گلچین زیباترین شعر در مورد اربعین

گلچین زیباترین شعر در مورد اربعین

شعر در مورد اربعین شعر در مورد اربعین,شعر در مورد اربعین کربلا,شعر در مورد اربعین کوتاه,شعر در مورد اربعین حسینی کودکانه,شعر در مورد اربعین امام حسین,شعر در مورد اربعین کودکانه,شعر در مورد …

شعر در مورد عمر ؛ 77 شعر زیبا در مورد عمر رفته

شعر در مورد عمر ؛ 77 شعر زیبا در مورد عمر رفته

شعر در مورد عمر در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد عمر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

شعر در مورد پروانه ؛ 74 شعر کوتاه در مورد پروانه شدن

شعر در مورد پروانه ؛ 74 شعر کوتاه در مورد پروانه شدن

شعر در مورد پروانه در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پروانه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

شعر در مورد ظاهر بینی

شعر در وصف ظاهر بینی,شعر در مورد ظاهر بینی,شعر درباره ظاهر بینی,شعری درمورد ظاهر بینی,شعر درباره ی ظاهر بینی,شعر ظاهر بینی,شعر درباره ظاهر بینی,شعر در مورد ظاهر بینی,شعر درباره ی ظاهر بینی,شعر راجع به ظاهر بینی,شعری درمورد ظاهر بینی

شعر در مورد ظاهر بینی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ظاهر بینی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این نشان ظاهر است این هیچ نیست

تا به باطن در روى بینى تو بیست 

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر در وصف ظاهر بینی

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفت یافت می نشود گشته ایم ما / گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد ظاهر بینی

 ای دل، به چشم عبرت نظاره جهان کن

ظاهر نهان چه بینی، نظاره نهان کن

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر درباره ظاهر بینی

 بگذاشت به مسکینی، با آنکه تو می بینی

ذکرش به عرب ظاهر، نامش به عجم رفته

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعری درمورد ظاهر بینی

 همه درتو عیان و تو نه بینی

تو از عالم جهان بنگر چه بینی

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر درباره ی ظاهر بینی

 تو خود بگشای در تا یار بینی

درونشو تا حقیقت یار بینی

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر ظاهر بینی

 چو می خوردی بمیر از خویش اینجا

که بینی جملگی در خویش اینجا

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر درباره ظاهر بینی

 دو روزی صبر کن کت بودنی نیست

درآخرچون به بینی جمله یکیست

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در مورد ظاهر بینی

 بر ظاهر دریا کی بینی خورش ماهی

کان آب تتق آمد بر عیش کنان ای جان

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر درباره ی ظاهر بینی

 تو ظاهر بین کف از بحر و صدف می بینی

از گوهر وگرنه هر حبابی یوسفی در پیرهن دارد

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر راجع به ظاهر بینی

 ظاهر باطن نما و باطن ظاهر نما

در عیان پیدا و در پنهان عیان پیداست کیست

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعری درمورد ظاهر بینی

 چو به ظاهر تو سمعنا و اطعنا گفتی

ظاهر آنگه شود این که به نهان نستیزی

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر در وصف ظاهر بینی

 از این جان ظاهر به جان آمدم من

کز این جان ظاهر شود جان نهانی

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر در مورد ظاهر بینی

 به ظاهر گر چه خشکم همچو سوزن، دیده ای دارم

که در گوهر شود چون رشته گم موج سراب از من

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر درباره ظاهر بینی

 ایا معشوق هر قدسی چو می دانی چه می پرسی

که سر عرش و صد کرسی ز تو ظاهر شود پیدا

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعری درمورد ظاهر بینی

 ای ظاهر و پنهان چو جان وی چاکر و سلطان چو جان

کی بینمت پنهان چو جان در بی زبانی می روی

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر درباره ی ظاهر بینی

 بحری است از ما دور نی ظاهر نه و مستور نی

هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شدن

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر ظاهر بینی

 یک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک

وز نهان با یک قدح می گفت هندو را بیا

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر درباره ظاهر بینی

 جگر تا لب گره از غصه و سد عقده در خاطر

کجا ظاهر کنم وین عقده پنهان که بگشاید

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد ظاهر بینی

 گر نمی پویم ره دیدار عذرم ظاهر است

بسکه در زنجیر غم ماندم ز پا افتاده ام

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره ی ظاهر بینی

 چه روزگار خوش است آن برای رفع مظنه

عتاب ظاهر و سد لطف و عذر خواه نهانی

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر راجع به ظاهر بینی

 ز رنگ جوهر فیروزه می شود ظاهر

که بسته زنگ غم از عز غصه کفش دل کان

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعری درمورد ظاهر بینی

 به ظاهر گر چه خشکم همچو سوزن، دیده ای دارم

که در گوهر شود چون رشته گم موج سراب از من

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر در وصف ظاهر بینی

 ایا معشوق هر قدسی چو می دانی چه می پرسی

که سر عرش و صد کرسی ز تو ظاهر شود پیدا

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر در مورد ظاهر بینی

 یک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک

وز نهان با یک قدح می گفت هندو را بیا

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر درباره ظاهر بینی

 بحری است از ما دور نی ظاهر نه و مستور نی

هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شدن

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعری درمورد ظاهر بینی

 ای ظاهر و پنهان چو جان وی چاکر و سلطان چو جان

کی بینمت پنهان چو جان در بی زبانی می روی

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر درباره ی ظاهر بینی

 جگر تا لب گره از غصه و سد عقده

در خاطر کجا ظاهر کنم وین عقده پنهان که بگشاید

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر ظاهر بینی

 گر نمی پویم ره دیدار عذرم ظاهر است

بسکه در زنجیر غم ماندم ز پا افتاده ام

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر درباره ظاهر بینی

 چه روزگار خوش است آن برای رفع مظنه

عتاب ظاهر و سد لطف و عذر خواه نهانی

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر در مورد ظاهر بینی

 ز رنگ جوهر فیروزه می شود ظاهر

که بسته زنگ غم از عز غصه کفش دل کان

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر درباره ی ظاهر بینی

 من خمش کردم به ظاهر لیک دانی کز درون

گفت خون آلود دارم در دل خون خوار خود

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر راجع به ظاهر بینی

 با دل و جان یاغیم بی دل و جان می زیم

باطن من صید شاه ظاهر من در گریز

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعری درمورد ظاهر بینی

 مشنو این سخن از من و نه زین خاطر روشن

که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در وصف ظاهر بینی

 به ظاهر طالبان همراه و در تحقیق پشتاپشت

یکی منزل در اسفل کرد و دیگر برتر از کیوان

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد ظاهر بینی

 باز خرما عکس آن بیرون خوش و باطن قشور

باطن و ظاهر تو چون انجیر باش ای مهربان

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره ظاهر بینی

 مثال کودک و پیری که همراهند در ظاهر

ولیک این روزافزون است و آن هر لحظه در نقصان

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعری درمورد ظاهر بینی

 گر ز خم احمدی بویی برون ظاهر شود

چون میش در جوش گردد چشم و جان کافران

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر درباره ی ظاهر بینی

 شمشیرم و خون ریز من هم نرمم و هم تیز من

همچون جهان فانیم ظاهر خوش و باطن بلا

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر ظاهر بینی

 اگر نمود به ظاهر که عشق زاد ز من

همی بدان به حقیقت که عشق زاد مرا

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر درباره ظاهر بینی

 الا ای قادر قاهر ز تن پنهان به دل ظاهر

زهی پیدای پنهانم تو را خانه کجا باشد

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد ظاهر بینی

 هر آن قطره کز این دریا به ظاهر صورتی یابد

یقین می دان که نام او جنید و بایزید آید

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر درباره ی ظاهر بینی

 مگر در من نشان مرگ ظاهر شد که می بینم

رفیقان را نهانی آستین بر چشم تر امشب

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر راجع به ظاهر بینی

 عیب مجنون مکن ای منکر لیلی که ز دور

حالتی هست که آن بر همه کس ظاهر نیست

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعری درمورد ظاهر بینی

 بدین بی مهری ظاهر مشو نومید ازو وحشی

چه می دانی توشاید در ته خاطر نکو باشد

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در وصف ظاهر بینی

 تا شود ظاهر که نام ما نرفت از یاد دوست

یاد ما در نامه ای یک بار می بایست کرد

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد ظاهر بینی

 به خون تشنه است چندانی که از خط خاک می لیسد

به ظاهر گر چه لعل یار سیراب است پنداری

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر درباره ظاهر بینی

 به ظاهر گر به چشمم ای سمن سیما نمی آیی

به خواب من چرا در پرده شبها نمی آیی؟

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری درمورد ظاهر بینی

 دیده ظاهر اگر پر خس و خاشاک کنی

از خس و خار به دامن گل بی خار آری

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر درباره ی ظاهر بینی

 نشاط ظاهر از دل کی برد غم های پنهان را؟

گره نگشاید از دل خنده سوفار پیکان را

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر ظاهر بینی

 نظارگی به من و هم به من هویدا شد

کمال او، که به من ظاهر است برهانش

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر درباره ظاهر بینی

 ظاهر و باطن تویی و طالب و مطلوب تو

و آن دگر نامی است اندر هر زبان انداخته

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد ظاهر بینی

 حسن بی پایان دل گرد جهان ظاهر شود

هر که را چشمی بود باشد چو جان حیران دل

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر درباره ی ظاهر بینی

 ظاهر و باطن تویی و طالب و مطلوب تو

و آن دگر نامی است اندر هر زبان انداخته

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر راجع به ظاهر بینی

 بوی خون شفق از خنده من می آید

گر چه چون صبح به ظاهر لب خندان دارم

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعری درمورد ظاهر بینی

 در انتظار بهارند اهل ظاهر و من

بهاری از دل دیوانه در بغل دارم

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در وصف ظاهر بینی

 ز فکر صائب من کاینات مست و خرابند

چه شد به ظاهر اگر در قدح شراب ندارم

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در مورد ظاهر بینی

 گر سلاحی نیست در ظاهر مرا چون بیدلان

سخت جانی ها مرا زیر قبا جوشن بس است

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره ظاهر بینی

 دام ها در خاک از چشم غزالان کرده است

گر به ظاهر لیلی از مجنون شیدا غافل است

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعری درمورد ظاهر بینی

 حفظ صورت می توان کردن به ظاهر در نماز

روی دل را جانب محراب کردن مشکل است

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر درباره ی ظاهر بینی

 نقش پا همراه رهرو گر نباشد گو مباش

ما به ظاهر گر زمین گیریم، دل در رفتن است

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر ظاهر بینی

 یک نفس باشد نشاط خنده ظاهر چو برق

خنده دزدیدن به دل، گل در گریبان کردن است

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر درباره ظاهر بینی

 از تلاش قرب ظاهر با خیالش فارغم

لفظ از هر کس که خواهد باش، مضمون از من است

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر در مورد ظاهر بینی

 گر به ظاهر چشم ما خشک ست چون جام

تهی گریه مستانه ما همچو مینا در گلوست

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درباره ی ظاهر بینی

 گر چه پیش افتاده در ظاهر، ولی رو بر قفاست

راه پیمایی که پیش از راهبر افتاده است

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر راجع به ظاهر بینی

 گر به ظاهر دامن از دست زلیخا می کشد

ماه کنعان را شکاف پیرهن خمیازه ای است

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعری درمورد ظاهر بینی

 همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا

کان چه من می نگرم بر دگری ظاهر نیست

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر در وصف ظاهر بینی

 داغ پنهانم نمی بینند و مهر سر به مهر

آن چه بر اجزای ظاهر دیده اند آن گفته اند

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر در مورد ظاهر بینی

 گر چه در ظاهر عنان اختیارم داده اند

حیرتی دارم که جبر و اختیار من یکی است

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر درباره ظاهر بینی

 نعل وارونی است در ظاهر مرا این پیچ و تاب

ورنه من چون راه دارم دامن منزل به دست

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعری درمورد ظاهر بینی

 گر چه در ظاهر بلبل سر گران افتاده است

در بساط گل به جز خمیازه آغوش نیست

شعر در مورد ظاهر بینی

آخرین بروز رسانی در : شنبه 20 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.