن‌َم
این دست ها
مهربانی را به موهای‌َت
بدهکار ست …

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر کوتاه در مورد موی بلند

حــلقه حــلقه

مــوی ِتو

دار میــشود مـــرا….

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در باره ی موی بلند

یادم آمد هنـوز
شعــری برای موهای َت
تمــام نـکرده ام
هربار
در پریشــانی اش
خود گـم شــدم ….

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر زیبا درمورد موی بلند

آرزو هـــایم
تنــها
به یـک جـهـت مــی روَند
ســمت ِپـریشــــانی ِ مـــوهای ِتـو

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعری درباره موی بلند

به غلط ز دست  دادم  سر  زلف  یار خود را

که نیازموده  بودم  دل  بیقرار  خود  را

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر کوتاه درباره موی بلند

از خدا  می‌طلبم عمر  درازی   چون   زلف

که به صدچشم کنم سیرسراپای ترا

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر زیبا درباره موی بلند

چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی
چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد موی سفید

فکر کن موی تو در باد پریشان باشد
جاده و منظره و نم نم باران باشد

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد سفیدی مو

زن است دیگر حسش را با موهایش نشان میدهد

حالش خوب باشد موهایش را رها میکند

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد موی سپید

هر موی زلف او یکی جان دارد
ما را چو سر زلف پریشان دارد
دانی که مرا غم فراوان از چیست
زانست که او ناز فراوان دارد

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

یـک تـار مــوی تو بــر ایـن جهان نـخـواهـم داد

ایــن گـنج شایـگان زکـفم رایگان نخواهـم داد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است

من که هیچ… آینه ی خانه به رقص آمده است

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

موهایت را باید بافته باشی
ناگهان تو را به یاد می آورم
در عصری پاییزی
و صدایی بسیار شیرین
که از دور شنیده می شود
آرام بخش و ملموس
همانند آهنگی که هر قدر به طرفش می روم
نزدیک تر شنیده می شود

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

معمای پیچیده ای ست

موهای تاب خورده ات

در میان باد

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر مو فرفری

من دست نخواهم برد الا به سر زلفت

گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر موی بافته

به موهایت سنجاق بزن

باد

تحمل این همه پریشانی را ندارد

من به باد سوء ظن دارم

به تو که می رسد

نسیم می شود…

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر موی بافته

مدامم مست میدارد نسیم ِ جَعد ِ گیسویت

خرابم میکند هردم فریب ِ چشم ِ جادویت

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر موی بافته شده

در شیوه ی معشوقـی هرچند که استـادی
از حال ِ من آموزد زلف ِ تـو پریشـانی…

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر موهای بافته

روسری سر کن و نگذار میان من و باد

سر آشفتگی موی تو دعوا بشود

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر موهای بافته شده

هر که تشویش سر زلف پریشان تو دید
تا ابد از دل او فکر پریشان ننشست…

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر مو بافتن

بخاموشی سر هر مو زبانیست
زحیرت جوهر آئینه گویاست

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

طپید آئینه بسکه در آرزویش
زجوهر نفس میزند مو بمویش

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شیوه های چشم او را در نظر داریم ما
مو به مو زان جنبش مژگان خبر داریم ما

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

ز رخسارش خط نارسته باشد مو به مو ظاهر
چنان کز آب روشن می شود عکس چمن پیدا

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

گر چه در سیر بهشتم از گل روی کسی
دوزخی در هر بن مو دارم از خوی کسی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

ای شمس تبریزی بگو شرح معانی مو به مو
دستش بده پایش بده چون صورت سر ساختی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

با کی حریف بوده ای بوسه ز کی ربوده ای
زلف که را گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

من ز جورت مو شدم وز آه من
جز میان چیزی نشد لاغر ترا

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

به هر مو زلف تو دارد دو صد دل
چه دزدی پر دلی نامهربانست

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

سفال خویش غنیمت شمر که مدتهاست
شکست چینی مو ریخت از سر فغفور

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

چنین کز هر بن مو انتظار چشم یعقوبم
پس از مردن تواند ریخت خاکم رنگ کنعانی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو
رنگ از پی رخ ربوده، بو از پی مو
گل رنگ شود، چو روی شویی، همه جو
مشکین گردد، چو مو فشانی، همه کو

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

ای ناله، چه شد در دل او تأثیرت؟
کامشب نبود یک سر مو تأثیرت!
با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک
ای آه دل شکسته، کو تأثیرت؟

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

خنده ها بر شمع دارد دیده گریان ما
مو نمی گنجد میان گریه و مژگان ما

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

نزند چون خط مشکین تو نقشی بر آب
مو برآید ز کف دست اگر مانی را

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

گر صبح از دل شب زنگار می زداید
چون از سپیدی مو غفلت فزود ما را؟

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

یک سر مو نیست صائب کوتهی در زلف یار
دوری این راه از کوتاهی شبگیر ماست

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر در مورد موی بلند

چون نگردد هر سر مو مشرق آهی مرا؟
شعله جواله خونین دل مرا در مجمرست

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر در مورد موی سفید

وقت تصویر دهان یار، نقاش ازل
از میان نازک او خامه مو بسته است

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعری در مورد موی بلند

از نگاه گرم، آن موی میان از نازکی
بارها بر روی آتش همچو مو پیچیده است

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد موهای بلند

چگونه دانه ما سر برآورد از خاک؟
هنوز مو ز کف دست بر نیامده است

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر کوتاه در مورد موی بلند

آگاه را سفیدی مو تازیانه ای است
در دیده های نرم، رگ خواب غفلت است

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در باره ی موی بلند

یک مو خبر از راز دهان تو ندارد
صائب که دلش آینه عالم غیب است

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر زیبا درمورد موی بلند

در خلاف وعده ابرویت سرآمد گشته است
در کجیها این ترازو راستی مو می زند

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعری درباره موی بلند

سفیدیهای مو گفتم شود صبح امید من
ندانستم که غفلت پرده های خواب می سازد

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر کوتاه درباره موی بلند

عجب مدار ز هر مو چو چنگ اگر نالم
که عشق زمزمه بر تار پیرهن بندد

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر زیبا درباره موی بلند

به دوستان چه نویسم که سر برون آرند؟
مرا که خامه ز بخت سیاه مو دارد

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد موی سفید

هر طرفی ام بجو هر چه بخواهی بگو
ره نبری تار مو تا ننمایم هدی

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد سفیدی مو

ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
در شکرینه یقین سرکه انکار نیست

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد موی سپید

هله ای طالب سمو بگداز از غمش چو مو
بگشا راز با همو که سلام علیکم

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر درباره موی سفید

سیاهی غم ار شاد شوم معذورم
که ببردست از آن زلف سیه یک سر مو

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعری در مورد موی سپید

دوری نگزیند ز رقیبان سر مویی
با ما کشش خاطر او یک سر مو نیست

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعری درمورد موی سفید

به تار مو اگرش ره فتاد در شب تار
چنان دوید که گلگون اشک بر مژگان

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در باره ی موی سفید

در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد
زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر مو فرفری

از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن
می زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر موی بافته

نرگس چو کرد سنبل او شانه مو به مو
آورد و جمع برطرف ارغوان نهاد

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر موی بافته

دل خواست تا حکایت زلف تو مو به مو
معلوم رای آصف جمشید فر کند

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر موی بافته شده

هندوی زلف سرکشت با تو نشسته روبرو
حال مشوش مرا با تو گشود مو به مو

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر موهای بافته

چون خط عنبرفشان، پیچ و خم تار نگاه
مو به مو پیداست از رخساره گلفام او

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر موهای بافته شده

از خدا می طلبم عمر درازی چون زلف
که کنم مو به مو سیر سراپای کسی

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر مو بافتن

مو به مو بسته آن زلف گره گیر شدم
آخر از فیض جنون قابل زنجیر شدم

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر مو بافت

تا ز مجموعه زلف تو پریشان نشدم
مو به مو خواب پریشانم تعبیر نشد

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر درباره موی بافته شده

ز سوز ناله مرغ چمن توان دانست
که در محبت گل مو به مو گرفتار است

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر در مورد موی بافته

گر ز آنک در میانه نبودی سرخری
اسرار کشف کردی عیسیت مو به مو

شعری در مورد ماه محرم

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید

خورشید ولایت سر و رویش بوسید

می خواست حسین تا ببوسد لب او

تیر آمد و زودتر گلویش بوسید

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.