گلچین زیباترین شعر در مورد خداشناسی

گلچین زیباترین شعر در مورد خداشناسی

شعر در مورد خداشناسی شعر در مورد خداشناسی ،شعر در مورد خداشناسی،شعری در مورد خداشناسی،شعر کودکانه در مورد خداشناسی،شعر درباره خداشناسی،شعری درباره خداشناسی،شعر کودکانه درباره خداشناسی،شعر درباره ی خداشناسی،شعر خداشناسی،شعر خداشناسی مولانا،شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد هجران

گلچین زیباترین شعر در مورد هجران

شعر در مورد هجران شعر در مورد هجران,شعر در مورد هجران یار,شعر در مورد هجران پدر,شعر در مورد هجران مادر,شعر کوتاه در مورد هجران,شعری در مورد هجران,شعر در مورد هجر,شعر در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد پسر

گلچین زیباترین شعر در مورد پسر

شعر در مورد پسر شعر در مورد پسر,شعر در مورد پسر خوب,شعر در مورد پسرم,شعر در مورد پسرها,شعر در مورد پسر بچه,شعر در مورد پسر عمو,شعر در مورد پسران,شعر در مورد پسر …

شعر در مورد فحش

شعر در مورد فحش ,شعر در مورد فحشا,شعر در مورد فقر و فحشا,شعر درباره فحش دادن,شعر درباره فحش,شعر درباره فحشا,شعر در مورد فحش دادن,شعر درباره فقر و فحشا,شعر فحش,شعر فحش دار,شعر فحش ترکی,شعر فحشی,شعر فحش به عمر,شعر فحش دادن,شعر فحشا,شعر فحش عاشقانه,شعر فاحش,شعر رپ فحش,شعر های فحش دار,شعر های فحش دار,شعر های فحش دار ترکی,شعر های فحش ترکی,شعر های فحشی,شعر های فحشی ترکی,شعر درباره فحش دادن,شعر در مورد فحش دادن

شعر در مورد فحش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد فحش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

زهر از قبل تو نوشدارو

فحش از دهن تو طیباتست

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد فحش

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

به خدایی که جز بدو سوگند

هست شرک خفی و فحش شنیع

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد فحشا

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر

زخم سگرابی لعاب سگ چسان مرهم کنم

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد فقر و فحشا

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

از دو دیوانم به تازی و دری

یک هجا و فحش هرگز کس ندید

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر درباره فحش دادن

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

پریرروز به حمام در فقیری را

به فحش و زجر فرو شست خواجه مغرور

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر درباره فحش

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

هر که آید در عیادت پیش او

غیر فحش از وی نیامد گفتگو

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر درباره فحشا

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

در نصیحت نکته با او بگوی

تا نریزد او ازین فحش آب روی

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد فحش دادن

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

گر فحش می دهد احسنت گو بده

ور تیغ می زند سهلست گو بزن

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر درباره فقر و فحشا

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

پاره فحش را که بر تو کنند

نیک تندی و هیچ رام نه ای

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر فحش

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

فحش آغازید و دشنام از گزاف

گفت او دیوانگانه زی و قاف

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر فحش دار

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

می شنیدم فحش و خر می راندم

رب یسر زیر لب می خواندم

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر فحش ترکی

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

گفت نافرجام و فحش و دمدمه

من نتوانم باز گفتن آن همه

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر فحشی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

بیت غزل بر طلب فحش و لهو

بی هنران را بدل آیت است

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر فحش به عمر

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

پاک است ز فحش ها زبانم

همچون ز حرام ها ازارم

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر فحش دادن

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

در فحش و خرافات عندلیبی

در حجت و آیات گنگ و لالی

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر فحشا

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

می باید گفت باز سد فحش

از نکبت که ز نکبت تو

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر فحش عاشقانه

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

از منعمان گدا را دیگر چه میتوان خواست

تن داده اند بر فحش داد اینچنین که دارد

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر فاحش

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

از شتاب او و فحش اجتهاد

غلغل و تشویش در ترمد فتاد

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر رپ فحش

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

ناسزا گفتن از آن دلبر شیرین عجبست

ناسزا گفت که تا جان به سزایی برسد

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر های فحش دار

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

به سزا گوهری است خاقانی

چندش از سنگ ناسزا شکنی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر های فحش دار

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

بازبیاید به پر نیم سوز

بازبسوزد چو دل ناسزا

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر های فحش دار ترکی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

به هر جفا که ز خوبان رسد سزاوارم

که بیدلان را بسیار ناسزا گفتم

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر های فحش ترکی

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

دامنم پر خون دل گردد ز دست روزگار

کان سزا در دامن هر ناسزا خواهد نهاد

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر های فحشی

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

این خرد ناسزا راه ندانست برد

ورنه رخش، هر چه کرد بس بسزا کرده بود

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر های فحشی ترکی

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

گردون ناسزا ز شما عذر خواه شد

امروز اگر قبول کنی عذر او سزاست

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر درباره فحش دادن

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

گیرم که فطرت تو سزاوار منصفی است

بر هر که دخل حرف کنی ناسزا شنو

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر در مورد فحش دادن

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

نانم نداد چرخ ندانم چه موجب است

ای چرخ ناسزا نبدم من سزای نان

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر در مورد فحش

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

با در و دشت ساز خاقانی

خانه و خوان ناسزا منگر

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر در مورد فحشا

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

ناسزا خواهم شنید از خاص و عام

سرزنش خواهم کشید از مرد و زن

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر درباره فحش دادن

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

هر چند که عیبم از قفا می گویند

دشنام و دروغ و ناسزا می گویند

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر درباره فحش

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

همواره از تو لطف و خداوندی آمدست

وز ما چنانکه در خور ما فعل ناسزا

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر درباره فحشا

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

صبر بر قسمت خدا کردن

به که حاجت به ناسزا بردن

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر در مورد فحش دادن

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ

گریبان دریدند وی را به چنگ

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر درباره فقر و فحشا

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

منمای روی خویش بهر ناسزا از آنک

خود را بگرد شهر سمر می کنی مکن

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر فحش

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

هرگز ندیده و نشنید این کسی ز من

کردار ناستوده و گفتار ناسزا

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر فحش دار

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

از دود شد به دیده آتش جهان سیاه

اینش سزا که کرد سر ناسزا بلند

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر فحش ترکی

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

چگونه نسبت درویش به مه کنم صائب؟

مرا زبان چو نگردد به ناسزا گفتن

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر فحشی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

حدیث دونان بر من به ناسزا مشنو

که سخت زور بماندم به طالع از بهتان

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر فحش به عمر

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شرمت ناید ز خویشتن کز من

برگشتی و یار ناسزا کردی

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر فحش دادن

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

بودم تو را سزا و تو بودی مرا سزا

ترسم ز نزد من به ناسزا شدی

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر فحشا

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

کای سجودم چون وجودم ناسزا

مر بدی را تو نکویی ده جزا

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر فحش عاشقانه

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

از من آن آمد که بودم ناسزا

ناسزایم را تو ده حسن الجزا

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر فاحش

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

من عاشقان را در تبش بسیار کردم سرزنش

با سینه پرغل و غش بسیار گفتم ناسزا

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر رپ فحش

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

گه خیال خوش بود در طنز همچون احتلام

گه خیال بد بود همچون که خواب ناسزا

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر های فحش دار

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

بر سرم می زد که دیدی تو سزا

ناسزایم ناسزا نشکیفتم

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر های فحش دار

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

تا چند ز ناسزا و دشنام

آن دلداری و آن سزا کو

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر های فحش دار ترکی

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

گیتی به مثل مادر است، مادر

از مرد سزاوار ناسزا نیست

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر های فحش ترکی

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

کارها را بکشی کرد خرد

بر ره ناسزا نه خرسند است

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر های فحشی

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

بنگر و با کس مکن از ناسزا

آنچه نداریش سزاوار خویش

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر های فحشی ترکی

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

بس است صاحب اعمال ناسزا بودن

چه احتیاج که کس جاودان بود مقهور

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر درباره فحش دادن

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

وگر زین ناسزا دل عار داری

کرم بسیار و دل بسیار داری

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد فحش دادن

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

گر می کشی رهینم وگر می کشی رهی

هر ناسزا که آن ز تو آید سزای ماست

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در مورد فحش

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

مر تو را جایی برد آن موج دریا در فنا

دررباید جانت را او از سزا و ناسزا

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر در مورد فحشا

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

نی که هر شب روان تو ز تنت می شود جدا

به میان روان تو صفتی هست ناسزا

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد فقر و فحشا

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

می گزیدی صادقان را تا چو رحمت مست شد

از گزافه بر سزا و ناسزا می ریختی

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر درباره فحش دادن

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

گر رایت از مدیح شناسایی است و بس

خود را شناس تا نکنی مدح ناسزا

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درباره فحش

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

خدایگانا گویند حاسدی گفتست

که ناسزا سخنی سر ز دست از چاکر

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر درباره فحشا

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

نظر نکردن و از خشم روی تابیدن

غضب نمودن و بی وجه ناسزا گفتن

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد فحش دادن

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر درباره فقر و فحشا

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

ای پار دوست بوده و امسال آشنا

وی از سزا بریده و بگزیده ناسزا

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر فحش

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

حسن یوسف را حسد بردند مشتی ناسپاس

قول احمد را خطا خواندند جمعی ناسزا

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر فحش دار

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

هیچ نکرده گناه تا کی باشم به گوی

خسته هر ناحفاظ بسته هر ناسزا

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر فحش ترکی

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

لب به گفتار ناسزا مگشای

ناسزا را به ناسزا مزدای

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر فحشی

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

کار خود را ناسزا نکند رها

مردمی نکند بجای ناسزا

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر فحش به عمر

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

گر هیچ ناسزا را خدمت کنم بدانک

هستم سزای هر چه در آفاق ناسزا

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر فحش دادن

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

به سزا گوهری است خاقانی

چندش از سنگ ناسزا شکنی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر فحشا

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

با وصل به خشم گفت آری

گر من نکشم تو ناسزا را

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر فحش عاشقانه

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

به ناسزا چه برم بیش ازین مدایح خویش

سزای مدح تویی وتراست مدح سزا

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر فاحش

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

گیرم که فطرت تو سزاوار منصفی است

بر هر که دخل حرف کنی ناسزا شنو

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر رپ فحش

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

همه کس خوش بود به ساز و سزا

تو به ساز و به ناسزا خوش باش

شعر در مورد فحش

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 1 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.